Rigtig mange af vores medlemmer tænker større. De rejser ud i verden og opkvalificerer sig - til gavn for Danmark. Men med det nye opholdskrav i dagpengereglerne vil et overvejende flertal nu tænke sig om en ekstra gang, før de rejser ud.

7 ud af 10: Vi tør ikke at rejse ud

03. marts 2018

Regeringen og DF vil i den nye skatteaftale indføre et opholdskrav, der betyder, at man kun kan få dagpenge (herunder også sygedagpenge, feriepenge og efterløn), hvis man har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år.

Konkret betyder det, at over 3.000 af medlemmerne i Magistrenes A-kasse vil miste deres dagpengeret, når kravet er fuldt indfaset i januar 2021. Samtidig vil langt færre overveje at tage arbejde i lande som USA, Kina og Australien.

Et kæmpe tab for Danmark
I en ny undersøgelse svarer 7 ud af 10 medlemmer, at de i høj eller nogen grad vil undlade at rejse uden for EØS-området, hvis det nye opholdskrav bliver til lov. For ph.d.er er tallet 81 % – mere end otte ud af ti.

”For det første er der en masse mennesker, der i årevis har betalt til en forsikring, som de nu får at vide, de ikke kan bruge. Det er i sig selv uretfærdigt – lovgivning med tilbagevirkende kraft er ikke en retsstat værdigt. Men hvad der måske er endnu værre er, at tusindvis af forskere og andre højtuddannede danskere nu vil være tilbageholdende med at rejse ud for at blive klogere. Det er ikke bare en stor begrænsning for den enkelte, men et kæmpe tab for Danmark, der går glip af en masse viden,” siger formand for Magistrenes A-kasse, Per Clausen.

I undersøgelsen skriver medlemmer bl.a.:

Det er en katastrofe for unge forskere. Vi kan ikke få bevillinger til postdoc, medmindre vi planlægger et længere udlandsophold på typisk 1-3 år. Men nu kan vi ikke få et sikkerhedsnet i en branche, der er benhård i konkurrencen om stillinger og uden faste stillinger.”

”Det lyder tåbeligt, at jeg kan læse russisk på statens regning, men ikke opkvalificere mig i Rusland. Kravet fra danske virksomheder er ofte, at du skal have boet i dit sprogland i minimum 4 år, når du søger job. Tak! Dette bliver en lov, der vil ramme os humanister og sprogeksperter HÅRDT.”

”Har netop overvejet at rejse med ægtefælle et par år til USA, men det vil stille mig ekstremt dårligt ved hjemkomst, så omtalen af lovforslaget var med til at udskyde den plan.”

Et a-kasse medlem, der vender hjem fra et udlandsophold uden for EØS-området (EU + Norge, Island og Liechtenstein), der har varet i mere end 12 måneder, skal fra 1. januar 2021 vente 7 år på at få ret til dagpenge igen. 

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00