Årsberetning 2020-21

15. oktober 2021

Ligesom i 2020 har Corona præget MA og MA's medlemmer meget i 2021. Men også det fornyede fokus på ledige dimittender har fyldt meget - så det præger selvfølgelig årets beretning. Læs om året der gik i MA.

VILKÅR OG POLITIK

På vej ud af coronas skygge

For et år siden skrev vi, at corona fyldte alt. Det gør pandemien heldigvis ikke mere, men at MA’s kontorer skulle forblive lukkede indtil september 2021, havde de færreste formentlig forestillet sig for et år siden.

Derfor har MA’s aktiviteter også det seneste år været udpræget online og på distancen. Medlemmerne har vi mødt på skærme og i telefonen – og medarbejderne har i vid udstrækning arbejdet hjemmefra. For kontorerne har været mere eller mindre lukket ned.

Vi har ikke lagt skjul på, hvad der var vigtigst for os: At undgå at smitten fik tag i medarbejderne med hvad deraf følger af risiko for ikke at kunne levere vores absolutte kerneydelse: Udbetaling af dagpenge til tiden. Det er vi lykkedes med i tæt på 100% af alle situationer.

Laveste ledighed i fire år


Det er gået voldsomt op og ned med ledigheden under corona. Højeste antal ledige i fire år nåede vi i august 2020 med 6.325 (beregnet fuldtidsledige). Og nu har vi fået tallet for september 2021: 4.490 (beregnet fuldtidsledige). Det er det laveste ledighedstal i fire år. Det er selvsagt en yderst positiv udvikling – et fald på 30 pct. – og endda opnået på bare 13 måneder.

Regeringsudspil: Dimittender skal have færre dagpenge – og kun i ét år

Parallelt med faldet i antal ledige har vi desværre været vidne til øget negativ fokus på dem, der stadig leder med lys og lygte efter et job. Det var Venstre, som for alvor åbnede årets sæson for kritik og mistænkeliggørelse af de ledige ved den 13. august at foreslå markante dimittendforringelser og reelt bede de ledige betale for Danmarks klimaindsats. Den 7. september satte regeringen trumf på med et nyt beskæftigelsesudspil, som skal øge arbejdsudbuddet med 10.000 personer. Det vil man blandt andet opnå ved to markante forringelser for dimittenderne – og en forbedring for resten (alle beløb er brutto):

  • Dagpengene for dimittender uden forsørgerpligt under 30 år skal reduceres til 9.500 kroner om måneden (mod 13.815 kr. i dag svarende til en reduktion på mere end 30 pct.). Dagpenge for dimittender uden forsørgerpligt over 30 år sættes ned til 12.000 kr. pr. måned (reduktion på 13 pct.). Dimittendsatsen for forsørgere ændres ikke.
  • Dimittenders dagpengeperiode skal reduceres fra to år til ét år.
  • Dagpengesatsen skal forhøjes med op til 5.000 kr. i tre måneder for dem, der lige er blevet ledige efter at have arbejdet. Betingelser for forhøjelsen: 1) Sammenlagt 2 års beskæftigelse inden for en 3-årig periode, 2) minimum 4 års sammenhængende a-kassemedlemskab op til ledighed. 

MA’s bestyrelse ved formand Per Clausen siger om regeringsudspillet: 

”Det er skræmmende usympatisk, at de unge uden job skal straffes på den måde. Regeringen må jo mene, at de unge hygger sig på dagpenge og kun jager drømmejobbet. MA har for længst dokumenteret, at de ledige søger bredt, både ufaglærte og faglærte job. Og vi har påvist, at de gør det hurtigt i ledighedsperioden (se her fx, red.). Men en ting er selvfølgelig denne forstemmende og uværdige forfølgelse af de unge ledige. Læg dertil, at regeringen spiller hasard med hele dagpengesystemet – det system, som alverdens lande misunder os. Hvis forslaget gennemføres, bliver startsatsen så lav, at mange unge helt vil droppe et medlemskab af en a-kasse. Og hvem skal så finansiere dagpengene i fremtiden? Jeg kan ikke opfordre nok til, at regeringen dropper deres udspil. Brug i stedet kræfterne på sammen med virksomhederne, de faglige organisationer, a-kasserne m.fl. at hjælpe de unge ledige i job.”

Per Clausen kommenterede også udspillet på Facebook og i Akademikerbladet.

