Resultatet af MA’s bestyrelsesvalg 2022

02. december 2022

Se, hvilke syv personer, som er valgt til bestyrelsen for 2023-24.

Valget er den 1. december 2022 gjort op af valgudvalget, som oplyser, at følgende syv kandidater er valgt til bestyrelsen for MA for valgperioden 1. januar 2023 til 31. december 2024:

  • Camilla Gregersen (Fagforeningslisten DM/GL)
  • Sigrid Jørgensen (GL-listen, for alle medlemmer)
  • Vibeke Kold (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Finn Hartvig Nielsen (MA-listen – for alle DM- og GL-medlemmer)
  • Bjarke Friborg (Fagforeningslisten DM/GL)
  • Helene Caprani (Fagforeningslisten DM/GL)
  • Sandie Langer Christensen (GL-listen, for alle medlemmer)

Der blev ved valget afgivet 6.034 gyldige stemmer og 275 blanke stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 7,4. Ved bestyrelsesvalget i 2020 var stemmeprocenten 6,1.

MA-listen – for alle DM- og GL-medlemmer fik 1.169 stemmer (19,4 pct.), GL-listen, for alle medlemmer fik 1.288 stemmer (21,3 pct.), Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten fik 1.215 stemmer (20,1 pct.) og Fagforeningslisten DM/GL fik 2.362 stemmer (39,1 pct.). De to førstnævnte og de to sidstnævnte havde indgået valgforbund.

De personlige stemmer fremgår her.

Valgudvalget takker medlemmerne for interessen for at deltage i valget.

Den valgtekniske rækkefølge af de valgte kandidater fremgår af valgprotokollen, som kan bestilles ved henvendelse til MA – skriv til valg@ma-kasse.dk.

Klager over valget skal være MA i hænde senest til mandag den 19. december kl. 12.00.

Den ny bestyrelse træder sammen i januar 2023 og konstituerer sig med formand og næstformand.

Valgudvalget opfordrer medlemmerne til at give sekretariatet deres email-adresse, så alle fremover kan afgive deres stemme elektronisk. Log derfor venligst på Mit MA og vælg selvbetjeningen (under Post -> Indstillinger).

Vil du vide mere?

Find MA’s valgside her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00