Nye regler for feriedagpenge fra 1. september 2020

Nye regler for ferieår og feriedagpenge

Fra 1. september 2020 får vi en ny ferielov. Med den nye ferielov går vi fra at optjene ferie forskudt, som vi kender det i dag, til at optjene ferie løbende.

Det betyder, at du fra dette tidspunkt kan holde din ferie allerede måneden efter, du optjener den. Den nye ferielov ændrer ikke på, at du stadig optjener 2,08 feriedage hver måned, som du er ansat (svarer til 25 feriedage om året).

Med den nye ferielov ændres ferie året(ferieoptjeningsperioden) fra 1. maj – 30. april til 1. september – 31. august.

Feriedagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af ydelser fra a-kassen og barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Får du dagpenge fra 1. september 2020, optjener du feriedagpenge løbende samtidig med, at du får dagpenge fra os.  Du kan holde ferie fra måneden efter, du har optjent dine feriedagpenge.

Du finder flere informationer om ferie og betingelserne for feriedagpenge i afsnittene ovenfor under Dagpenge, Ferie.

Feriedagpenge fra 1. september 2020

Fra 1. september 2020 får vi en ny ferielov. Med den nye ferielov indføres begrebet samtidighedsferie.

Samtidighedsferie betyder, at du fra dette tidspunkt kan holde din ferie allerede måneden efter, du optjener den. Med den nye ferielov går vi fra at optjene ferie forskudt, som vi kender det i dag, til at optjene ferie løbende.

Får du dagpenge fra 1. september 2020, optjener du feriedagpenge løbende samtidig med, at du får dagpenge fra os.  Du kan holde ferie fra måneden efter, du har optjent dine feriedagpenge.

Den nye ferielov ændrer ikke på, at du stadig optjener 2,08 feriedage hver måned, som du er ansat (svarer til 25 feriedage om året).

Nye begreber i feriedagpengereglerne:

Med den nye ferielov fra 1. september 2020 indføres der nogle nye centrale begreber i reglerne om feriedagpenge.

Ferie året i de gamle regler er nu ferieoptjeningsperioden i de nye regler.

Ferie året går fra 1. september til 31. august året efter

Ferieafholdelsesperioden:

1. september til 31. december året efter (16 måneder)

Du optjener retten til feriedagpenge over en 12 mdrs. periode, men kan afholde ferien over en 16 mdrs. periode.

Ansøgningstidspunkt

 Du skal ansøge om feriedagpenge senest 4 uger før første feriedag, hvis du vil have udbetalt dine feriedagpenge en uge før ferien.

Du kan tidligt sende din ansøgning om feriedagpenge 35 dage før feriestart.

Du skal have ansøgt om din feriedagpenge senest den 31. januar i det efterfølgende ferie år; ellers mister du retten til at få udbetalt de ikke udbetalte feriedagpenge.

Eksempel:

Du skal senest den 31. januar 2023 have ansøgt om de feriedagpenge, du har optjent i perioden 1.september 2021 til 31. august 2022.

Du kan finde flere informationer om retten til feriedagpenge i de generelle afsnit om feriedagpenge her.

Vi har i midten af september måned 2020 udsendt et brev, hvor vi informerer om de nye regler om feriedagpenge.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00