Resultatet af MA’s bestyrelsesvalg 2020

30. november 2020

Se hvilke syv personer, som er valgt til bestyrelsen for 2021-22.

Valget er gjort op af valgudvalget, som oplyser, at følgende syv kandidater er valgt til bestyrelsen for MA for valgperioden 1. januar 2021 til 31. december 2022:

  • Per Clausen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Sigrid Jørgensen (MA-listen)
  • Bjarke Friborg (DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked)
  • Finn Hartvig Nielsen (Forum for Akademikere – Fælleslisten)
  • Bayar Tarik Fattah (DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked)
  • Mark Bjerregaard Bengtson (MA-listen)
  • Søren B. Andersen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)

Der blev ved valget afgivet 4.754 gyldige stemmer og 115 blanke stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 6,1. Ved sidste bestyrelsesvalg i 2018 var stemmeprocenten 10,4.

MA-listen fik 1.632 stemmer (34,3 pct.), Forum for Akademikere – Fælleslisten fik 598 stemmer (12,8 pct.), Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten fik 1.162 stemmer (24,4 pct.) og DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked fik 1.362 stemmer (28,6 pct.). De to førstnævnte og de to sidstnævnte havde indgået valgforbund.

De personlige stemmer fremgår her.

Valgudvalget takker medlemmerne for interessen for at deltage i valget.

Den valgtekniske rækkefølge af de valgte kandidater fremgår af valgprotokollen, som kan bestilles ved henvendelse til MA – skriv til valg@ma-kasse.dk.

Klager over valget skal være MA i hænde senest til mandag den 14. december kl. 12.00.

Den ny bestyrelse træder sammen i januar 2021 og konstituerer sig med formand og næstformand.

Valgudvalget opfordrer medlemmerne til at give sekretariatet deres email-adresse, så alle fremover kan afgive deres stemme elektronisk. Log derfor venligst på selvbetjeningen (under Post -> Indstillinger).

Vil du vide mere?

Find MA’s valgside her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00