Om MA

Bestyrelsesvalg 2018: Se resultatet

De syv medlemmer af bestyrelsen i Magistrenes A-kasse vælges direkte af medlemmerne hvert andet år. I to år sætter bestyrelsen retningen for Danmarks foretrukne a-kasse for humanister og scient.er.

Fra 5. november til 10. december 2018 stemte medlemmerne om, hvem de ønsker i bestyrelsen i 2019-20. Kandidaterne stillede op på fire lister: DM-listen, Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten, Tryghedslisten og MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer.

Valget blev afviklet digitalt i samarbejde med Assembly Voting, der er godkendt af MA som sikker it-leverandør.

Alle informationer om valget opdateres løbende her.

Valgresultatet

Valget er den 10. december 2018 gjort op af valgudvalget, som oplyser, at følgende syv kandidater er valgt til bestyrelsen for MA for valgperioden 1. januar 2019 til 31. december 2020:

  • Per Clausen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Sigrid Jørgensen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
  • Bjarke Friborg (DM-listen)
  • Finn Hartvig Nielsen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
  • Bayar Tarik Fattah (DM-listen)
  • Mark Bjerregaard Bengtson (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
  • Søren B. Andersen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)

Der blev ved valget afgivet 7.046 gyldige stemmer og 229 blanke stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 10,4. Ved sidste bestyrelsesvalg i 2016 var stemmeprocenten 9,4.

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer fik 3.270 stemmer (46,4 pct.), Tryghedslisten fik 127 stemmer (1,8 pct.), Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten fik 1.657 stemmer (23,5 pct.) og DM-listen fik 1.992 stemmer (28,3 pct.). De to førstnævnte og de to sidstnævnte havde indgået valgforbund.

De personlige stemmer fremgår her.

Valgudvalget takker medlemmerne for interessen for at deltage i valget.

Den valgtekniske rækkefølge af de valgte kandidater fremgår af valgprotokollen, som kan bestilles ved henvendelse til MA – skriv til valg@ma-kasse.dk.

Klager over valget skal være MA i hænde senest til torsdag den 27. december kl. 12.00.

Den ny bestyrelse træder sammen i januar 2019 og konstituerer sig med formand og næstformand.

Valgudvalget opfordrer medlemmerne til at give sekretariatet deres email-adresse, så alle fremover kan afgive deres stemme elektronisk. Log derfor venligst på selvbetjeningen (under Post -> Indstillinger).

Vigtige datoer og deadlines

Mandag den 15. oktober kl. 15
Sidste frist for at anmelde sin opstilling til valget.

Mandag den 22. oktober kl. 10
Sidste frist for anmeldelse af valgforbund.

Mandag den 29. oktober
Offentliggørelse af lister, kandidater og valgforbund.

Mandag den 5. november
Valgmaterialet udsendes – valget åbnes.

Mandag den 12. november
Sidste frist for henvendelse til MA, hvis du ikke har modtaget valgmateriale.

Mandag den 26. november kl. 10
Sidste frist for at afgive sin stemme.

Mandag den 10. december kl. 10
Sidste frist for at stemme for 897 medlemmer i udlandet.

*Mandag den 10. december (ekstraordinært forlænget af valgudvalget)
Sidste frist for at offentliggøre valgresultatet.

*Torsdag den 27. december kl. 12 (ekstraordinært forlænget af valgudvalget)
Sidste frist for at klage over valget.

Opstillingsregler, valgretningslinjer, annonce

Sådan opstiller man

Retningslinjer for valg til MA’s bestyrelse 2018

Valgannonce (valget annonceres jf. vedtægterne i Magisterbladet og Gymnasieskolen)

Bestyrelsesvalget 2016: Sådan gik det for to år siden

Sådan gik det for to år siden – læs her!

Kontakt vedrørende valget

Benyt venligst mailadressen valg@ma-kasse.dk.

Tak.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00