Tænk større
Efterløn

Efterlønssatser 2017

Satserne reguleres hvert år. (Du kan allerede nu se 2018-satserne her).

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2017-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

18.403 kr.

220.836 kr.

Deltidsforsikrede

12.269 kr.

147.228 kr.

 Maks. 2017-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

16.747 kr.

200.964 kr.

Deltidsforsikrede

11.165 kr.

133.980 kr.

Pension

Bundfradrag ved beregning af fradrag for pension 15.400 kr. – for medlemmer først senest 31. dec. 1955.

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger 49.300 kr.

Fradrag for arbejde

Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag 37.577 kr.

Skattefri præmie

For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 13.250 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 8.834 kr.

Selvstændig virksomhed

Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden 77.498 kr.

Ikon Efterloen efter 1956
Brochure: Hvad kan du på din efterløn, hvis du er født FØR og EFTER 1. januar 1956?

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej