Nyt forløb på vej for ledige akademikere 50+

29. januar 2019

MA og Naboskab har fået tildelt 1,9 millioner kroner fra en offentlig pulje til at lave et skræddersyet forløb for ledige medlemmer over 50 år i København.

Projektet ”Hurtigere i job – brobygning mellem ledige akademikere 50+ og arbejdsmarkedet” løber frem til 2. kvartal 2020.

Karrierechef Maj Flounders: “50+ er en rigtig vigtig målgruppe”

Undersøgelse sat i gang
Projektet er netop skudt i gang med en kvalitativ undersøgelse, der skal afdække målgruppens behov og vilkår, men også gøre os klogere på, hvordan MA, jobcentre, HR-afdelinger og afdelingsledere opfatter og møder ledige akademikere over 50 år.

Ud fra undersøgelsen vil MA i København lave et skræddersyet 3-måneders forløb, som frem mod januar 2020 vil blive tilbudt til i alt 72 medlemmer fordelt på 6 hold med 12 deltagere på hver. Det første hold starter op i april.

Forløbene vil blandt andet indebære individuelle karrieresamtaler og målrettede workshops og brobygningsarrangementer.

50+ er en vigtig målgruppe
Særligt brobygningen mellem virksomheder og ledige er et bærende element i projektet.

”50+ er en meget vigtig målgruppe i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der samtidig er en forventning om, at vi bliver i længere tid på arbejdsmarkedet. Med projektet kan vi få testet af i praksis, hvad et målrettet forløb kan gøre af forskel for den målgruppe,” siger MA’s Karrierechef Syd og Øst, Maj Flounders.

Projektets indsigter og resultater vil blive præsenteret på en konference i maj 2020.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00