Online-generalforsamling! Mød din a-kasse, og giv dit besyv med

03. november 2020

Torsdag den 26. november kl. 17.00 – for alle medlemmer. Tilmeld dig nu! Og mød din bestyrelse, når de beretter, om året der gik, og årene der kommer i Magistrenes A-kasse. Og spørg dem, hvis der er noget, du vil vide. 

NB: Vi har på grund af corona-situationen besluttet, at generalforsamlingen i år bliver en ren online-begivenhed uden mulighed for fysisk fremmøde. Deltagelse forudsætter, at du på forhånd modtager links til onlinemødet og afstemningssystemet – derfor skal du senest den 25. november kl. 10.00 tilmelde dig og oplyse navn og mailadresse.

Du bedes i god tid inden generalforsamlingen orientere dig i denne vejledning vedrørende deltagelse i onlinemødet (Zoom) og brug af afstemningssystemet (Assembly Conference Voting). Den bedste oplevelse får du med en pc/bærbar (eller mac) med mikrofon, lyd og kamera. Tablets og smartphones er også en mulighed.

Program

  • Formand Per Clausen byder velkommen og aflægger beretning
  • Regnskab 2020, budget 2021 og kontingent 2021 præsenteres
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Undervejs opfordrer dirigenten medlemmerne til at stille spørgsmål – det kan man, når man får ordet. Det valgte onlineformat betyder, at alle kan se alle – og alle kan høre den person, der har ordet.

Materialer
De tilmeldte modtager – med fysisk post – en materialesamling indeholdende dagsorden, regnskab, budget, online-vejledning mm. Hvis man tilmelder sig tæt på den 26. november, modtager man dog en pdf. Den offentliggjorte beretning fremgår her.

Men uanset hvad – tilmeld dig nu, tak!

(Stemmeberettigede medlemmer, hvor vi kender deres mailadresse, har modtaget invitation til generalforsamlingen).

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00