PITCH! Kommunikér dine kompetencer til arbejdsmarkedet!

18. og 19. august kl. 9.30-16.30 på Peter Bangs Vej 30, lokale 1

Hvordan er din særlige faglige og personlige profil? Hvilke kompetencer besidder du som kandidat fra RUC? Og hvordan præsenterer du det kort og fængende til en potentiel arbejdsgiver?

En ting er at have akademisk og faglig viden, en anden er at kunne sætte ord på, og noget helt tredje er at kunne gøre det mundtligt, kort og fokuseret. Det skal – som andre færdigheder – læres, trænes og forfines, og vi inviterer derfor alle dimittender til en workshop om faglig pitching: Kunsten at pitche sin faglighed mundtligt!

Workshoppen afvikles som et intensivt forløb over 2 dage med realistiske, praktiske øvelser koblet med teori – og med fokus på både de akademiske og ruc-almene fagligheder og de helt individuelle kompetencer. Der arbejdes aktivt og styret med to centrale udfordringer:

Hvad kan du som kandidat fra dit fag og fra RUC? Vi præsenterer en samling af åbnende spørgsmål (topik), og deltagerne afdækker herigennem egne kompetencer og sætte ord på, hvem de er, og hvad de kan. Vi formulerer, strukturerer og raffinerer – og får feed-back fra hinanden og underviserne.

Hvordan kommunikerer du dine kompetencer mundtligt, kort og præcist? Læren om pointesætninger præsenteres, og deltagerne udvikler egne pointesætninger. Undervejs arbejder vi også med retoriske teknikker og fif som gør, at du kan huske dine pointer og spids-formuleringer. Vi kommer også omkring video og online-jobsamtaler og hvordan du bedst udnytter din skærm-tid. Hvis du vil, kan du få din egen, personlige 2-minutters video pitch med fra workshoppen.

Der veksles dagen igennem mellem holdundervisning, undervisning i mindre grupper og individuel refleksion og øvelse. Der lægges stor vægt på praktiske øvelser og individuel feedback, det bliver et par intensive dage, hvor du selv skal være aktiv og “ude på gulvet”.

Viden: Indsigt i egen faglighed. Kendskab til systematisk stofgenerering og vinkling (topik), publikumstilpasset mundtlighed (retorisk situationslære), samt viden om pointesætningers logik (læren om sound-bites).

Færdigheder: Systematisere og udpege egen faglighed, generere kataloger over egne erfaringer og færdigheder, samt forberede effektive pointesætninger og eksempler. Værktøjer til hurtig pitch-udvikling (speech-line) og husketeknik. Hensigtsmæssig afstemning af gestik, blik, stemme og kropsholdning.

Kompetencer: Formidling af egen faglighed og personlige kompetencer mundtligt. Kommunikere situationstilpasset om egen faglighed, samt gøre brug af pointesætninger og ”illustrationer” (eksempler) på en fri og ikke klichépræget måde.

En del af noget større

Pitch-workshoppen er udviklet som et led i en hel uges forløb og udgør andet element. Dagene inden udbydes et to dages forløb, hvor du lærer at omsætte din faglighed i en virksomhed og om fredagen en messe, hvor du kan møde virksomheder og afprøve alle dine nytillærte skills.

Du skal tilmelde dig alle de tre enkeltdele hver for sig, men vi opfordrer dig bestemt til at deltage i hele forløbet, da der er en klar sammenhæng mellem elementerne.

Hvem kan tilmelde sig?

Der er kun 70 pladser på denne workshop, og pladserne besættes efter først-til-mølle princippet. Workshoppen er målrettet RUC-kandidater, der endnu ikke har fundet det første job. Tøv dog ikke med at ansøge om deltagelse, hvis du er uddannet fra et andet universitet – mange af udfordringerne er jo de samme.

Tilmelding og afbud

Du tilmelder dig via mail til kursets koordinator på følgende mailadresse: parker@ruc.dk . Angiv i emnefeltet, hvilken workshop du er interesseret i.

Viser det sig, at du – mod forventning – bliver forhindret i at deltage, bedes du give besked om det til karriere@ruc.dk.

Vi glæder os meget til at kunne tilbyde jer denne enestående mulighed for at komme godt i vej på arbejdsmarkedet!

/RUC Studie- og Karrierevejledning

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00