Dagpenge

Dagpengesatser 2024

I skemaet ses de maksimale dagpengesatser fordelt på medlemstyper pr. 1. januar 2024. Hvordan DIN sats beregnes fremgår her.

Alle beløb er brutto (før skat) – nettobeløbet vil afhænge af din individuelle skatteprocent og dine fradrag.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

Maksimumsatser for … (før skat)

Pr. måned

Fuldtidsforsikrede

 

De tre første måneder (481 timer), hvis du er berettiget til beskæftigelsestillæg*

24.199 kr.

Hvis du ikke berettiget til beskæftigelsestillæg, eller du har fået tillægget i tre måneder (481 timer), da er den højeste sats …**

20.359 kr.


Fuldtidsforsikrede dimittender under 30 år (ikke-forsørgere)

 

De tre første måneder (481 timer)

Derefter (482 timer og frem)

14.557 kr.

10.011 kr.

 


Fuldtidsforsikrede dimittender over 30 år (ikke-forsørgere) 

 

De første tre måneder (481 timer)

Derefter (482 timer og frem)

14.557 kr.

12.645 kr.

 


Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere) 16.694 kr.

Deltidsforsikrede

 

De tre første måneder (481 timer), hvis du er berettiget til beskæftigelsestillæg*

16.133 kr.

Hvis du ikke berettiget til beskæftigelsestillæg, eller du har fået tillægget i tre måneder (481 timer), da er den højeste sats …**

13.573 kr.


Deltidsforsikrede dimittender under 30 år (ikke-forsørgere)

 

De første tre måneder (481 timer)

Derefter (482 timer og frem)

9.705 kr.

6.674 kr.

 


Deltidsforsikrede dimittender over 30 år (ikke-forsørgere)

 

De første tre måneder (481 timer)

Derefter (482 timer og frem)

9.705 kr.

8.430 kr.

 


Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere) 11.130 kr.

(Dagpengesatserne i 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (1.1.-30.4.) og 2023 (1.5-31.12).

*Forudsætninger for at få ret til beskæftigelsestillægget i tre måneder

For at opnå det højeste tillæg og dermed ret til de 24.199 kr., kræver det en gennemsnitlig månedsløn på 29.226 kr. i de bedste 12 måneder indenfor 24 måneder. Tillægget får du de tre første måneder af din ledighed (helt præcist de første 481 timers udbetaling), hvis du:

  1. har været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed

  2. kan opfylde beskæftigelseskravet x 2 inden for 3 år, det vil sige, at du skal have arbejdet 3.848 timer eller tjent 526.464 kr. inden for de seneste 3 år

  3. kan få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100 pct.satsen (den aktuelt maksimale sats)

Efter præcis 481 timers ledighed – uanset hvornår det sker på måneden – falder satsen tilbage på de maksimale 20.359 kr. (13.573 kr. hvis deltid).

Men kun hvis din indplaceringsdato ligger den 1. maj eller senere

Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

  • Kun hvis din indplaceringsdato ligger den 1. maj 2023 eller senere, får du ret til den højere sats på 24.199 kr. i tre måneder/481 timer (under ovenstående forudsætninger).
  • Hvis din indplaceringsdato ligger før den 1. maj 2023, får du ikke ret til den højere sats på 24.199 kr., men kun den aktuelle sats (20.359 kr.).

** Forudsætning for højeste dagpengesats

For at være berettiget til den højeste dagpengesats – som fuldtidsforsikret – skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 24.588 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (295.056 kr. om året). Vi beregner satsen på gennemsnittet af de 12 bedste måneder indenfor 2 år. Som deltidsforsikret skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 16.393 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (196.716 kr. om året).

Omregningssatsen 2024

Omregningssatsen er 277,76 kr. Den skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer, fx ved ukontrollabel beskæftigelse og modregning af pension. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00