Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Dagpenge

Kort om dagpenge

Dagpengelovgivningen nærmer sig 30.000 sider. Her følger en forklaring på nøglebegreberne – og en one pager.

Dagpengesystemet på én side

Et hurtigt overblik.

Samtaler hos a-kasse og jobcenter

Når du er ledig, skal du til en række samtaler og møder i a-kassen, på jobcentret og med de to aktører sammen.

Sådan står du til rådighed

Kun MA kan godkende din rådighed. Få det helt centrale a-kasse-begreb forklaret.

Krav til din jobsøgning

For at få dagpenge skal du være aktivt jobsøgende. Læs, hvad det indebærer.

Min plan

Min plan er en aftale om (blandt andet) aktivering, som du laver i samarbejde med dit jobcenter eller den anden aktør, du er tilknyttet.

Aktivering

Sammen med jobcentret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som beskrives i Min plan.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Du har ret til 3.848 timers dagpenge (fuldtidsforsikret) og 3.120 timers dagpenge (deltidsforsikret) svarende til to år - inden for en periode på 36 måneder (tre år).