Job & Karriere

Kompetencer: Ved du, hvad du kan?

Du skal hente dine kompetencer frem fra hele dit levede liv. Det handler ikke kun om din uddannelse eller dine arbejdserfaringer, der kan også være masser af guld i dine fritidsinteresser. Kunsten er at afdække alle disse kompetencer og få sat de ord på, som arbejdsgiverne forstår og efterspørger.

Kompetenceafklaring kan ikke gøres på to timer. Det er en proces – gennem hele arbejdslivet.

Vi hjælper dig med at finde alle dine kompetencer.

Du kan downloade og udfylde vores bud på en totalliste over netop dine kompetencer.

 

 

Du kan opdele dine kompetencer i tre typer

En måde at afklare dine kompetencer på er ganske enkelt at lave en brainstorm, hvor du grupperer dine kompetencer i tre typer:

1. Personlige kompetencer
Er du kreativ, kontaktskabende, omhyggelig, stabil, entusiastisk, pertentlig, problemløsende, reflekterende, systematisk, anarkistisk…?

2. Faglige kompetencer
Er som regel de nemmeste kompetencer at sætte ord på, men husk at være konkret, og få alle detaljer med.

Hvis du er nyuddannet og ikke synes, at du har så mange faglige kompetencer, kan det være en god øvelse at tænke hele din uddannelse igennem. Hvilke kurser tog du? Hvilke faglige metoder har du lært? Brugte du forskellige studiemetoder undervejs (gruppearbejde, særlige eksamensformer, feltarbejde eller lignende)? Skriv alt op på en liste, så kan du sortere og systematisere bagefter.

Har du erhvervserfaring, kan du med fordel bruge samme metode. For hvert job du har haft, kan du stille dig selv en række spørgsmål: Hvilke arbejdsopgaver har du løst i den enkelte ansættelse? Hvilke arbejdsformer, metoder og teknikker har du anvendt? Hvilke faglige områder har du fået kendskab til? Hvilke resultater har du været med til at nå?

3. Generelle kompetencer
Her tænker vi bl.a. på:

  • Sprogkundskaber. Hvilke sprog har du kendskab til? Hvor bredt og dybt er dit kendskab: Kan du læse, skrive, tale og forstå sproget, og på hvilket niveau?
  • It. Hvilke programmer kender du til, og på hvilket niveau?

Men herudover kan du have mange andre generelle kompetencer. En måde at sætte ord på de generelle kompetencer kan være at lave en liste over de aktiviteter, du bruger din fritid på. Det kan være sport, hobbyer, medlemskab af interesseorganisationer, politik, bestyrelsesarbejde og så videre og så videre. Prøv at se på, hvad du rent faktisk laver i forbindelse med disse aktiviteter. Ofte er det ting, som giver en række generelle kompetencer: planlægning, ledelse og styring, økonomi, formidling …

Det spiller ingen rolle, om du placerer en kompetence i den ”rigtige” gruppe. Opdelingen i tre grupper har alene til formål at sikre, at du husker at få alle typer kompetencer med.

Dine unikke ‘selling points’

Når du har lavet en bruttoliste over alle dine kompetencer, så brug nogle minutter til at se på listen lidt fra oven. Hvad er det særlige, netop du kan, som du bringer med dig ind til det store fælles arbejdsbord? Hvilke evner, indsigter eller erfaringer har du, som skiller sig ud, og adskiller dig fra andre?

Det kan være, du har et eminent skrivetalent eller et stort netværk inden for en bestemt branche. Måske er du god til at tale med mennesker, eller du har politisk indsigt og tæft. Du kan også have en omfattende specialviden, skarpe analytiske evner, kendskab til den nyeste state-of-the-art forskning (fx hvis du er nyuddannet) – eller noget helt tredje, som din arbejdsgiver kan trække på.

Dine unique selling points er ikke nødvendigvis noget, du tænker så meget over til daglig. De er selvfølgelige for dig og måske næsten ikke engang ”noget særligt”. Alligevel kan det sagtens være netop dem, der skaffer dig jobbet. Så brug lidt tid på at finde dem.

Kan du tænke større?

Hvordan kan du skabe værdi? Leg selv videre med dit eget visitkort!

Playmaker | ser muligheder, samler ressourcerne og sætter nye initiativer i gang for at sikre din virksomhed en plads i superligaen

Brobygger | sikrer det optimale samspil mellem forskellige fagligheder, afdelinger og kulturer og bygger bro mellem din virksomhed og dine kunder

Samskaber | inddrager de relevante parter og skaber det gode samspil, når der skal udvikles nye velfærdsløsninger eller tilpassede produkter

Tovholder | skaber overblik, samler trådene, formidler pointerne, tager hånd om detaljerne og sikrer, at du leverer til tiden og i høj kvalitet

Integrator | fremmer forståelse og accept og formidler en dialog mellem aktører, organisationer og kulturer, der sikrer varige resultater og frugtbare forbindelser

Sundhedsaccelerator | spotter muligheder for nye sundhedsindsatser eller forbedring af eksisterende og sikrer oplysning, implementering og evaluering

Miljøbooster | sørger for, at din virksomhed – eller den natur, der omgiver dig – er i balance med gældende miljøkrav og en ansvarlig forvaltning af jordens ressourcer

Kvalitetshaj | vender alle sten, analyserer alle muligheder og sikrer, at din virksomhed træffer beslutninger på det bedst mulige grundlag

Kommunikator | sikrer at dine budskaber når dine målgrupper i rette tid, på den rigtige måde og med et resultat, der giver plusser på bundlinjen

Vækstfremmer | giver din virksomhed en højere kundetilfredshed og et større plus på bundlinjen. Statistikken viser, at akademikere skaber vækst i små og mellemstore virksomheder

Disruptor | bryder med vanetænkningen og finder banebrydende løsninger og ubetrådte stier i et stadigt mere kompliceret konkurrencelandskab

Analytiker | skaber overblik i en verden, hvor det ikke er informationer men struktureret viden, der mangler

Innovatør | tager afsæt i dine kunders behov, ser på procedurer og kommunikation i din virksomhed med nye øjne og giver dig løsninger, der peger ind i fremtiden

Resesarcher | har en dyb faglig viden og følger med i, hvad der sker inden for sit felt, så din virksomhed får det bedste grundlag for beslutning og udvikling

Urban gardener | hjælper med at omdanne byens grønne områder og uddanne beboerne, så bæredygtige fødevarer får den kortest mulige vej fra jord til bord

 

Sådan tænkte Maria, Signe og Andrea større – og kom i job

Både Signe, Maria og Andrea har fået job i brancher, de aldrig havde troet, de skulle gøre karriere inden for.

De valgte at tænke større og se muligheden for at sætte deres kompetencer i spil på nye måder. Læs og bliv inspireret!

Maria er humanist og arbejder som projektleder i en stor, global IT-virksomhed

Andrea: “Jeg var virkelig presset på den her ambition om at redde verden”

Signe kastede sig ud på dybt vand

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00