Om MA

Bestyrelsesvalg 2020: Se resultatet

De syv medlemmer af bestyrelsen i Magistrenes A-kasse vælges direkte af medlemmerne hvert andet år. I to år sætter bestyrelsen retningen for Danmarks foretrukne a-kasse for humanister og scient.er.

Fra 5. november til 26. november 2020 stemte medlemmerne om, hvem de ønsker i bestyrelsen i 2021-22. Kandidaterne stillede op på fire lister: MA-listen, Forum for Akademikere – Fælleslisten, Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten og DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked.

Valget blev afviklet digitalt i samarbejde med Assembly Voting, der er godkendt af MA som sikker it-leverandør.

Alle informationer om valget opdateres løbende her.

Valgresultatet

Valget er den 30. november 2020 gjort op af valgudvalget, som oplyser, at følgende syv kandidater er valgt til bestyrelsen for MA for valgperioden 1. januar 2021 til 31. december 2022:

  • Per Clausen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Sigrid Jørgensen (MA-listen)
  • Bjarke Friborg (DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked)
  • Finn Hartvig Nielsen (Forum for Akademikere – Fælleslisten)
  • Bayar Tarik Fattah (DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked)
  • Mark Bjerregaard Bengtson (MA-listen)
  • Søren B. Andersen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)

Der blev ved valget afgivet 4.754 gyldige stemmer og 115 blanke stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 6,1. Ved sidste bestyrelsesvalg i 2018 var stemmeprocenten 10,4.

MA-listen fik 1.632 stemmer (34,3 pct.), Forum for Akademikere – Fælleslisten fik 598 stemmer (12,8 pct.), Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten fik 1.162 stemmer (24,4 pct.) og DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked fik 1.362 stemmer (28,6 pct.). De to førstnævnte og de to sidstnævnte havde indgået valgforbund.

De personlige stemmer fremgår her.

Valgudvalget takker medlemmerne for interessen for at deltage i valget.

Den valgtekniske rækkefølge af de valgte kandidater fremgår af valgprotokollen, som kan bestilles ved henvendelse til MA – skriv til valg@ma-kasse.dk.

Klager over valget skal være MA i hænde senest til mandag den 14. december kl. 12.00.

Den ny bestyrelse træder sammen i januar 2021 og konstituerer sig med formand og næstformand.

Valgudvalget opfordrer medlemmerne til at give sekretariatet deres email-adresse, så alle fremover kan afgive deres stemme elektronisk. Log derfor venligst på selvbetjeningen (under Post -> Indstillinger).

Læs mere om valgets kandidater og lister

MA-listen
Kandidater, valgudtalelse og stillere

Forum for Akademikere – Fælleslisten
Kandidater, valgudtalelse og stillere

Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten
Kandidater, valgudtalelse og stillere

DM-listen – For fremtidens arbejdsmarked
Kandidater, valgudtalelse og stillere

Har du spørgsmål til de fire opstillede lister?

Du kan sende dit spørgsmål (en mail) til en repræsentant for hver liste – husk at inkludere dine kontaktinformationer, så du kan få svar.

Vigtige datoer og deadlines

Torsdag den 15. oktober kl. 15
Sidste frist for at anmelde sin opstilling til valget.

Torsdag den 22. oktober kl. 10
Sidste frist for anmeldelse af valgforbund.

Torsdag den 29. oktober
Offentliggørelse af lister, kandidater og valgforbund.

Torsdag den 5. november
Valgmaterialet udsendes – valget åbnes.

Torsdag den 12. november
Sidste frist for henvendelse til MA, hvis du ikke har modtaget valgmateriale.

Torsdag den 26. november kl. 10
Sidste frist for at afgive sin stemme. Resultatet offentliggøres umiddelbart efter. Sidste frist for offentliggørelse af valgresultatet er den 3. december. Sidste frist for at klage over valget er 14 dage efter offentliggørelsen af valgresultatet.

Mandag den 30. november
Valgresultatet offentliggjort.

Opstillingsregler, valgretningslinjer, databeskyttelse, annonce

Sådan opstiller man

Retningslinjer for valg til MA’s bestyrelse 2020

Valgannonce (valget annonceres jf. vedtægterne i Magisterbladet og Gymnasieskolen)

Databeskyttelse

Bestyrelsesvalget 2018: Sådan gik det for to år siden

Sådan gik det for to år siden – læs her!

Kontakt til valgudvalg, indsendelse af materialer, spørgsmål i øvrigt

Benyt venligst mailadressen valg@ma-kasse.dk.

Tak.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00