Kontingentet i 2019

03. december 2018

Kontingentet stiger 6 kr. om måneden fra den 1. januar, heraf går 4 kr. til staten og 2 kr. til MA's administration.

MA’s kontingent har to hovedbestanddele – statsbidraget, som går direkte videre til staten og bidrager til dagpengeudbetalingerne, og administrationsbidraget, som MA drives for (lønninger, it-udgifter, husleje osv.).

I 2019 hæver staten sit bidrag med 4 kr. om måneden for en fuldtidsforsikring (3 kr. for deltid). MA hæver – for første gang i 12 år – sit bidrag med 2 kr. Sidstnævnte skyldes opholdskravet, som fra årsskiftet kan få medlemmer til at melde sig ud. Med den beskedne stigning sikrer vi MA’s økonomi.

De nye satser vil fremgå første gang af regningen for 1. kvartal 2019 – se de forskellige satser her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00