Efterløn

Efterlønssatser 2019

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2019-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

18.866 kr.

226.392 kr.

Deltidsforsikrede

12.577 kr.

150.924 kr.

 Maks. 2019-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

17.168 kr.

206.016 kr.

Deltidsforsikrede

11.445 kr.

137.340 kr.

Forudsætning for den lavere efterlønssats på 17.168 kr. pr. måned før skat (91 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du typisk, hvis du ikke opfylder toårskravet eller udskydelsesreglen, men du skal – som fuldtidsforsikret – have haft en indkomst på gennemsnitlig 20.734 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (248.808 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 13.822 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (165.864 kr. om året).

Forudsætning for højeste efterlønssats på 18.866 kr. pr. måned før skat (100 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du typisk, hvis du opfylder toårskravet eller udskydelsesreglen, men du skal – som fuldtidsforsikret – have haft en indkomst på gennemsnitlig 22.786 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (273.432 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.190 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (182.280 kr. om året).

Pension
Bundfradrag ved beregning af fradrag for pension: 16.000 kr. – for medlemmer født senest 31. dec. 1955.

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger: 51.500 kr.

Fradrag for arbejde
Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag: 39.096 kr.

Skattefri præmie
For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 13.584 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 9.055 kr.

Selvstændig virksomhed
Maksimal indtægt ved tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden: 80.629 kr.

(Efterlønssatsterne i 2017 fremgår her og 2018 her).

Ikon Efterloen efter 1956

Brochure: Hvad kan du på din efterløn, hvis du er født FØR og EFTER 1. januar 1956?