Nyt samtaleforløb fra 1. januar 2024: Hvad betyder det for dig?

28. november 2023

Siden er opdateret den 2. januar 2024 kl. 08:50. In English.

Hvis du bliver ledig fra 1. januar 2024

Nyt samtaleforløb fra årsskiftet

Den 1. januar 2024 trådte en stribe nye regler i kraft, som ændrer ved de lediges samtaleforløb i a-kasse og jobcenter.

Hvis du bliver ledig fra den 1. januar 2024 og fremefter, så er hovedreglen, at du som ledig kun skal komme i a-kassen de tre første måneder (410 timer*) af din ledighed. Først derefter skal du til møder i dit jobcenter. 

Samtaleforløbet i a-kasse og jobcenter (klik på skema for fuld opløsning)

 • I MA: Tre samtaler i løbet af de første tre måneders ledighed – først en velkomstsamtale inden for to uger, så en strategisamtale omkring 6 ugers ledighed og sidst en statussamtale inden 12 ugers ledighed.
 • I jobcentret: Tre samtaler frem mod et halvt års ledighed.
 • Fælles: Hvis du er ledig mere end 16 måneder, indkalder dit jobcenter dig til en fællessamtale, hvor både MA og jobcentret deltager.
 • A-kassen/jobcentret inviterer dig til de respektive samtaler. 

*Hvorfor 410 timer? Hvis du ved udgangen af en måned har fået udbetalt mere end 410 dagpengetimer, overgår ansvaret for dit kontaktforløb fra a-kassen til dit jobcenter. 410 forbrugte dagpengetimer svarer til 11 ugers fuldtidsdagpenge, altså lidt mindre end tre måneder. Grænsen på 410 timer er fastsat, så der både er den nødvendige tid til at afholde tre samtaler i a-kassen, og så dit jobcenter – rent praktisk – kan nå at indkalde dig til din første samtale i jobcentret i fjerde måned af din ledighed.

Overgangsregler hvis du var ledig inden 1. januar 2024

Men hvad så hvis du blev ledig inden årsskiftet? Og hvad hvis du bor i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense og derfor var omfattet af nogle særlige samtaleforløbsregler? Find venligst dig selv nedenfor på siden i en af de fire mulige overgangssituationer.

Overgangsregler hvis du bliver ledig efter 1. januar 2024, men er indplaceret* før 1. januar 2024

Hvis du melder dig ledig efter 1. januar 2024, men allerede er indplaceret, det vil sige fortsætter i en aktiv dagpengeperiode, så afhænger ansvaret for dit samtaleforløb af, hvor mange dagpenge du allerede har fået udbetalt.

Ansvaret for dit forløb afgør, hvor du skal til samtale. Har du fået udbetalt mindre end 481 timers dagpenge, skal du til samtale i MA. Har du fået udbetalt mere end 481 timers dagpenge, skal du til samtale i dit jobcenter. I sidstnævnte situation er du naturligvis stadig velkommen til at kontakte os – så skal du bare selv gøre det 🙂

*Indplacering: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

Fire overgangssituationer for dig som var ledig inden 1. januar 2024

1. Du er ledig, du har kun samtaler i MA og passerede 410 timers ledighed* inden 1. januar 2024 – og du bor i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense

Du bor i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense og har indtil nu kun haft samtaler i MA.

Hvis du er indplaceret** før 1. november, vil du i efteråret 2023 typisk møde os til en rådighedssamtale og/eller en fællessamtale. Efter fællessamtalen er der ikke flere lovpligtige samtaler i MA, og dit kontaktforløb er herefter i dit jobcenter.

Du er fortsat forpligtet til at søge job og opdatere din joblog. MA kan indkalde dig til samtaler om din rådighed, hvis din joblog er utilstrækkelig.

*Hvorfor 410 timer? Hvis du ved udgangen af en måned har fået udbetalt mere end 410 dagpengetimer, overgår ansvaret for dit kontaktforløb fra a-kassen til dit jobcenter. 410 forbrugte dagpengetimer svarer til 11 ugers fuldtidsdagpenge, altså lidt mindre end tre måneder. Grænsen på 410 timer er fastsat, så der både er den nødvendige tid til at afholde tre samtaler i a-kassen, og så dit jobcenter – rent praktisk – kan nå at indkalde dig til din første samtale i jobcentret i fjerde måned af din ledighed.

**Indplacering: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

2. Du er ledig, du har allerede samtaler på dit jobcenter og passerede 410 timers ledighed* inden 1. januar 2024 – og du bor ikke i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense

Du bor ikke i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense. Du har derfor både samtaler i MA og på dit jobcenter.

Hvis du er indplaceret** før 1. november, vil du i efteråret 2023 typisk møde os til en rådighedssamtale. Herefter er der ikke flere lovpligtige samtaler i MA, og dit kontaktforløb er fra 1. januar 2024 udelukkende i jobcentret.

Du er fortsat forpligtet til at søge job og opdatere din joblog. MA kan indkalde dig til samtaler om din rådighed, hvis din joblog er utilstrækkelig.

