Dagpenge

Kort om dagpenge

Dagpengelovgivningen nærmer sig 30.000 sider. Her følger en forklaring på nøglebegreberne – og en one pager.

Dagpengesystemet på én side

Et hurtigt overblik.

Samtaler hos a-kasse og jobcenter

Når du er ledig, skal du til en række samtaler og møder i a-kassen, på jobcentret og med de to aktører sammen.

Sådan står du til rådighed

Kun MA kan godkende din rådighed. Få det helt centrale a-kasse-begreb forklaret.

Krav til din jobsøgning

For at få dagpenge skal du være aktivt jobsøgende. Læs, hvad det indebærer.

Min plan

Min plan er en aftale om (blandt andet) aktivering, som du laver i samarbejde med dit jobcenter eller den anden aktør, du er tilknyttet.

Aktivering

Sammen med jobcentret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som beskrives i Min plan.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Du har ret til 3.848 timers dagpenge (fuldtidsforsikret) og 3.120 timers dagpenge (deltidsforsikret) svarende til to år - inden for en periode på 36 måneder (tre år).

Karantæne og selvforskyldt ledighed

Helbredsmæssige årsager Hvis du af helbredsmæssige årsager er nødt til at opsige dit arbejde, er det vigtigt, at du har haft kontakt til lægen inden du opsiger arbejdet.  De helbredsmæssige pr [...]

Er din arbejdsgiver konkurs, ophørt eller insolvent?

Vi vil anbefale dig at rette henvendelse til din faglige organisation, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din opsigelse. Du kan også kontakte Lønmodtagernes Garantifond, hvis du har spør [...]

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00