Kære politikere: Lad de ledige vælge telefonen, også efter corona!

11. marts 2021

Selv om telefonen blev opfundet for 150 år siden, så må a-kassen stadig ikke bruge den til at afholde de lovpligtige møder med medlemmerne.

Under corona må vi undtagelsesvis bruge telefonen til at afholde lovpligtige møder med medlemmerne. Det har vi nu rigtig god erfaring med og vores medlemmer er glade for det.

Mere end hver anden af MA’s ledige siger i en stor undersøgelse, at de i høj grad vil benytte sig af muligheden for telefonmøder fremover – hvis de altså får lov. Men det kræver en lovændring.

Vi mener, det er på høje tid, at de ledige får lov til frit at vælge mellem telefonmøde og fysisk fremmøde. Vi ønsker ikke at afskaffe det fysiske møde, men vi ønsker valgfrihed. 

Hvis du er enig, så støt op på Facebook og LinkedIn. Hvis vi er flere, der sammen råber politikerne op, så er der større chance for, at de lytter! 

Se dele af kampagnen her:

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00