Fællesskab for dimittender hjælper med overgangen fra studie til arbejdsliv

18. september 2023

Det kan være en stor omvæltning at gå fra kandidatstudiet til livet på arbejdsmarkedet. En indsats målrettet ledige dimittender vil styrke overgangen og hjælpe dig bedst muligt videre.

Mange dimittender oplever, at overgangen fra studie til arbejdsliv kan være svær og ensom. Studiefællesskabet er væk, og du skal som nyudklækket kandidat nu søge arbejde og finde din jobidentitet. Men hvordan gør du så det?

”Os i Transit” hjælper dig videre

”Vi oprettede en forening for nyuddannede, hvor vi vha. vækstgrupper styrker deres mentale trivsel, selvværd og giver dem større ejerskab i jobsøgningsprocessen. Vi havde allerede gode erfaringer med metoden fra et pilotprojekt året før, og fik i 2021 en bevilling fra Tuborgfondet til at udvikle på konceptet. Nu er det blevet en fast socialøkonomisk indsats støttet og drevet af Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, som gør at vi kan blive ved med at starte grupper, mens vi undersøger muligheder for at opskalere konceptet”, fortæller facilitator Andreas Andersen.

Og det er gratis at være med. Nu er der åbent for tilmelding til de kommende vækstgrupper, som starter to gange om året, i oktober og marts.

Gratis vækstgrupper med fast facilitator

Tilmelder du dig, er du med i en gruppe med op til otte deltagere, som alle er ledige dimittender (fra et af universiteterne) på vej ind i arbejdslivet. Gruppen holder fire møder á to timer over fire uger, og de faciliteres af Andreas Andersen, der selv dimitterede fra AAU i 2020 med en cand.mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi.

”På første møde aftaler vi, hvilke udfordringer eller temaer vi skal arbejde med. Vi erfaringsudveksler og inspirerer hinanden – og måske nuancerer nogle opfattelser af hvordan man er i en jobsøgningsproces. Forhåbentlig kan fællesskabet være med til at skabe øget selvværd og en følelse af ejerskab over jobsøgningen i fællesskab med ligesindede. I sidste ende håber vi, at det kan være med til at flere ikke kun får en bedre overgang til arbejdslivet, men også en bedre start på den første professionelle ansættelse”, slutter Andreas, der glæder sig til at møde dimittenderne på de kommende hold.

Er du nysgerrig?

Du kan læse mere om indsatsen og tilmelde dig et af de kommende hold hos ”Os i Transit”.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00