Skriv under, og marker din modstand mod dimittendforringelser

Socialdemokratiet og de borgerlige partier er enige om dimittendforringelserne, så det er op ad bakke med at få pillet udspillet af bordet. Men vi fortsætter med at råbe op. Du kan også bidrage – skriv meget gerne under på den underskriftsindsamling mod forringelserne, som DM har igangsat, og som en enig bestyrelse i MA og en lang række organisationer bakker op om – det gør du lige her

Man kan også håbe, at politikerne lytter til befolkningen, hvor der tegner sig et klart flertal imod forringelserne. En ny meningsmåling fra Gallup – foretaget for Akademikerne (AC) – burde få politikerne på bedre tanker. Kun hver fjerde adspurgte vil skære i dimittendernes dagpenge, mens 59 pct. vil fastholde eller øge dem.

Mød op fysisk  – og kun fysisk!

Under corona måtte vi undtagelsesvis bruge telefonen til de lovpligtige samtaler med medlemmerne. Det havde vi rigtig god erfaring med, og vores medlemmer satte pris på det. Men pr. 1. august skulle medlemmerne igen møde op i a-kassen. Det har politikerne besluttet til trods for utallige opfordringer til at gøre muligheden for digitale samtaler permanent – også efter corona. Telefonen blev opfundet for 150 år siden. Det er godt for miljøet, det er godt for virusbekæmpelse, og så er det frem for alt værdigt, at den ledige selv kan vælge, om samtalen skal ske ved et fysisk fremmøde eller digitalt.

Vi forsøgte at råbe politikerne op med en lille kampagne – og informerede også politikerne med dette debatindlæg i Altinget af MA-formand Per Clausen. Må nutiden dog snart indfinde sig på Christiansborg …

A-kasse-forsøget: Mere fokus på jobsøgning

Siden 1. januar 2020 har størstedelen af MA’s nyledige ikke behøvet at pendulere mellem møder i a-kassen og jobcentret. For MA er som eneste akademiske a-kasse med i et fireårigt forsøg, som indebærer, at MA har eneansvaret for kontakten med vores medlemmer i de tre første måneder af deres ledighed. De ledige skal med andre ord kun komme i a-kassen, ikke i jobcentret, i de tre første måneder. Det giver rigtig god mening. MA har altid kæmpet for at forenkle systemet, så MA tøvede ikke med at ansøge om at komme med i forsøget. For vi håber på, at vores nyledige medlemmer får mere energi til det vigtigste: At komme tættere på et job. Forsøget omfatter alle medlemmer bosiddende i København, Frederiksberg, Aarhus og Odense – eller godt to tredjedele af medlemmerne.

Af de foreløbige tilbagemeldinger og evalueringer kan vi se, at MA’s medlemmer tager godt imod forsøget. MA’s bestyrelse håber og arbejder for, at ordningen bliver permanent, og ser den gerne udvidet til at omfatte de første seks måneders ledighed.

Trepartsaftale med gode takter – og en tidsel

Den 6. oktober offentliggjorde regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening en aftale, som skal bidrage til at løse problemet med manglende arbejdskraft. Som vi beskrev på Facebook, er der flere aftalepunkter, som krydser indover MA’s virke.

MA’s bestyrelse ved formand Per Clausen udtrykte sin holdning således: “Det er bestemt positivt, at aftalen lægger op til at hjælpe dimittenderne tættere på et job. Jeg håber dog meget, at universiteterne også bliver direkte inddraget i dette arbejde. Og så glæder det mig meget, at den omsiggribende aldersdiskrimination får et skud for boven. Men tidslen i aftalen undrer mig. Hvorfor skal aftaleparterne lige benytte lejligheden til at skærpe reglerne om rådighed og sanktioner og dermed endnu engang antyde, at de ledige ikke gider arbejde? Drop nu den urimelige mistænkeliggørelse af en gruppe medborgere, som ønsker sig et job mere end noget andet.”

Bestyrelsen genvalgt

MA’s ca. 84.000 medlemmer fik i begyndelsen af 2021 ny bestyrelse. Per Clausen blev genvalgt som formand i en ny toårig periode.


