Årsberetning 2022-23

10. oktober 2023

Igen-igen vedtog politikerne nye regler på a-kasseområdet. Og det var også året, hvor den kunstige intelligens tog mange overskrifter. Vi samler op, på året der gik i MA.

VILKÅR OG POLITIK

Nyt år – nye forringelser

Samtidig med at politikere rundt om i landet den 1. maj holdt de traditionelle skåltaler om sammenhold og solidaritet, så trådte omfattende nye dagpengeregler i kraft. For medlemmer, som allerede er i arbejde, og som opfylder en stribe betingelser, betyder det en kærkommen stigning i dagpengene; godt 3.700 kr. mere om måneden i de tre første måneders ledighed. Det er bestemt positivt set i lyset af mange års forringelser.

Men for en stor del af MA’s ledige medlemmer, de nyuddannede, er det stik modsat. For nu får de en tredjedel mindre i dagpenge om måneden efter tre måneders ledighed. En reduktion på 4.400 kr. om måneden. Samtidig blev perioden, nyuddannede har ret til dagpenge, halveret fra to år til et år.

MA’s daværende bestyrelse kritiserede ændringerne både inden og da, de blev vedtaget af et snævert flertal i Folketinget forrige år. MA’s nuværende forkvinde, Helene Caprani, fulgte i år op med udtalelser til TV 2 og en række andre medier: 

MA-forkvinde Helene Caprani

“Argumentationen fra det meget spinkle flertal bag aftalen er dybt usympatisk. For som det hedder mere eller mindre direkte: Ved at piske dimittenderne vil man opnå, at de rubber neglene og skynder sig i job. Det er kynisk og selvfølgelig forkert. De ledige dimittender er allerede meget aktive i deres jobsøgning. At ændringen oveni købet sker samtidig med en historisk høj inflation, gør bare nedskæringen endnu mere uspiselig.” 

Kritikken tog til, da myndighederne endte med at give blot tre måneders varsel forud for, at dagpengeændringerne trådte i kraft. MA havde forinden i en undersøgelse dokumenteret, at forringelserne vil få store økonomiske konsekvenser for de ledige nyuddannede.

”Vi har længe kæmpet imod forringelserne og havde håbet, at det som minimum ville blive meldt ud i bedre tid, hvornår det får effekt. Tre måneder er meget lidt, hvis du for eksempel bliver nødt til at finde en ny bolig, fordi du ikke længere har råd til at blive boende,” udtalte Helene Caprani i forbindelse med, at der blev sat dato på ikrafttrædelsen af ændringerne.

MA er sammen med Akademikerne (AC), FH og Danske A-kasser kommet med forslag til en dimittendpakke, der fx vil gøre det billigere og dermed stadig attraktivt for dimittender at være medlem af en a-kasse. Beskæftigelsesministeren har i første omgang hældt forslagene ned af brættet, men vi fortsætter presset. Dimittenderne udgør en vigtig medlemsgruppe i MA, så dem slås vi naturligvis for.

Hallo, det er din a-kasse, der ringer

2023 har ikke kun budt på politiske forringelser, men også forbedringer. Efter en lovændring har medlemmerne fået større valgfrihed i forhold til, om de ønsker at holde rådighedssamtaler med a-kassen fysisk på et af MA’s kontorer, over telefonen eller online. Før skulle samtalerne foregå fysisk.

Det er en lovændring, som MA længe har kæmpet for, da erfaringerne med online- og telefoniske samtaler under corona-nedlukningen har været gode. Samtidig har MA altid gerne villet give medlemmerne mest mulig valgfrihed.

Den nye ændring er da også blevet taget godt imod af medlemmerne. I perioden fra april til juli 2023 valgte over halvdelen, nærmere bestemt 55%, af medlemmerne at afholde rådighedssamtalen telefonisk, 7% valgte online mens 38% valgte en samtale på et MA-kontor.

A-kassen får mere ansvar og medlemmerne færre møder

Fra 1. januar 2024 skal medlemmerne kun møde ét sted de første tre måneder af deres ledighed, nemlig hos MA, i stedet for at pendulere mellem a-kasse og jobcenter. MA er specialister i medlemmernes arbejdsmarked, så det giver rigtig god mening. 

