Flere positive elementer i aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats – men vi er ikke i mål

23. august 2018

Lange forhandlinger mellem mange partier førte i dag til en længe ventet aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er i dag blevet enige om en aftale, som skal forenkle beskæftigelsesindsatsen. Aftalen træder i kraft den 1. juli 2019.

MA’s formand Per Clausen udtaler:

”Vi glæder os over, at forenklinger, som vi har kæmpet for i årevis, nu endelig bliver til virkelighed. Tænk fx, at det skulle tage mange år, før ledige skulle slippe for at søge job, selv om de havde et job på hånden. Det er også positivt, at man som et forsøg vil lade udvalgte a-kassers medlemmer slippe for at løbe spidsrod mellem a-kasser og jobcentre – de kan nøjes med at komme i a-kassen de første tre måneder. Men her er kampen langtfra vundet: Forsøgs-a-kasserne vil stadig være pålagt stribevis af proceskrav, så selv om MA skulle blive en af de udvalgte a-kasser, vil kampen fortsætte for at få helt frie hænder til sammen med den ledige at formulere, hvad der er mest fremmende for at komme i job.”

Forenklingerne
Vi noterer os følgende positive forenklinger:

  • De ledige skal ikke længere søge job, når de allerede har et job på hånden. Næppe nogen anden regel har været så uforståelig som denne. Tjek!
  • De ledige skal ikke længere mindst hver syvende dag tjekke job på jobnet.dk, for den aktivitet fremgår alligevel af de lediges Joblog. Tjek!
  • Der skal skrives en helt ny hovedlov for beskæftigelsesindsatsen, så den bliver lettere at forstå og administrere for kommuner og a-kasser. Tjek!
  • Fællessamtaler, hvor både jobcentre og a-kasser medvirker kan klares som videomøde. Tjek!

Firårigt forsøg
Centralt i aftalen står også et firårigt forsøg, hvor medlemmer i udvalgte a-kasser – i de tre første måneder af deres ledighed – skal slippe for både at komme til møder i jobcenter og a-kasser – de skal kun komme i a-kassen.

Umiddelbart en forbedring for medlemmerne, som slipper for at løbe spidsrod mellem jobcentre og a-kasser, men når man nærlæser aftaleteksten mærker man tydeligt, at aftaleparterne på dette centrale punkt har trukket i flere retninger. Det hedder, at jobcentret ikke er ’udelukket’ fra at kontakte medlemmet i perioden. Og a-kassen pålægges at afholde første fællessamtale, hvor jobcentret også deltager.

Så opgaven er på ingen måde givet fri til test-a-kasserne i de tre første måneder – MA’s kamp for at sætte de ledige fri (fri a-kasseforsøget) er langtfra vundet. Aftalen giver ikke a-kassen frihed til at udvikle det forløb, som er bedst for den ledige og ej heller for arbejdsmarkedet – for proceskravene er fortsat mange, bureaukratiske og snærende:

  • A-kassen SKAL afholde samtale 1 (cv-samtalen), rådighedssamtaler og (som noget nyt) første fællessamtale, hvor jobcentret også medvirker.
  • A-kassen SKAL foretage en indledende afklaring af alle ledige i forsøget. Der skal anvendes et digitalt screeningsværktøj til den nyledige.

Læs mere

  • Officielle dokumenter på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00