Julie: ”Jeg satsede hele butikken på det, jeg brænder for”

28. november 2018

Julie er cand.pæd. og mødte det ene afslag efter det andet, da hun søgte job. Vendepunktet blev et råd om at satse hele butikken på det, hun brænder mest for.

 

Julie Skibelund
35 år
Cand.pæd. (Generel pædagogik), Aarhus Universitet
Bor i Randers
Arbejder som ordblindelærer i Esbjerg

 

Hvor længe havde du været jobsøgende, inden du fik dit job, og hvordan oplevede du den tid?
Jeg blev færdiguddannet i januar 2018 og startede i virksomhedspraktik hos Ordblindetræning i september, hvorefter jeg blev fastansat.

Jeg oplevede tiden som jobsøgende som stressende. Nok fordi jeg ofte mødte en manglende forståelse fra omverdenen for, hvorfor jeg dog ikke havde et arbejde.

Når jeg tog ud til skoler og institutioner for at søge job, mødte jeg de samme to argumenter for, at jeg ikke var “egnet”. Det første argument var, at jeg ikke er uddannet lærer, og det andet var, at jeg manglede erfaring. Jeg havde en klar fornemmelse af, at de simpelthen ikke forstod, hvad jeg kunne bidrage med qua min uddannelse, og de turde ikke tage chancen ved at ansætte mig. Derfor begyndte jeg også at tage vikararbejde som lærer og pædagog for at få noget erhvervserfaring på mit CV.

Hvordan landede du dit nuværende job?
Efter at have søgt utallige jobs og fået afslag på afslag, uge efter uge, kom jeg i en tilstand af modsatrettede poler. På den ene side blev jeg mere hårdfør, og på den anden side blev jeg mere desperat. Jeg deltog i et kursus, hvor en karrierevejleder sagde til mig: “Julie, du har tre muligheder. 1. Find et job, så du komme ud af dagpengesystemet. 2. Vælg en anden karrierevej. Eller 3. Sats hele butikken på det, du brænder for”.

Jeg valgte den tredje mulighed. Jeg tog mig mod til at opsøge virksomheder, jeg ellers ikke havde haft mod til at kontakte før, og sendte dem et målrettet CV med mine kompetencer.

Jeg kontaktede folk, som jeg vidste, arbejdede inden for dysleksi/ordblindhed, som er det fagområde, jeg havde målrettet min uddannelse efter, og spurgte, om vi kunne mødes over en kaffe. Det var med udgangspunkt i dette, at jeg kontaktede min nuværende arbejdsgiver på LinkedIn – og fik job.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver, og hvordan kommer dine kompetencer i spil?
Min primære opgave er at undervise mennesker, der har ordblindhed. Samtidig er forældrekontakt,  oplæg, testning og rapportering af kursister en stor del af mit arbejde. Idet jeg får nye kursister hver uge, handler mit job i høj grad om at kunne gennemføre differentieret undervisning, hvor jeg har sat mig ind i deres individuelle svagheder og styrker.

Jeg trækker på de faglige kompetencer, jeg har tilegnet mig gennem min uddannelse, mens mine personlige kompetencer kommer til syne ved, at jeg er empatisk, forstående og selv har ordblindhed, hvilket er en kæmpe fordel i mit arbejde.

Har du et godt råd til jobsøgende medlemmer?
Mit første råd er, hæng i og hold ud! Jeg ved, det lyder sindssygt irriterende, for det er vildt hårdt at være jobsøgende, og jeg står op til et arbejde hver morgen. Men det er ikke sikkert, at jeg havde et job nu, hvis ikke jeg var blevet ved med at opsøge virksomheder og tage vikararbejde, der kunne pynte lidt på min manglende arbejdserfaring.

Mit andet råd er at finde nogen, du kan sparre med, og som forstår din situation. Nogen, som kan støtte dig og presse dig ud af din comfort zone. Det kan betyde, at du måske søger nogle stillinger, du ellers ikke ville havde søgt, eller at du tager telefonen og får ringet til den virksomhed, der måske ender med at ansætte dig.

Mit tredje råd er at mærke efter, hvad det er, du virkelig ønsker at arbejde med, og så opsøge virksomhederne. Gør dig synlig og send uopfordrede ansøgninger. Der er mange faktorer, der spiller ind på, om det netop er dig, som bliver kaldt til samtale.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00