Årsberetning 2019-20

02. oktober 2020

VILKÅR OG POLITIK

Corona overskygger alt i 2020
Alle MA’s aktiviteter har siden marts været meget præget af coronasituationen. Den 12. marts lukkede vi vores kontorer, så medlemmerne havde fra den ene dag til anden ikke længere adgang til vores lokaler. Samtidig overgik samtlige medarbejdere til at arbejde hjemmefra.

Selv om MA ikke havde konstateret tilfælde af COVID-19, valgte vi at følge myndighedernes anbefaling om hjemmearbejde og lukkede kontorer i forhold til at begrænse mulig smitterisiko. Og fordi vi har holdt smitten ude af MA, har vi kunnet sikre det vigtigste for medlemmerne: Udbetaling af dagpenge til tiden. De personlige samtaler har vi klaret pr. telefon.

Corona sendte jobmarkedet i dybfryseren, og heldigvis reagerede politikerne med to væsentlige beslutninger i forhold til de ledige: 1) De normale to års dagpenge blev forlænget med seks måneder, hvilket vil sige, at dagpengetælleren først gik i gang igen den 1. september. 2) Bekæftigelsesindsatsen blev suspenderet frem til den 26. maj, det vil sige, at de ledige ikke skulle leve op til de normale rådighedsregler om at være aktivt jobsøgende for at få dagpenge.

Politikerne tog også en beslutning, som mange nok vil undre sig over krævede en pandemi. De tillod a-kasser og jobcentre – frem til den 1. oktober (og siden frem til årets udgang) – at gennemføre samtaler med de ledige pr. telefon eller med Skype-lignende værktøjer. Det har ellers altid været et krav fra politikerne, at de ledige skulle møde fysisk frem i a-kassen og på jobcentret.

Ikke overraskende opfordres politikerne nu fra alle sider til at gøre muligheden for digitale samtaler permanent. Per Clausen, formand i Magistrenes A-kasse, udtalte i den forbindelse: ”Jeg kan ikke opfordre nok til, at politikerne tager springet ind i nutiden og gør muligheden for at afholde a-kassens samtaler digitalt permanent. Det har været moderne i årtier. Det er godt for miljøet, det er godt for virusbekæmpelse, og så er det frem for alt værdigt, at den ledige selv kan vælge, om samtalen skal ske ved et fysisk fremmøde eller digitalt.”

I skrivende stund ultimo september 2020 arbejder MA’s medarbejdere hjemmefra, og medlemmerne har ikke adgang til de fire kontorer. Vi følger løbende myndighedernes udmeldinger og justerer vores beslutninger derefter.

A-kasse-forsøget: Mere fokus på jobsøgning
Siden 1. januar har størstedelen af MA’s nyledige ikke behøvet at pendulere mellem møder i a-kassen og jobcentret. For MA er som eneste akademiske a-kasse med i et fireårigt forsøg, som indebærer, at MA har eneansvaret for kontakten med vores medlemmer i de tre første måneder af deres ledighed. De ledige skal med andre ord kun komme i a-kassen, ikke i jobcentret, i de tre første måneder.

Det giver rigtig god mening. MA har altid kæmpet for at forenkle systemet, så MA tøvede ikke med at ansøge om at komme med i forsøget.

Vi håber på, at vores nyledige medlemmer får mere energi til det vigtigste: At komme tættere på et job. Forsøget omfatter alle medlemmer bosiddende i København, Frederiksberg, Aarhus og Odense – eller godt to tredjedele af medlemmerne.


Forsiden af MA’s online-selvstudie udi dagpengeregler.

I forbindelse med a-kasseforsøget har vi ændret vores mødeindhold og -form – og det får alle medlemmer glæde af uanset kommune. Vi har droppet vores fysiske velkomstmøder med regelgennemgang i plenum. Og erstattet det med et online-selvstudie, så medlemmerne i ro og mag derhjemme kan gøre sig fortrolige med de vigtigste dagpengeregler. Så kan vi nemlig bruge den første samtale – en individuel velkomstsamtale – til at tale om jobsøgning i stedet for at terpe regler. Mange medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med den løsning.

Markant stigning i ledigheden
Corona har selvsagt sat sit præg på arbejdsløsheden. Ikke kun i Danmark, men i hele verdenen. Da kalenderen skiftede til september, havde over 35.600 danskere meldt sig ledig, siden landet blev lukket ned i marts. Det har selvfølgelig også kunnet mærkes blandt MA’s medlemmer, hvor ledigheden under corona er gået fra 7,4% i marts til 9,3% i august (beregnet fuldtidsledige). Se også grafikken nederst.

