Bliv skarp på fundraising

Kan du fundraise? – Har du erfaringer med at indgå partnerskaber?– Kan du skaffe penge til din egen løn? Rejse midler til projektet?

Dette er krav mange møder i dag, når de søger job både i det private og det offentlige! Da der ikke findes en decideret uddannelse indenfor fundraising på nogle universiteter, må du skaffe din viden andetsteds.

I MA samarbejder vi med Fonde.dk og Fundraiseren.dk, omkring årlige kurser og adgang til oversigter på fonde, som kan søges. Vi udbyder hands-on undervisning og bidrager til at du som medlem, kan blive bedre klædt på til at fundraise.

I vores brobygningsarrangementer inviterer vi personer ind fra både det private og offentlige, som dagligt sidder med fingrene i marinaden, og de deler ud af deres erfaring og giver gode råd.

Vi har bl.a haft besøg af  Danmarks Naturfredningsforening, Egmont Fonden, Novo Nordisk fonden, Realdania, Kræftens Bekæmpelse, Amnesti International etc.

Hold øje med arrangementskalenderen og meld dig til hurtigt, der er ofte rift om pladserne

Vi ser også på de internationale trends, og derfor har vi i år åbnet muligheden for deltagelse i FRO21 – Europas mest eftertragtede NGO-event, hvor både fonde og private virksomheder sender deres medarbejdere til for at blive opdateret hvert år, især indenfor NGO. 20 MA-medlemmer ansøgte og deltog. Læs om, hvilke tips vores medlemmer deler fra FRO21.

Grundet Corona blev det afholdt online, hvilket også gjorde det økonomisk mere attraktivt

Relevante nyhedsbreve og steder at holde sig opdateret:
Fonde.dk, Legatvejviseren, ministeriernes hjemmesider (Kultur, Social, miljø),Nordea fonden, Lokale og anlægsfonden (LOA), statens tilskudspuljer, fundats.dk

10 GODE FUNDRAISING RÅD

1. Find lokale alliancer
Det virker altid positivt, hvis du har tænkt lokale interesser ind i dit projekt. Det kan fx være tilsagn om lokal medfinansiering fra byrådet eller et samarbejde med foreninger.

2. Hav fokus på det innovative
Fonde er ikke glade for at kopiere andre, og derfor er det vigtigt altid at have øje for det nyskabende og anderledes i projektet. Du kan ikke forvente at få midler til ”hyldeprojekter” og den løbende drift.

3. Tidlig kontakt
Det er en god ting at være i god tid med din ansøgning, men du må heller ikke være så tidligt ude, at du kun har en idé og ikke har været ude at undersøge mulighederne for implementering endnu. Det er vigtigt, at du har en afklaring ift. egenfinansiering og evt. tilladelser.

4. Tag personlig kontakt – få en ’ambassadør’
Det er godt at få en kontaktperson i fonden eller puljen. På den måde får du kvalificeret rådgivning til at færdiggøre din projektbeskrivelse og udforme en ansøgning, der lever op til fondens krav og betingelser.

5. Vær bevidst om, hvilket projekt du vil have
Du skal være bevidst om, hvad det er for et projekt, du vil sætte i værk og være loyal over for din idé. Derfor skal du fx ikke dreje projektet i en anden retning bare for at få midlerne i hus.

6. Spild hverken din eller fondens tid
Sæt dig ind i fondens formål og vedtægter og koncentrer dig om de fonde, der passer til dit projekt i stedet for at skyde med spredehagl efter mange fonde. Brug kræfterne på at målrette din ansøgning til den enkelte fond.

7. Vurder trends
Det er væsentligt at se på, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Er der fx fokus på udviklingstendenser inden for sundhed eller socialt arbejde, som du kan tænke med ind i dit projekt.

8. Søg evt. professionel hjælp fra en fundraiser
Du kan spare mange kræfter og øge udsigten til, at den nødvendige støtte bliver rejst, hvis du har folk med i ansøgningsprocessen, som er fortrolige med fundraising. Det kan være medarbejdere i din kommune eller region eller private konsulentfirmaer.

9. Fortæl, hvem du ellers har søgt hos
Det er de færreste fonde, der foretrækker at være alene om et projekt. Derfor kan det være en fordel, hvis en anden fond allerede har givet positivt tilsagn om støtte. Det bevirker, at projektet har fået en form for blåstempling.

10. Beskriv ”livet efter fondstøtten”
Det har betydning for dit projekt, om det kan videreføres efter en given projektperiode. Det er godt, hvis du kan dokumentere, at de nye faciliteter og aktiviteter kan leve efter projektperioden.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00