Trends i museumsverden

Næsten 100 medlemmer var til stede ved hver af de to arrangementer, der havde spot på aktuelle forhold og muligheder på danske museer.

Med to arrangementer onsdag den 11. oktober satte MA fokus på museerne som arbejdsplads og de udviklingstendenser, museerne oplever lige nu.

Oplægsholderne var Nils M. Jensen, direktør i Organisationen af Danske Museer (ODM) og Jeanne Sølbeck, kommunikationsmedarbejder ved Kongernes Samling.

Fem af dagens hovedpointer lød:

  • Museerne er under formidlingsmæssigt og økonomisk pres. Samfundets og politikernes krav til museerne er ændret – der er stærkt fokus på ”Value For Money”. Publikums krav til kvalitet i museets ydelser er skærpet.
  • Museumsverden er et lille arbejdsfelt i stadig forandring. Godt 3.500 ansatte og meget lille rotation. Museerne er små virksomheder med få ansatte – det kræver brede kompetencer og fleksibilitet.
  • Den traditionelle museumsfaglighed er under pres. Der er brug for nye kompetencer indenfor en række områder: It, kommunikation, SoMe, administration, ledelse af frivillige.
  • Museernes aktuelle fokusområder: Museernes sociale rolle, museerne som skaber af engagerende undervisning på alle niveauer (også førskole-området) og museernes rolle i forhold til at øge dansk turisme.
  • Og en ekstra serviceinformation: Hold øje med jobs i Norge, hvor museumsvæsnet har væsentlig flere midler og flere ledige stillinger.
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00