Om MA

Bestyrelsesvalg 2022: Se resultatet

De syv medlemmer af bestyrelsen i Magistrenes A-kasse vælges direkte af medlemmerne hvert andet år. I to år sætter bestyrelsen retningen for Danmarks foretrukne a-kasse for humanister og scient.er.

Fra 7. november 2022 kl. 10.00 til 28. november 2022 kl. 10.00 stemte medlemmerne om, hvem de ønsker i bestyrelsen i 2023-24. (Valget var på grund af en fejl i valgsystemet forlænget til 29. november 10.00).

Alle medlemmer kan stille op alene eller sammen med andre. Der er bestemte retningslinjer for opstilling. De fremgår i detaljer nedenfor.

Valget bliver afviklet digitalt i samarbejde med Assembly Voting, der er godkendt af MA som sikker it-leverandør.

Alle informationer om valget opdateres løbende her, herunder de opstillede kandidater og lister – og deres synspunkter.

Valgresultatet – SE DET NU!

Valget er den 1. december 2022 gjort op af valgudvalget, som oplyser, at følgende syv kandidater er valgt til bestyrelsen for MA for valgperioden 1. januar 2023 til 31. december 2024:

 • Camilla Gregersen (Fagforeningslisten DM/GL)
 • Sigrid Jørgensen (GL-listen, for alle medlemmer)
 • Vibeke Kold (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
 • Finn Hartvig Nielsen (MA-listen – for alle DM- og GL-medlemmer)
 • Bjarke Friborg (Fagforeningslisten DM/GL)
 • Helene Caprani (Fagforeningslisten DM/GL)
 • Sandie Langer Christensen (GL-listen, for alle medlemmer)

Der blev ved valget afgivet 6.034 gyldige stemmer og 275 blanke stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 7,4. Ved bestyrelsesvalget i 2020 var stemmeprocenten 6,1.

MA-listen – for alle DM- og GL-medlemmer fik 1.169 stemmer (19,4 pct.), GL-listen, for alle medlemmer fik 1.288 stemmer (21,3 pct.), Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten fik 1.215 stemmer (20,1 pct.) og Fagforeningslisten DM/GL fik 2.362 stemmer (39,1 pct.). De to førstnævnte og de to sidstnævnte havde indgået valgforbund.

De personlige stemmer fremgår her.

Valgudvalget takker medlemmerne for interessen for at deltage i valget.

Den valgtekniske rækkefølge af de valgte kandidater fremgår af valgprotokollen, som kan bestilles ved henvendelse til MA – skriv til valg@ma-kasse.dk.

Klager over valget skal være MA i hænde senest til mandag den 19. december kl. 12.00.

Den ny bestyrelse træder sammen i januar 2023 og konstituerer sig med formand og næstformand.

Valgudvalget opfordrer medlemmerne til at give sekretariatet deres email-adresse, så alle fremover kan afgive deres stemme elektronisk. Log derfor venligst på Mit MA og vælg selvbetjeningen (under Post -> Indstillinger).

Afgiv din stemme (LUKKET)

Stem med NemID/MitID:
Klik her.

Stem med brug af den pinkode, som du har modtaget pr. mail eller brev:
Klik her.

De fire listers kandidater, stillere, valgudtalelser og valgforbund

GL-listen, for alle medlemmer
Kandidater, stillere og valgudtalelse

Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten
Kandidater, stillere og valgudtalelse

MA-listen – for alle DM- og GL-medlemmer
Kandidater, stillere og valgudtalelse

Fagforeningslisten DM/GL
Kandidater, stillere og valgudtalelse

Valgforbund
MA-listen – for alle DM- og GL-medlemmer indgår valgforbund med GL-listen, for alle medlemmer
Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten indgår valgforbund med Fagforeningslisten DM/GL

Hvad mener de fire opstillede lister om fire centrale spørgsmål?
Har du spørgsmål til de fire opstillede lister?

Du kan sende dit spørgsmål (en mail) til en repræsentant for hver liste – husk at inkludere dine kontaktinformationer, så du kan få svar.

 • GL-listen, for alle medlemmer: Listerepræsentant Sigrid Jørgensen, sigrid@mail.dk
 • Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten: Listerepræsentant Per Clausen, pc-byraad@aalborg.dk
 • MA-listen – for alle DM- og GL-medlemmer: Listerepræsentant Finn Nielsen, finnnielsen@yahoo.com
 • Fagforeningslisten DM/GL: Listerepræsentant Bjarke Friborg, bjarkef@gmail.com
Vigtige datoer og deadlines

Mandag den 17. oktober kl. 15
Sidste frist for at anmelde sin opstilling til valget.

Mandag den 24. oktober kl. 10
Sidste frist for anmeldelse af valgforbund.

Mandag den 31. oktober
Offentliggørelse af lister, kandidater og valgforbund.

Mandag den 7. november
Valgmaterialet udsendes – valget åbnes.

Mandag den 14. november
Sidste frist for henvendelse til MA, hvis du ikke har modtaget valgmateriale.

Mandag den 28. november kl. 10 (forlænget til 29. november 10.00 på grund af en fejl i valgsystemet).
Sidste frist for at afgive sin stemme. Resultatet offentliggøres umiddelbart efter. Sidste frist for offentliggørelse af valgresultatet er den 5. december. Sidste frist for at klage over valget er 14 dage efter offentliggørelsen af valgresultatet.

Opstillingsregler, valgretningslinjer, databeskyttelse, annonce

Sådan opstiller man

Retningslinjer for valg til MA’s bestyrelse 2022

Valgannonce (valget annonceres jf. vedtægterne i Akademikerbladet og Gymnasieskolen)

Databeskyttelse

Bestyrelsesvalget 2020: Sådan gik det for to år siden

Sådan gik det for to år siden – læs her!

Kontakt til valgudvalg, indsendelse af materialer, spørgsmål i øvrigt

Skriv venligst til valg@ma-kasse.dk.

Tak.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00