Da dele af landet blev lukket ned i marts, havde virksomhederne forståeligt nok mere fokus på at få hverdagen til at fungere end nyansættelser.
Det er en unormal situation, også for ledige, som MA i samarbejde med Danske A-kasser (DAK) og Akademikerne (AC) gjorde politikerne opmærksom på.

Igen viste flere MA-medlemmer desuden mod og stod frem i medierne, hvor de ærligt fortalte om deres situation. Som skrevet tidligere, så lyttede politikerne og satte dagpengetælleren og beskæftigelsesindsaten på pause.


MA-medlem fortæller i TV 2 NEWS om de udfordringer, der er i forhold til at søge job, når landet netop er lukket ned.

Ekstra fokus på dimittendledighed
Det er velkendt, at ledigheden normalt falder henover foråret, stiger henover sommeren, når alle de studerende dimitterer – for så gradvist at falde igen derefter. Men i år er intet normalt. MA er meget opmærksom på, at de, som allerede var ledige, da corana ramte – plus alle de nyuddannede – i år står i en helt ekstraordinær situation. MA har givet input til et udspil fra Akademikerne, og her finder man forslag til en række værktøjer, som vi mener kan være med til at give de nyuddannede en bedre start på arbejdslivet under corona. Blandt initiativerne er blandt andet: 1) Virksomheder der ansætter nyuddannede skal have forrang til offentlige udbud, 2) Oprettelse af uddannelsespulje så dimittendledige kan få opkvalificeret sig i forhold til de særlige behov og efterspørgsel der følger af coronakrisen og 3) Genindførsel af 8 ugers virksomhedspraktik for nyuddannede i stedet for de nuværende 4 uger.

Inspiration fra generalforsamlingen 2019
På generalforsamlingen diskuterede medlemmerne blandt andet medlemsinddragelse, a-kassens investeringspolitik og kønskvoter i bestyrelsen.

MA inddrager de beskæftigede medlemmer i vores karrierevejledning og brobygningsarrangementer, hvor de fortæller og inspirerer ledige og andre interesserede medlemmer om deres egen karrierevej, deres vej ind på arbejdsmarkedet, om jobskifte, om deres branche, hvordan de bruger deres kandidatbaggrund mm. Vi inddrager medlemmer fra humaniora, naturvidenskab og MA’s øvrige kernemedlemsområder – og vi inddrager medlemmer fra det offentlige, det private, NGO’er, selvstændige osv. Fordi det afspejler vores medlemsgruppe og deres plads(er) i samfundet.

MA’s investering i aktier og obligationer blev forøget med 3,2 mio. kr. i 2019 til en samlet værdi af 30,7 mio. kr. ved årets udgang. Af hensyn til en afbalanceret risiko er ca. 75% af værdipapirerne placeret i stats- og realkreditobligationer, mens de sidste 25% er placeret i globale aktier via en investeringsforening. Den forvaltes af Nordea efter etiske retningslinjer udarbejdet i samarbejde med danske kommuner og større institutionelle investorer. Aktierne opfylder således generalforsamlingens tidligere vedtagne ønske om, at der ikke investeres i fossile brændsler samtidig med, at investeringerne lever op til yderligere skærpede krav om sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige hensyn.

Den aktuelle bestyrelse er kønsskæv med to kvinder og fem mænd. Bestyrelsen opfordrer flere kvinder til at stille op til valgene, så fordelingen bliver mere ligelig. Blandt MA’s ansatte er der ligeløn og ledelsen er sammensat af seks kvinder og fire mænd. Vi bestræber os også på i rekrutteringen af nye medarbejdere at sikre en ligelig kønsfordeling.

TILBUD

MA ser det som en af sine vigtigste opgaver at guide ledige medlemmer til et nyt job. Det gør vi blandt andet ved at sætte arbejdsgiver og medlemmer i stævne. Over 100 gange om året står vi for brobygningsarrangementer. Fælles for arrangementerne er, at medlemmer bliver klogere på, hvad der rør sig på arbejdsmarkedet og får en unik chance for at tale med dem, der kan blive deres næste chef.

Arrangementerne har hidtil været fysiske – og ingen tvivl om, at den energi det giver at mødes ansigt til ansigt med andre medlemmer og oplægsholdere er noget helt særligt sammenlignet med onlinemøder og webinarer. Med corona fik MA imidlertid for alvor åbnet for de digitale arrangementer. Nærmest fra den ene dag til anden blev alle arrangementerne konverteret til digitale tilbud – og ingen anden akademisk a-kasse tilbyder nu så meget digitalt indhold som MA.

Webinarer er uden deltagerbegrænsning og op mod 250 medlemmer har deltaget i et enkelt arrangement. Og så løser online-tilbuddene et gammelkendt geografisk problem – uanset hvor du befinder dig i landet, så kan du deltage. Hvis fx MA’s kontor i Aalborg afholder et webinar, så kan medlemmer overalt i landet få glæde af det.


