Efterløn

Efterlønssatser 2024

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Udskydelsesreglen gælder kun for aldersgruppen født 1.1.1957 – 30.6.1959. Se mere her.

Maks. 2024-sats ved opfyldelse af udskydelsesreglen eller født efter 1.7.1959

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

20.359 kr.

244.308 kr.

Deltidsforsikrede

13.573 kr.

162.876 kr.

Maks. 2024-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt (født før 1.7.1959)

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

18.527 kr.

222.324 kr.

Deltidsforsikrede

12.351 kr.

144.212 kr.

Forudsætning for den lavere efterlønssats på 18.527 kr. pr. måned før skat (91 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du, hvis du ikke opfylder 2-årsreglen eller udskydelsesreglen, og det er en forudsætning for, at du kan opnå denne sats, at du som fuldtidsforsikret har haft en indkomst på gennemsnitlig 22.376 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (268.507 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 14.917 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (179.000 kr. om året).

Forudsætning for højeste efterlønssats på 20.359 kr. pr. måned før skat (100 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du, når du har nået efterlønsalderen (hvis du er født fra 1.7.1959), eller når du opfylder udskydelsesreglen (hvis du er født fra 1. januar 1957 til 30. juni 1959).

Det er en forudsætning for, at du kan opnå denne sats, at du som fuldtidsforsikret har haft en indkomst på gennemsnitlig 24.588 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgår til efterløn (295.056 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 16.393 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (196.710 kr. om året).

Fra dagpenge til efterløn
Når du modtager dagpenge, kan du overgå til efterløn indtil dagen før din ret til dagpenge er udløbet, selv om du ikke har optjent timer til et nyt beskæftigelseskrav. Vi beregner her din efterlønssats med udgangspunkt i din dagpengesats.

Beskæftigelses- eller indkomstkravet
For at have ret til et efterlønsbevis og efterløn skal du opfylde enten et indkomst- eller et beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav for at du kan få udstedt et efterlønsbevis og for at du kan overgå til efterløn.

Du opfylder et beskæftigelseskrav som fuldtidsforsikret medlem, når du har haft mindst 1.924 timer inden for 3 år.

Du opfylder et beskæftigelseskrav som deltidsforsikret medlem, når du har haft mindst 1.258 timer inden for 3 år.

Indkomstkravet

Du opfylder indkomstkravet som fuldtidsforsikret medlem, når du har tjent mindst 263.232 kr.. inden for 3 år, du kan maximalt medregne 21.936 kr. pr. måned og der skal være mindst 12 måneder.

Du opfylder indkomstkravet som deltidsforsikret medlem, når du har tjent mindst 175.488 kr. inden for 3 år, du kan maximalt medregne 14.624 kr. pr. måned og der skal være mindst 12 måneder.

Overskud fra virksomhed og omregning til timer

Hvis du er selvstændig eller har B-indkomst omregnes dit overskud i virksomheden eller din B-indkomst til timer med den halve omregningssats (136,81 kr.), når din årsopgørelse er godkendt af SKAT.

For at optjene de maximale timer pr. år (1.924 timer) skal du have indberettet et overskud svarende til mindst indkomstkravet for ret til dagpenge (263.232 kr. pr. år / 21.936 kr. pr. mdr.).

De 263.232 kr.., deles med den halve omregningssats: 263.232 kr. : 136,81 kr. = 1.924 timer

Se mere om reglerne her.

Den skattefri præmie udbetales, når du har nået din folkepensionsalder

1.præmieportion udgør 14.658 kr. som fuldtidsforsikret medlem og 9.773 kr. som deltidsforsikret medlem.

Den maximale præmieportion (12. præmieportioner) udgør 175.896 kr. som fuldtidsforsikret medlem og 117.276 kr. som deltidsforsikret medlem.

Se mere på reglerne for optjening af den skattefri præmie her.

Omregningssatsen er 277,76 kr. og den halve omregningssats er 136,81 kr..

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2024

Indtægtsgrænsen for lempet fradrag er 43.628 kr. i 2024

Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden

400 timers reglen – beløbsgrænsen er 89.976 kr.

Beløbsgrænse for ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger er 58.100 kr.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00