Bestyrelsen blev genvalgt – og sidder indtil udgangen af 2022 (fra venstre mod højre):

  • Per Clausen, formand (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Mark Bjerregaard Bengtson (MA-listen)
  • Bayar Tarik Fattah (DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked). Julia Bjerre Hunt har overtaget Bayars plads ved udgangen af 2021.
  • Bjarke Friborg (DM-listen – for fremtidens arbejdsmarked)
  • Sigrid Jørgensen (MA-listen)
  • Søren B. Andersen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Finn Hartvig Nielsen (Forum for Akademikere – Fælleslisten)

TILBUD

MA ser det som en af sine vigtigste opgaver at guide ledige medlemmer til et nyt job. Det gør vi blandt andet ved at sætte arbejdsgiver og medlemmer i stævne. Og i det hele taget inspirere vores medlemmer med spændende arrangementer året rundt. Vi har opgjort, at vi tilbyder medlemmer over 350 webinarer, kurser og netværksarrangementer om året – med 10 til 500 deltagere. Tag blot et kig i MA’s kalender – der er altid mange spændende tilbud på vej til medlemmerne. Og bemærk, hvor meget enklere det er blevet at komme med.

Fælles for arrangementerne er, at medlemmer bliver klogere på, hvad der rør sig på arbejdsmarkedet og får en unik chance for at tale med dem, der kan blive deres næste chef.

Før corona var arrangementerne fysiske – og ingen tvivl om, at den energi, det giver at mødes ansigt til ansigt med andre medlemmer og oplægsholdere, er noget helt særligt sammenlignet med onlinemøder og webinarer. Med corona fik MA imidlertid for alvor åbnet for de digitale arrangementer. Nærmest fra den ene dag til anden blev alle arrangementerne konverteret til digitale tilbud – og ingen anden akademisk a-kasse tilbyder nu så meget digitalt indhold som MA.

Selv om vi i denne tid har mulighed for at vende helt tilbage til alt det fysiske, så har vi besluttet i vid udtrækning at holde fast i de digitale tilbud. For vi har ingen deltagerbegrænsning og heller ingen geografisk barriere. Og så kan vi optage mange af arrangementerne, så mange flere kan få glæde af dem.

De fysiske arrangementer kan som sagt noget helt særligt, så de forsvinder ikke helt.

Graduateforløb til MA’s medlemmer

Til og med 31. december 2021 kan alle landets smv’er – de små og mellemstore virksomheder med op til 249 ansatte – ansøge om at få en akademiker, som er ledig og på dimittendsats, ansat i et fire måneders graduateforløb. Virksomheden får 40.000 kr. i støtte fra graduatepuljen mod at ansætte personen på helt ordinære vilkår. Formålet er at få dimittendernes højaktuelle kompetencer omsat til løsning af konkrete opgaver, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Hovedorganisationen Akademikerne (AC) er operatør af programmet og MA er samarbejdspartner. Akademikerne koordinerer i øvrigt også arbejdet med Akademikerkampagnen, som MA ligeledes deltager aktivt i.

Graduatepuljen har midler svarende til 175 graduateforløb – kun 10 er allerede besat (pr. 11. okt. 2021)… så vi opfordrer vores medlemmer til at se nærmere på muligheden; det er ren først-til-mølle. Læs mere her.

MA støtter bæredygtigt iværksætteri

MA ønsker at støtte op om og engagere sig i erhvervsdemokratisk iværksætteri, så MA-medlemmer får oplysning om og adgang til indsatser på området. Vi har derfor besluttet at støtte et konkret projekt fra Tænketanken Demokratisk Erhverv, som henvender sig til iværksættere og små virksomheder på begge sider af Øresund. I alt vil 120 opstartsvirksomheder (60 danske og 60 svenske) blive tilbudt forretningsudvikling og rådgivningsforløb.

Drop-in karriererådgivning online

Som noget nyt – udsprunget af alle vores onlineerfaringer under corona – tilbyder vi nu vores medlemmer, at de kan ‘kigge forbi’ online på Zoom hver torsdag kl. 13.00-15.00. De skal hverken bestille tid eller dukke op med særlig forberedelse – de skal bare surfe forbi og få sparring på deres jobsituation.

Fra MA møder man en eller flere karriererådgivere, men har samtidig mulighed for at sparre med ligesindede, som måske sidder med de samme udfordringer og overvejelser som en selv. Læs mere her.

Mit MA gik i luften den 13. januar 2021

Mit MA er et særligt område på hjemmesiden, hvor indholdet er skræddersyet til dig, som er medlem af MA. Kort sagt vil vi gerne give medlemmerne et let overblik over deres medlemskab og muligheder – og servere personaliseret indhold baseret på den enkeltes situation (ledig, beskæftiget, studerende) og interesser. På Mit MA har vi samlet medlemmets arrangementer, møder, nyhedsbreve, anbefalede events, eksklusive videoer kun for medlemmer oma. Indholdet udbygges løbende. Læs mere her.

NØGLETAL

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00