Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Om MA

Bestyrelsen


Fra venstre: Formand Per Clausen, Mark Bjerregaard Bengtson, Bayar Tarik Fattah, Bjarke Friborg, næstformand Sigrid Jørgensen, Søren B. Andersen og Finn Hartvig Nielsen.

MA ledes af en medlemsvalgt bestyrelse

Bestyrelsen i Magistrenes A-kasse er valgt direkte af medlemmerne. Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i november. Alle medlemmer af MA kan deltage i generalforsamlingen.

Bestyrelsen er på syv medlemmer og vælges ved urafstemning hvert andet år. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og fastlægger de overordnede retningslinjer for MA’s administration.

MA havde bestyrelsesvalg i november 2018, hvor den nuværende bestyrelse blev valgt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Medlemmerne fremgår af organisationsdiagrammet – og ses samlet øverst på denne side og individuelt nederst. Nederst fremgår også de lister, de hver især repræsenterer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Transportudgifter dækkes, og formanden kan frikøbes i størrelsesordenen en tredjedel fuldtidsstilling. Mere information her.

Nyt fra bestyrelsesmøder

5. december 2019
Generalforsamlingen, der i år blev afholdt i Aarhus, blev evalueret. Der var enighed om, at det var en god generalforsamling med gode diskussioner og et spændende oplæg om bias-blokkere. Slides til oplægget om bias-blokkere kan ses her.

Næste års generalforsamling afholdes i København.

På baggrund af input fra generalforsamlingen aftalte bestyrelsen, at man i løbet af 2020 vil dagsordensætte:

  • Involvering af medlemmer i tilvejebringelsen af jobåbninger
  • Forvaltningen af MA’s finanser
  • Ligestilling

31. oktober 2019
Hovedtemaet på mødet var den relativt høje ledighed og ikke mindst den høje dimittendledighed. Nogle kommuner stiller stadig flere krav til medlemmerne, også krav som kan opleves unødige og kontraproduktive. MA hjælper medlemmerne, hvis de udsættes for krav, der ikke er lovmedholdelige, men kommunerne har et ret stort handlerum, som MA ikke har direkte indflydelse på.

Bestyrelsen er meget opmærksom på det pres, den høje dimittendledighed potentielt kan give på MA, og er i den forbindelse optaget af at få aflivet myten om, at MA’s medlemmer er for snævre i deres jobsøgning. Det er en forestilling, der dukker op med jævne mellemrum, og som kan udfordre dagpengesystemets politiske legitimitet.

Bestyrelsen vedtog herudover budgettet for 2020, ligesom der blev lagt sidste hånd på forberedelserne af årets generalforsamling

17. september 2019
Budgettet har været til 1. behandling. Positiv stemning, fordi økonomien udvikler sig mere gunstigt end ventet.

11. juni 2019

  • Bestyrelsen har underskrevet garanti om beskyttelse af whistleblowere i MA – læs mere her.
  • Generalforsamlingen torsdag den 21. november afholdes på MA’s kontor i det centrale Aarhus – nærmere information følger efter sommerferien.
Kontakt til – og præsentation af – formanden

perc4

Per Clausen kan træffes på mail formand@ma-kasse.dk.

Præsentation af Per Clausen her.

Kontakt MA’s bestyrelse

Skriv venligst til bestyrelse@ma-kasse.dk. Du er meget velkommen til at sende spørgsmål, forslag, kommentarer, ris, ros eller andet, som du gerne vil gøre bestyrelsen opmærksom på.

Bestyrelsen kan kun behandle klager over MA’s generelle sagsbehandling, ikke konkrete afgørelser. Du kan sende din klage til bestyrelsen på bestyrelse@ma-kasse.dk. Hvis du vil vide mere om klageadgang, så læs her.

Bestyrelsen

Bayar Tarik Fattah

Bayar Tarik Fattah

DM-listen

Bjarke Friborg

Bjarke Friborg

DM-listen

Finn Hartvig Nielsen

Finn Hartvig Nielsen

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Mark Bjerregaard Bengtson

Mark Bjerregaard Bengtson

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Per Clausen

Per Clausen

Formand - Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten

Sigrid Jørgensen

Sigrid Jørgensen

Næstformand - MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Søren B. Andersen

Søren B. Andersen

Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten