A-kasserne får eneansvaret for sine ledige de tre første måneder

24. juni 2022

Fra 1. januar 2024 skal a-kassernes medlemmer – de tre første måneder af deres ledighed - ikke længere pendulere mellem a-kasser og jobcentre. Og allerede fra den 1. januar 2023 vil det kun være den allerførste samtale i a-kassen (velkomstsamtalen/cv-samtalen), som skal afholdes fysisk.

Det er regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech), som er enige om at nytænke beskæftigelsesindsatsen.

Fra 1. januar 2024 får a-kassen ansvaret for sine ledige dagpengemodtagere de første tre måneder:

  • Antallet af samtaler, som de eksisterer i dag det første halve år hos både jobcenter og a-kasse, reduceres fra i alt ni til i alt seks. Der forenkles ved at kalde dem alle jobsamtaler.
  • Der vil skulle afholdes tre samtaler inden for de første tre måneder hos a-kassen.
    Jobcentret skal efterfølgende afholde tre samtaler fra 4.-6. måned.
  • Det hele skal evalueres efter 2 år.

MA har siden 1. januar 2020 været såkaldt forsøgs-a-kasse, idet vi som den eneste akademiske a-kasse – for cirka to tredjedele af vores medlemmer – har haft eneansvaret de tre første måneder. Det er os en stor glæde, at de meget positive erfaringer hermed (læs mere her) har bidraget til, at forsøget altså bliver permanent og bredes ud til alle medlemmer fra den 1. januar 2024.

Allerede fra 1. januar 2023:

  • Med undtagelse af velkomstsamtalen (cv-samtalen), som forbliver obligatorisk fysisk, skal borgeren/medlemmet have mulighed for selv at vælge mellem fysisk og digital/telefonisk samtale.

Per Clausen, formand i MA udtaler: “Det er faktisk bedre nyheder, end vi havde turdet håbe på. Begge dele – eneansvaret for kontakten de tre første måneder OG mere valgfrihed for medlemmerne i forhold til fysisk eller digital kontakt – har vi kæmpet for i årevis. Vi ser meget gerne, at a-kasserne får ansvaret i yderligere tre måneder, altså seks måneder i alt. Og at alle samtaler kan være digitale, hvis medlemmer ønsker det. Men nu siger vi lige hurra – og fortsætter så kampen for bedre vilkår for vores medlemmer på mandag.”

Link til aftaleteksten finder man her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00