Skattefrit engangstilskud på 1.000 kr.

29. september 2020

Folketinget har den 17. august 2020 vedtaget, at dagpengemodtagere, modtagere af efterløn, og personer, der modtager feriedagpenge, modtager et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr.

Du skal have modtaget ydelsen (dagpenge, efterløn eller feriedagpenge) for april 2020 for at være berettiget til tilskuddet.

Du skal ikke ansøge om tilskuddet.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) vil senest i oktober 2020 udbetale tilskuddet til dig. Tilskuddet vil blive overført til din Nemkonto.

Hvis du ikke har modtaget tilskuddet, kan du henvende dig til ATP fra den 1. november 2020 til den 28. februar 2021 og få udbetalt tilskuddet mod fremvisning af dokumentation for modtaget ydelse for april 2020.

Tilskuddet medfører ikke fradrag i dine dagpenge, efterløn eller feriedagpenge.

Du kan finde loven (lov nr. 1222 af 21. august 2020) på retsinformation.dk. Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse kan læses her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00