Om MA

MA’s medlemmer

MA’s medlemmer er for de flestes vedkommende humanister eller scient.er. Men dertil kommer selvfølgelig en stribe fagligheder i krydsfeltet mellem de to – og i randområderne. Så vi bliver valgt, fordi vi kan tilbyde et fagligt fællesskab på de områder, hvor vi er specialister: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.

Vores medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændige.

Kan du finde din uddannelse her, har du fundet din rigtige a-kasse – men vi optager alle

Afrikastudier – Agriculture/Agricultural Development – Agrobiologi – Agronomi – Amerikanske studier – Antropologi – Arabisk- og islamstudier – Arbejdslivsstudier – Arkitektur og design – Arkæologi – Asienstudier – Assyriologi – Astronomi – Audiologopædi – Billedkunst – Bioentrepreneurship – Bioinformatik – Biokemi – Biologi – Biomedicin – Bioteknologi – Brasilianske studier – Bulgarsk – By, energi og miljøplanlægning – Bygningsinformatik – Dansk – Datalogi – Designledelse – Didaktik – Digital design – Dramaturgi – Engelsk – Environmental Science – Erhvervssprog og international virksomhedskommunikation – Erhvervsøkonomi – Erhvervsøkonomi og erhvervssprog – Etnografi – Etnologi – Europæiske studier – Farmaci – Farmaceutisk videnskab – Filmvidenskab – Filosofi – Finsk – Folkesundhed – Forhistorisk arkæologi – Forsikringsmatematik – Forvaltning – Fransk – Fysik – Fysioterapi – Fødevarevidenskab – Gastronomi og sundhed – Geofysik – Geografi – Geoinformatik – Geologi – Geoscience – Global sundhed – Globale studier – Globalt systemdesign – Grækenlandsstudier – Græsk-klassisk – Grønlandske og arktiske studier – Havebrugsvidenskab – Historie- Human ernæring – Human Ressource Management – Humanbiologi – Humanfysiologi – Idehistorie – Idræt – Idrætsteknologi – Indianske sprog og kulturer – Indoeuropæisk – Informatik – Informationsarkitektur – Informationsteknologi – Informationsvidenskab – International Business and Politics – International sikkerhed og folkeret – Internationale studier – Internationale udviklingsstudier – International turisme og fritidsmanagement – Islamiske studier – It arkitektur – It og sundhed – IT Product Design- It, kommunikation og organisation – Italiensk – Jordbrugsøkonomi – Jordbrug, natur og miljø – Journalism, Media and Globalisation – Journalistik – Kemi – Kemi, miljø og bioteknologi – Kiropraktor – Klassisk arkæologi – Klassisk filologi – Klinisk ernæring – Kommunikation – Kommunikation og it – Kommunikationsdesign – Konservator – Kristendomskundskab – Kultur og  – formidling – Kultursociologi – Kunsthistorie – Landinspektørvidenskab – Landskabsarkitektur – Latin – Latinamerikastudier – Lingvistik – Litteraturhistorie – Litteraturvidenskab – Logopædi – Marinarkæologi – Matematik – Medialogi · Medicin – Medicinalbiologi – Medicinalkemi – Medievidenskab – Mellemøststudier – Miljø og ressourcemanagement – Miljøbiologi – Miljøkemi og sundhed – Miljøplanlægning – Miljøteknologi – Moderne kultur og kulturformidling – Molekylær ernæring – Molekylærbiologi – Multimedier – Musikterapi – Musikvidenskab – Nanoscience – Nanoteknologi – Naturforvaltning – Nederlandsk – Neuroscience – Nordisk sprog og litteratur – Oldtidskundskab – Oplevelsesøkonomi – Parasitologi – Performance design – Politik og administration – Politisk kommunikation og ledelse – Polsk – Portugisisk – Procesteknologi – Psykologi – Pædagogik – Religionshistorie – Religionssociologi – Religionsvidenskab – Retorik – Revision – Russisk – Samfundsfag – Samfundsvidenskab – Semiotik – Skovbrug – Socialvidenskab – Sociologi – Softwareudvikling og teknologi – Spansk – Spiludvikler – Sprog og international  virksomhedskommunikation – Sprogpsykologi – Statistik – Sundhed – Sundhedsteknologi – Sundhedsvidenskab – Sygepleje – Teatervidenskab – Teknoantropologi – Teologi – Turisme – Tværkulturelle studier – Tysk – Udvikling og internationale relationer – Veterinærmedicin – Virksomhedskommunikation – Virksomhedsledelse – Virksomhedsstudier – Visuel kultur – Webkommunikation – Ægyptologi – Æstetik og kultur – Østeuropastudier

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00