Efterlønnere ikke skal modregnes i efterlønnen, hvis de har Covid-19 relateret merarbejde

22. december 2021

Folketinget har i går vedtaget L101, der betyder, at efterlønnere ikke skal modregnes i efterlønnen, hvis de har Covid-19 relateret merarbejde.

For at kunne fritages for fradrag, skal efterlønneren indsende en erklæring fra arbejdsgiveren, som dokumenterer, at der er tale om Covid-19-relateret merarbejde.

Erklæringen supplerer efterlønnerens oplysninger på efterlønskortet. A-kassen kan herefter lægge erklæringen fra arbejdsgiver og efterlønnerens egne oplysninger om merarbejde til grund.

Der kan ske fradragsfritagelse i efterlønnen for merarbejde i perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Læs mere her: https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l101/index.htm

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00