*Hvorfor 410 timer? Hvis du ved udgangen af en måned har fået udbetalt mere end 410 dagpengetimer, overgår ansvaret for dit kontaktforløb fra a-kassen til dit jobcenter. 410 forbrugte dagpengetimer svarer til 11 ugers fuldtidsdagpenge, altså lidt mindre end tre måneder. Grænsen på 410 timer er fastsat, så der både er den nødvendige tid til at afholde tre samtaler i a-kassen, og så dit jobcenter – rent praktisk – kan nå at indkalde dig til din første samtale i jobcentret i fjerde måned af din ledighed.

**Indplacering: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

3. Du er ledig, du har kun samtaler i MA og passerer 410 timers ledighed* efter 1. januar 2024 – og du bor i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense

Du bor i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense og har indtil nu kun haft samtaler i MA. Du vil typisk være indplaceret** efter 1. november 2023.

Dit kontaktforløb i MA består af 3 lovpligtige samtaler: En velkomstsamtale, en strategisamtale (rådighedssamtale) og en statussamtale.

Når du har været ledig i 3 måneder og har fået udbetalt mere end 410 timers dagpenge, vil dit kontaktforløb fortsætte i dit jobcenter.

Du er fortsat forpligtet til at søge job og opdatere din joblog. MA kan indkalde dig til samtaler om din rådighed, hvis din joblog er utilstrækkelig.

*Hvorfor 410 timer? Hvis du ved udgangen af en måned har fået udbetalt mere end 410 dagpengetimer, overgår ansvaret for dit kontaktforløb fra a-kassen til dit jobcenter. 410 forbrugte dagpengetimer svarer til 11 ugers fuldtidsdagpenge, altså lidt mindre end tre måneder. Grænsen på 410 timer er fastsat, så der både er den nødvendige tid til at afholde tre samtaler i a-kassen, og så dit jobcenter – rent praktisk – kan nå at indkalde dig til din første samtale i jobcentret i fjerde måned af din ledighed.

**Indplacering: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

4. Du er ledig, du har allerede samtaler i dit jobcenter og passerer 410 timers ledighed* efter 1. januar 2024 – og du bor ikke i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense

Du bor ikke i København, Frederiksberg, Aarhus eller Odense Kommune og har derfor både samtaler i MA og på dit jobcenter. Du vil typisk være indplaceret** efter 1. november 2023.

Du vil have lovpligtige samtaler i MA frem til 1. januar 2024. Det vil typisk være en velkomstsamtale og evt. en rådighedssamtale.

Fra 1. januar 2024 vil du kun have samtaler i dit jobcenter.  

Du er fortsat forpligtet til at søge job og opdatere din joblog. MA kan indkalde dig til samtaler om din rådighed, hvis din joblog er utilstrækkelig.

*Hvorfor 410 timer? Hvis du ved udgangen af en måned har fået udbetalt mere end 410 dagpengetimer, overgår ansvaret for dit kontaktforløb fra a-kassen til dit jobcenter. 410 forbrugte dagpengetimer svarer til 11 ugers fuldtidsdagpenge, altså lidt mindre end tre måneder. Grænsen på 410 timer er fastsat, så der både er den nødvendige tid til at afholde tre samtaler i a-kassen, og så dit jobcenter – rent praktisk – kan nå at indkalde dig til din første samtale i jobcentret i fjerde måned af din ledighed.

**Indplacering: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

In English

Key points

On January 1, 2024, a series of new rules will come into effect, changing the meeting processes for the unemployed in the unemployment insurance fund (a-kasse) and job centers.

If you become unemployed from January 1, 2024, onwards, the main rule is that you, as an unemployed individual, only need to attend the unemployment insurance fund for the first three months of your unemployment. Only after that will you need to attend meetings at your job center.

Transition rules if you become unemployed after January 1, 2024, but were ‘indplaceret’ (placed)* before January 1, 2024
If you register as unemployed after January 1, 2024, but are already ‘indplaceret’ (placed), meaning you continue in an active unemployment benefit period, the responsibility for your meeting process depends on the amount of unemployment benefits you have already received.

The responsibility for your process determines where you should attend meetings. If you have received less than 481 hours of unemployment benefits, you should attend meetings at MA. If you have received more than 481 hours of unemployment benefits, you should attend meetings at your job center. In the latter situation, you are, of course, still welcome to contact us – you just need to do it yourself 🙂

*‘Indplacering (placement): The first time you are entitled to unemployment benefits, you are placed in an unemployment benefit period. For example, if you register as unemployed on Jobnet on the 18th of the month, the placement date is defined as the 1st of the same month.

