Om MA

Bestyrelsen


Fra venstre: Næstformand Sigrid Jørgensen, Kitt Johansen, Søren B. Andersen, formand Per Clausen og Bjarke Friborg. Dertil Julia Bjerre Hunt og Finn Hartvig Nielsen, som er kommet til for nylig.

MA ledes af en medlemsvalgt bestyrelse

Bestyrelsen i Magistrenes A-kasse er valgt direkte af medlemmerne. Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i november. Alle medlemmer af MA kan deltage i generalforsamlingen.

Bestyrelsen er på syv medlemmer og vælges ved urafstemning hvert andet år. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og fastlægger de overordnede retningslinjer for MA’s administration.

MA havde bestyrelsesvalg i november 2016, hvor den nuværende bestyrelse blev valgt for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018. Medlemmerne fremgår af organisationsdiagrammet – og ses samlet øverst på denne side og individuelt nederst. Nederst fremgår også de lister, de hver især repræsenterer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Transportudgifter dækkes, og formanden kan frikøbes i størrelsesordenen en tredjedel fuldtidsstilling.

Kontakt til – og præsentation af – formanden

perc4

Per Clausen kan træffes på mail formand@ma-kasse.dk, eller man kan lægge en telefonbesked hos bestyrelsessekretær Randi Johansson på 35 86 68 49.

Præsentation af Per Clausen her.

Kontakt MA’s bestyrelse

Skriv venligst til bestyrelse@ma-kasse.dk. Du er meget velkommen til at sende spørgsmål, forslag, kommentarer, ris, ros eller andet, som du gerne vil gøre bestyrelsen opmærksom på.

Bestyrelsen kan kun behandle klager over MA’s generelle sagsbehandling, ikke konkrete afgørelser. Du kan sende din klage til bestyrelsen på bestyrelse@ma-kasse.dk. Hvis du vil vide mere om klageadgang, så læs her.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej

Bestyrelsen

Bjarke Friborg

DM-listen

Finn Hartvig Nielsen

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Julia Bjerre Hunt

DM-listen

Kitt Johansen

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Per Clausen

Formand - Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten

Sigrid Jørgensen

Næstformand - MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Søren B. Andersen

Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten