Om MA

Bestyrelsen


Fra venstre: Formand Per Clausen, Mark Bjerregaard Bengtson, Bayar Tarik Fattah, Bjarke Friborg, næstformand Sigrid Jørgensen, Søren B. Andersen og Finn Hartvig Nielsen.

MA ledes af en medlemsvalgt bestyrelse

Bestyrelsen i Magistrenes A-kasse er valgt direkte af medlemmerne. Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i november. Alle medlemmer af MA kan deltage i generalforsamlingen.

Bestyrelsen er på syv medlemmer og vælges ved urafstemning hvert andet år. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og fastlægger de overordnede retningslinjer for MA’s administration.

MA havde bestyrelsesvalg i november 2018, hvor den nuværende bestyrelse blev valgt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Medlemmerne fremgår af organisationsdiagrammet – og ses samlet øverst på denne side og individuelt nederst. Nederst fremgår også de lister, de hver især repræsenterer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Transportudgifter dækkes, og formanden kan frikøbes i størrelsesordenen en tredjedel fuldtidsstilling. Mere information her.

Nyt fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmødet den 11. juni 2019

  • Bestyrelsen har underskrevet garanti om beskyttelse af whistleblowere i MA – læs mere her.
  • Generalforsamlingen torsdag den 21. november afholdes på MA’s kontor i det centrale Aarhus – nærmere information følger efter sommerferien.
Kontakt til – og præsentation af – formanden

perc4

Per Clausen kan træffes på mail formand@ma-kasse.dk.

Præsentation af Per Clausen her.

Kontakt MA’s bestyrelse

Skriv venligst til bestyrelse@ma-kasse.dk. Du er meget velkommen til at sende spørgsmål, forslag, kommentarer, ris, ros eller andet, som du gerne vil gøre bestyrelsen opmærksom på.

Bestyrelsen kan kun behandle klager over MA’s generelle sagsbehandling, ikke konkrete afgørelser. Du kan sende din klage til bestyrelsen på bestyrelse@ma-kasse.dk. Hvis du vil vide mere om klageadgang, så læs her.

Bestyrelsen

Bayar Tarik Fattah

DM-listen

Bjarke Friborg

DM-listen

Finn Hartvig Nielsen

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Mark Bjerregaard Bengtson

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Per Clausen

Formand - Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten

Sigrid Jørgensen

Næstformand - MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Søren B. Andersen

Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten