En medlemsorganisation med holdning og hjerte

Ud over at guide vores medlemmer gennem dagpengejunglen og tættere på et job er vi i MA optaget af at forbedre grundvilkårene for medlemmerne. Vi søger at påvirke lovgiverne, så regelmængden kommer under kontrol. Faktisk nærmer dagpengelovgivningen sig 30.000 sider, hvilket vi tillader os at kalde grotesk.

Og vi søger at få løsnet op for reglerne for honorarlønnede, freelancere, ‘frie fugle’ – den gruppe, som a-kassejuridisk let kan komme i klemme i dagpengesystemet, imens de bare er på konstant jagt efter nye arbejdsopgaver, som de gerne vil bidrage til løsningen af.


I dialog med medlemmerne

Som den eneste a-kasse har MA direkte medlemsdemokrati… bestyrelsen vælges direkte af medlemmerne hvert andet år.

Den 8. november 2023 mødtes MA’s forkvinde Helene Caprani (th.) og næstforkvinde Vibeke Kold (tv.) med 20 medlemmer og fik klar besked om deres ønsker til et nyt beskæftigelsessystem –  se  medlemmernes mange input her. 

 

 

 
Solidarisk generalforsamling

Politikerne besluttede i 2023 at skære voldsomt i dimittendernes dagpenge. Men ved MA’s generalforsamling i november 2023 tog medlemmerne en ret usædvanlig – solidarisk – beslutning: Med stort flertal stemte de for at nedsætte de berørte dimittenders kontingent for derved at afhjælpe noget af dagpengereduktionen.

Forvinde Helene Caprani udtalte dengang: ”Vi håber selvfølgelig, at politikerne forstår en hentydning. Det eneste anstændige vil være, at de skynder sig at nedsætte statsbidraget, når de forringer dagpengene så voldsomt. Med vores aktion reducerer vi de berørte medlemmers kontingent med 444 kr. i kvartalet. Det er ingen herregård, men vi har heller ikke adgang til statskassen.” Læs mere her.

Prøv en iværksætterydelse

MA har også foreslået, at der indføres en iværksætterydelse, så de ledige kan vælge mellem denne og de normale dagpenge. For hvis en ledig har en god idé, så lad dog ham eller hende prøve at realisere den hjulpet på vej af en iværksætterydelse. MA’s tidligere formand Per Clausen forfattede sammen med Anna Mee Allerslev, fhv. beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, dette debatindlæg i Politiken (14. marts 2016) om emnet. Selv om det er flere år siden, er ideen altså stadig go’ 🙂

Tænk, hvis en ledig opfandt det, som Danmark skal leve af i fremtiden

Tænk, hvis der var flertal i Folketinget for, at ledige med gode ideer kunne forfølge deres vision og erstatte dagpengene med en iværksætterydelse.

Tænk, hvis ‘systemet’ skubbede gode ideer fremad og ikke bagud.

Dét arbejder vi for.


MA i medierne


Klik her eller på grafik, og se omtaler af MA i medierne.

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00