Kontingent og ydelsessatser 2024

22. november 2023

Vi kan nu offentliggøre dit kontingent og ydelsessatserne, som de ser ud fra den 1. januar 2024.

Kontingent 2024 (klik her)

Kontingentet (prisen for medlemskabet pr. kvartal) stiger med i alt 81 kr. pr. 1. januar 2024 for det mest almindelige medlemskab: Fuldtid uden efterløn. Stigningen er fordelt med 39 kr. reguleret af Finansministeriet og omfatter alle a-kasser (statsbidrag og ATP), og yderligere 42 kroner på grund af en generalforsamlingsbeslutning 21. nov. 2023 om at hæve administrationsbidraget med 14 kr. om måneden for at 1) finansiere, at dimittender ramt af satsforringelserne pr. 1. maj 2023 fritages for at betale administrationsbidraget, 2) dække øgede aktiviteter, når a-kassen overtager den fulde kontakt med ledige medlemmer i de første 3 måneders ledighed pr. 1. jan. 2024 og 3) kompensere for inflationen.

Dagpengesatser 2024 (klik her)

Satserne reguleres en gang om året, og det betyder for et fuldtidsforsikret medlem, som er berettiget til den maksimale dagpengesats, at vedkommende får 750 kr. mere om måneden (brutto) fra årsskiftet.

Efterlønssatser 2024 (klik her)

Satserne reguleres en gang om året, og det betyder for et fuldtidsforsikret medlem, som er berettiget til den maksimale efterlønssats, at vedkommende får 631 kr. mere om måneden (brutto) fra årsskiftet.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00