Konflikt og dagpenge

22. marts 2018

Aktuelt får vi på grund af overenskomstforhandlingerne spørgsmål om, hvordan det forholder sig med dagpenge i tilfælde af en konflikt. Se svaret!

A-kassen må ikke udbetale dagpenge til konfliktramte. NB: Du skal kontakte din fagforening, hvis du har spørgmål til strejkekasse, lån, ansættelsesforhold under konflikt mm. – se nederst.

Du kan derfor ikke få dagpenge, hvis du bliver omfattet af en konflikt (strejke eller lockout) på din arbejdsplads og bliver ledig som følge af konflikten. Det gælder også, hvis du er på supplerende dagpenge.

Man er omfattet af konflikt, selv om man fx på grund af sygefravær, arbejdsfordeling eller turnus, ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter.

Er du blevet ledig, inden konflikten starter, vil du som udgangspunkt fortsat få dagpenge. Hvis du bliver ledig uden, at det har forbindelse til konflikten, har du ligeledes ret til dagpenge på almindelige vilkår.

Sådan vil en lockout påvirke din ret til dagpenge

  • Hvis din ledighed er opstået som følge af konflikten, får du ikke dagpenge. Det gælder også, hvis du er ansat på nedsat tid med supplerende dagpenge eller med løntilskud.
  • Hvis du er på fast nedsat tid, kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge.
  • Medlemmer i virksomhedspraktik er ikke omfattet af reglerne for konflikt og kan derfor fortsætte praktikken og få udbetalt dagpenge som normalt. Hvis medlemmet i sin praktik udfører arbejde, som rammes af konflikten, ophører praktikken, når konflikten indtræder. Jobcentret må i din situation forsøge at finde en ny praktikplads til det konfliktramte medlem.
  • Timelønnede lærere, der er ansat fra dag til dag og ikke garanteret arbejde i perioden med konflikt (tilkaldevikarer, hvor det ikke vides, om de ville have fået arbejdstimer i konfliktperioden) kan få udbetalt dagpenge under konflikten, da de  anses for fuldt ledige forud for konflikten.
  • Hvis du er konfliktramt og på efterløn bliver de timer, du normalt arbejder, fraregnet. Det opgøres ved at tage gennemsnittet af 4 ugers arbejdstimer forud for konflikten.
  • Hvis du som konfliktramt afholder ferie under konflikten, kan vi ikke udbetale feriedagpenge til dig.
  • Hvis du arbejder på en konfliktramt skole, men er ansat og aflønnet af et vikarbureau, der ikke er inddraget i konflikten, bliver du ikke påvirket af lockouten.
  • Hvis du arbejder i Danmark, men bor i fx Sverige eller Tyskland (du er grænsegænger), og du bliver omfattet af konflikten, så kan du kontakte os og få rådgivning om dine rettigheder i dagpengesystemet.

Hvis du har spørgsmål vedr. konflikten og dit ansættelsesforhold – kontakt din fagforening

Kontakt venligst din faglige organisation. Du kan også læse meget mere på organisationernes hjemmesider:

DM’s konfliktvejledning

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00