MA Lønsikring: Vilkårene ændres pr. 1. maj 2020

30. marts 2020

Vilkårene forringes for midlertidigt ansatte og ph.d.er, som er ansat til kontraktudløb, men ikke for fyrede. MA Lønsikring er den eneste lønsikring på markedet for midlertidigt ansatte.

Vilkårene for MA Lønsikring er ændret fra og med den 1. maj 2020. I stedet for at betale 3,09% af det beløb, man er forsikret for, skal man betale 3,4%.

Der er ikke nogen som helst ændringer i dækningsperioden ved fyring – ej heller for midlertidigt ansatte, der fyres. Dækningen er fortsat 12 måneder.

Men én gruppe får desværre forringet sin dækningsperiode, nemlig de midlertidig ansatte og ph.d.er ved kontraktudløb: De går fra 12 til 3 måneders dækning. Dette skyldes, at den pågældende gruppe nu udgør så stor en andel af udbetalingerne, at ordningen ikke hænger økonomisk sammen for forsikringsselskabet AmTrust, som udbyder lønsikringen. I den situation har forsikringsselskabet besluttet at ændre vilkårene for den pågældende gruppe. Hvis man har tegnet sin forsikring ud fra en forventning om dækning i forhold til de hidtidige forsikringsvilkår, opfordrer vi medlemmerne til at tage kontakt til Marsh, som administrerer MA Lønsikring: Telefon 45 95 46 81 (mandag til fredag kl. 9.00-15.00) eller mail ma.lonsikring@mmc.com.

MA Lønsikring er stadig unik, idet den har den seneste udløbsalder (65,5 år), ligesom midlertidigt ansatte kan få glæde af ordningen, hvilket ingen andre lønsikringsprodukter tillader.

Dertil kommer, at det faktisk godt – fortsat – også kan give god mening for midlertidigt ansatte, som fortsætter til kontraktudløb. En ph.d., der 24 måneder før kontraktudløb, vælger at tegne sig ind for 10.000 kroner pr. måned, vil nu maks. få udbetalt 30.000 kr. ekskl. evt. skat (3 mdr. i alt). Men vedkommende skal kun indbetale 3,4% x 10.000 kr. x 24 svarende til 8.160 kr. 

 

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00