Om MA

Personlige stemmer og listestemmer: Bestyrelsesvalget 2020