Resultatet af MA’s bestyrelsesvalg 2018

10. december 2018

Se hvilke syv personer, som er valgt til bestyrelsen for 2019-20.

Valget er gjort op af valgudvalget, som oplyser, at følgende syv kandidater er valgt til bestyrelsen for MA for valgperioden 1. januar 2019 til 31. december 2020:

  • Per Clausen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Sigrid Jørgensen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
  • Bjarke Friborg (DM-listen)
  • Finn Hartvig Nielsen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
  • Bayar Tarik Fattah (DM-listen)
  • Mark Bjerregaard Bengtson (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
  • Søren B. Andersen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)

Der blev ved valget afgivet 7.046 gyldige stemmer og 229 blanke stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 10,4. Ved sidste bestyrelsesvalg i 2016 var stemmeprocenten 9,4.

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer fik 3.270 stemmer (46,4 pct.), Tryghedslisten fik 127 stemmer (1,8 pct.), Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten fik 1.657 stemmer (23,5 pct.) og DM-listen fik 1.992 stemmer (28,3 pct.). De to førstnævnte og de to sidstnævnte havde indgået valgforbund.

Valgudvalget takker medlemmerne for interessen for at deltage i valget.

Den valgtekniske rækkefølge af de valgte kandidater fremgår af valgprotokollen, som kan bestilles ved henvendelse til MA – skriv til valg@ma-kasse.dk.

Klager over valget skal være MA i hænde senest til torsdag den 27. december kl. 12.00.

Den ny bestyrelse træder sammen i januar 2019 og konstituerer sig med formand og næstformand.

Valgudvalget opfordrer medlemmerne til at give sekretariatet deres email-adresse, så alle fremover kan afgive deres stemme elektronisk. Log derfor venligst på selvbetjeningen (under Post -> Indstillinger).

Vil du vide mere?
Find MA’s valgside her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00