Klager

Du kan klage over MA’s afgørelse, og du kan klage over MA’s generelle sagsbehandling.

Din klage er vores mulighed for at lære og for at gøre vores medlemsservice bedre.

Vil du klage over MA’s afgørelser?

Send din klage til os senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Vi ser på sagen igen i lyset af dine bemærkninger. Giver vi dig ikke fuldt medhold, sender vi klagen og sagens bilag til klagemyndigheden.

Klagemyndigheden er Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, CKA under STAR, som behandler følgende områder:

  • Medlemskab (optagelse, herunder genoptagelse i en a-kasse, overflytning, deltids- og fuldtidsforsikring, medlemsbidrag)
  • Ret til dagpenge (selvforskyldt ledighed, rådighed, supplerende dagpenge, dagpengesats, beskæftigelseskrav, overskydende timer, fradrag i dagpengene)
  • Selvstændiges ret til dagpenge (ophør af selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed)
  • Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, præmie, selvstændig virksomhed og efterløn)
  • Andre ydelser (feriedagpenge, befordringsgodtgørelse, dagpenge som lån)
  • Tilbagebetaling og sanktion.
  • EØS.

Klagemyndigheden kan fastholde eller ændre MA’s afgørelse, og de har i visse tilfælde også mulighed for at dispensere fra gældende regler. Det kan MA som udgangspunkt ikke.

Får du ikke medhold i en afgørelse fra STAR, kan du klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Vil du klage over MA’s generelle sagsbehandling?

Du kan rette henvendelse tilbestyrelse.

Du kan klage til bestyrelsen

Hvis du vil klage over MA’s sagsbehandling, kan du skrive til bestyrelsen på bestyrelse@ma-kasse.dk. Du kan ikke klage til bestyrelsen over en konkret afgørelse.

Om nødvendigt har du mulighed for også at fremlægge din klage mundtligt for bestyrelsen.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00