Transition rules if you are unemployed before January 1, 2024
But what if you are unemployed before January 1, 2024? And what if you live in Copenhagen, Frederiksberg, Aarhus, or Odense and are therefore already subject to some special meeting rules? Please find yourself below on the page in one of the four possible transition situations:

 1. You are unemployed, you have only had consultations in MA, but exceeded 410 hours of unemployment BEFORE January 1, 2024
  You live in Copenhagen, Frederiksberg, Aarhus, or Odense and have so far only had meetings in MA. If you were ‘indplaceret’ (placed)* before November 1, you will typically meet us for an ‘rådighedssamtale’ (availability meeting) and/or a ‘fællessamtale’ (joint meeting with the job center) in the fall of 2023. After the joint meeting, there are no more mandatory meetings in MA, and your contact process will thereafter be in your job center. You are still obligated to seek employment and update your job log. MA can summon you for consultations about your ‘rådighed’ (availability) if your job log is insufficient. *Indplacering (‘placement’): The first time you need to receive unemployment benefits, you are ‘indplaceret’ (placed) in an unemployment benefit period. If you, for example, register as unemployed on Jobnet on the 18th of the month, the placement date is defined as the 1st of the same month.

 2. You are unemployed, already have consultations at your job center, and exceeded 410 hours of unemployment before January 1, 2024
  You do not live in Copenhagen, Frederiksberg, Aarhus, or Odense. You, therefore, have meetings both in MA and at your job center. If you are ‘indplaceret’ (placed)* before November 1, you will typically meet us for an ‘rådighedssamtale’ (availability meeting) in the fall of 2023. After this, there are no more mandatory meetings in MA, and your contact process will from January 1, 2024, solely be in the job center. You are still obligated to seek employment and update your job log. MA can summon you for consultations about your ‘rådighed’ (availability) if your job log is insufficient. *Indplacering (‘placement’): The first time you need to receive unemployment benefits, you are ‘indplaceret’ (placed) in an unemployment benefit period. If you, for example, register as unemployed on Jobnet on the 18th of the month, the placement date is defined as the 1st of the same month.

 3. You are unemployed, live in Copenhagen, Frederiksberg, Aarhus, or Odense, and exceed 410 hours of unemployment AFTER January 1, 2024
  You live in Copenhagen, Frederiksberg, Aarhus, or Odense and have so far only had meetings in MA. You will typically be ‘indplaceret’ (placed)* after November 1, 2023. Your contact process in MA consists of 3 mandatory meetings: A ‘velkomstsamtale’ (welcome interview), a strategy meeting/rådighedssamtale (availability meeting), and a status interview. Once you have been unemployed for 3 months or have received more than 410 hours of unemployment benefits, your contact process will continue in your job center. You are still obligated to seek employment and update your job log. MA can summon you for consultations about your ‘rådighed’ (availability) if your job log is insufficient. *Indplacering (‘placement’): The first time you need to receive unemployment benefits, you are ‘indplaceret’ (placed) in an unemployment benefit period. If you, for example, register as unemployed on Jobnet on the 18th of the month, the placement date is defined as the 1st of the same month.

 4. You are unemployed, already have consultations at your job center, and exceed 410 hours of unemployment AFTER January 1, 2024
  You do not live in Copenhagen, Frederiksberg, Aarhus, or Odense and therefore have meetings both in MA and at your job center. You will typically be ‘indplaceret’ (placed)* after November 1, 2023. You will have mandatory meetings in MA until January 1, 2024. This will typically be a ‘velkomstsamtale’  (welcome interview) and possibly a ‘rådighedssamtale’ (availability meeting). From January 1, 2024, you will only have meetings in your job center. You are still obligated to seek employment and update your job log. MA can summon you for consultations about your ‘rådighed’ (availability) if your job log is insufficient. *Indplacering (‘placement’): The first time you need to receive unemployment benefits, you are ‘indplaceret’ (placed) in an unemployment benefit period. If you, for example, register as unemployed on Jobnet on the 18th of the month, the placement date is defined as the 1st of the same month.

Baggrund

Det politiske forløb: Fra forsøg til fra 1. januar 2024 at omfatte alle ledige

Baggrunden for ændringerne 1. januar 2024 er blandt andet et langvarigt pres fra a-kasserne for at forenkle samtaleforløbet for de ledige, så de ikke skal pendulere mellem a-kasser og jobcentre. MA er specialister i medlemmernes arbejdsmarked, så det giver rigtig god mening. 

Forløberen er det aktuelle a-kasse-forsøg, som løber fra 1. januar 2020 og udløber 1. januar 2024 samtidig med at de nye regler træder i kraft og omfatter samtlige ledige. MA har således allerede i dag eneansvaret de første tre måneder for nyledige medlemmer i København, Frederiksberg, Aarhus og Odense Kommune svarende til cirka 70 procent af medlemmerne.

Evalueringer af forsøget viser, at medlemstilfredsheden er i top i forhold til jobvejledning, og at medlemmerne sætter pris på ikke at skulle til møder i både a-kassen og jobcentret. Og måske vigtigst af alt, så er andelen af langtidsledige faldet med mere end 10 procent under forsøget.

Det er på den baggrund, at MA-direktør Hans Peter Messerschmidt Andersens svar til A4 Beskæftigelse i sommer skal ses: “Vi er helt trygge ved at skulle brede det koncept ud til resten af landet.”

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00