Webinar i Aalborg

MA fortsætter med de fysiske arrangementer efter corona – de kan som sagt noget helt særligt – men ingen tvivl om, at vores digitale tilbud er kommet for at blive. Vi har også de seneste måneder kombineret mulighederne og streamet fysiske arrangementer.

Vi holder årligt cirka 4.500 frivillige karrieresamtaler og feedback på cv samt ansøgninger, hvor vi har en til en dialog med medlemmet. Dertil kommer cirka 200 workshops, hvor medlemmer frivilligt vælger at blive opdateret på alle faser af jobsøgningen. For vores medlemmer engagerer sig i jobsøgningen. 6.000 af medlemmerne bruger hvert år de frivillige arrangementer – mange af dem mere end én gang.

Særligt iværksætterforløb
MA har udviklet et iværksætterforløb – Fra akademiker til iværksætter – sammen med Tænketanken Demokratisk Erhverv, Danske Studerendes Andelsselskab, Kooperationen, Dansk Magisterforening og en eller flere inkubatorer på landets universiteter.

Udviklingsforløbet, som løber af stablen i efteråret og vinteren 2020, rådgiver og hjælper grupper af potentielle iværksættere og start-ups, så deres ideer kan blive til levedygtige demokratiske virksomheder. Deltagerne vil undervejs få kvalificeret og styrket deres forretningsideer, høre inspirerende oplæg og blive præsenteret for en række værktøjer til virksomhedsudvikling, jura, salg, funding mv. Samtidig vil der blive tilknyttet mentorer, som skal få deltagernes ideer og virksomheder til at blomstre gennem rådgivning og sparring.

Hans Peter Messerschmidt Andersen, MA’s direktør: “I MA siger vi jo ‘tænk større’. Også når det kommer til at udvide arbejdsmarkedet for humanister og scient.er og få vores medlemmers kompetencer sat i spil på nye måder. Det er det her tilbud et godt eksempel på, og jeg håber, at det vil blive taget godt imod.”


Bootcamp for iværksættere

FactoFly: Godt nyt til selvstændige og freelancere
MA har i september 2020 indgået en aftale med firmaet FactoFly, som har specialiseret sig i at klare alt det administrative bøvl med fakturaer, moms, ferie osv. Normalprisen er 6 % af omsætningen -som MA-medlem er prisen 5 %. Og kun hvis man har en omsætning. MA planlægger at udvide samarbejdet med FactoFly, men vi har prioriteret at servere FactoFlys kerneydelse for medlemmerne her og nu. For coronatiden har bestemt ikke gjort behovet for at hjælpe freelancere og selvstændige mindre.

Lønsikring: Ærgerlig nødvendighed
Flere og flere danskere tager konsekvensen af udhulingen af dagpengene og supplerer med en lønsikring. MA hilser på ingen måde den udvikling velkommen, hvilket formand Per Clausen har udtrykt på denne måde i Magisterbladet i august 2020: ”Jeg synes sådan set, at de her lønsikringsordninger fra private forsikringsselskaber er en dårlig ting. Både fordi det kun er nogle grupper, der har adgang til dem, og fordi nogle skal betale mere end andre. Så principielt er vi imod det. På den anden side har vi oplevet et relativt stort pres fra medlemmerne på at oprette en sådan ordning. Og fordi efterspørgslen er så tydelig, har vi altså valgt at tilbyde ordningen alligevel”.

Han pointerer, at Magistrenes A-kasse har fået en ordning, der også dækker personer i midlertidig ansættelse, og hvor alle betaler samme pris for at være med, om end den stiger og falder i takt med den generelle arbejdsløshed. Desuden har MA’s lønsikring markedets seneste udløbsalder, idet man kan være med i ordningen, indtil man fylder 65,5 år.

Knap 5.000 MA-medlemmer har tegnet en lønsikring. Mere information om ordningen her.

Akademikerkampagnen
MA deltager fortsat aktivt i Akademikerkampagnen, som er en fælles aktivitet på tværs af akademiske a-kasser og fagforeninger med det formål at åbne arbejdsmarkedet i den private sektor yderligere op med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Netværk
MA har faciliteret opstart af flere faglige netværk, hvor medlemmer med den samme interesse for eksempelvis science og sundhed møder hinanden og møder branchen. Find dem her.

Ny og lettere login-mulighed
Mange medlemmer har gennem årene efterspurgt en mulighed for at logge på selvbetjeningen med en selvvalgt kode og uden NemID.  Det kan de nu. I august lancerede MA en ny og sikker login-mulighed, så medlemmerne nu kan logge på med en selvvalgt kode. De kan også fortsætte med NemID, hvis de ønsker det. Alle medlemmer er informeret om den nye mulighed.

NØGLETAL

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00