MA har allerede i dag eneansvaret de første tre måneder for nyledige medlemmer i København, Frederiksberg, Aarhus og Odense Kommune svarende til cirka 70 procent af medlemmerne. Det har vi haft som et forsøg siden januar 2020. Evalueringer af forsøget viser, at medlemstilfredsheden er i top i forhold til jobvejledning, og at medlemmerne sætter pris på ikke at skulle til møder i både a-kassen og jobcentret. Og måske vigtigst af alt, så er andelen af langtidsledige faldet med mere end 10 procent under forsøget.

Det er på den baggrund, at MA-direktør Hans Peter Messerschmidt Andersens svar til A4 Beskæftigelse i sommer skal ses: “Vi er helt trygge ved at skulle brede det koncept ud til resten af landet.”

Detaljerne i forbindelsen med overgangen fra det nuværende set-up til det nye melder vi ud til medlemmerne inden årsskiftet.

Velkommen til en ny bestyrelse

MA’s ca. 87.000 medlemmer fik i begyndelsen af 2023 ny bestyrelse. De konstituerede sig den 10. januar.


Fra venstre mod højre er det:

  • Camilla Gregersen (Fagforeningslisten DM/GL)
  • Bjarke Friborg (Fagforeningslisten DM/GL)
  • Vibeke Kold, næstforkvinde (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Finn Hartvig Nielsen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer). Finn er på orlov frem til juni 2024 og erstattet af suppleant Gülay Sahin.
  • Helene Caprani, forkvinde (Fagforeningslisten DM/GL)
  • Sigrid Jørgensen (GL-listen for alle medlemmer)
  • Sandie Langer Christensen (GL-listen, for alle medlemmer)

Bestyrelsen er valgt for to år og sidder frem til 31. december 2024.

TILBUD

MA ser det som en af sine vigtigste opgaver at guide ledige medlemmer til et nyt job. Det gør vi blandt andet ved at sætte arbejdsgiver og medlemmer stævne, ligesom MA tilbyder medlemmerne en lang række relevante kurser og en bred palet af webinarer, der formidler den nyeste viden og de bedste erfaringer. 350 arrangementer om året bliver det til.

Magistrenes Arbejdsløshedskasse har altid fingeren på pulsen i forhold til nye tendenser på arbejdsmarkedet, og de er rigtig gode rådgivere.

Anmeldelse på Trustpilot.

Kunstig intelligens fik sit gennembrud

I 2023 blev der talt om kunstig intelligens her, der og også hos MA. Som den første a-kasse udbød MA fra foråret kurser i, hvordan den kunstige intelligens kan være en hjælpende hånd i jobsøgningen. Vi skyndte os samtidig at udvikle to guides: En guide til jobsøgning med ChatGPT, og en guide til hvordan man tvinger de bedste svar ud af ChatGPT

Kurserne har i den grad har været populære blandt medlemmerne. På under 15 minutter var alle pladser til det første ChatGPT-webinar revet væk. Siden har mindst 700 medlemmer sagt ja tak til et kursus i jobsøgning med ChatGPT. At dømme ud fra en undersøgelse, som MA har stået for i samarbejde med Akademikerbladet i juni måned, så har mange jobsøgende også allerede taget AI til sig.

AI bliver også diskuteret på årets generalforsamling den 21. november, hvor ph.d. Tine Wirenfeldt Jensen kommer med bud på, hvad AI betyder for fremtidens arbejdsmarked.

Bobler og blomster – utraditionelle arrangementer  

MA har igen i år tilbudt medlemmerne en fyldt arrangementskalender. Ud over de mere traditionelle arrangementer udi jobsøgning og møder med arbejdsgivere, så har der også været plads til events, der forhåbentlig har overrasket medlemmerne og givet et nyt syn på, hvad a-kassen kan. Her er et par eksempler:

Til fest med a-kassen: Hvor skal du fejre din dimission? Hos din a-kasse selvfølgelig! Omkring 80 nyuddannede medlemmer takkede ja tak til en eftermiddag med bobler, quiz, tale og hygge på MA’s fire kontorer.  

Biodiversitet i storbyen: En onsdag morgen i august fik nogle af vores naturfaglige medlemmer en unik chance for at komme på besøg i Tivoli før åbningstid. Vært var havens chefgartner, der kunne vise frem og fortælle om Tivolis arbejde med og betydning for biodiversiteten midt i en storby.

 

Medlemmer møder folket og netværker

Medlemmer af MA har mange muligheder for at netværke, og det foregår ikke altid i traditionelle rammer. Tre gange i år har a-kassen fyldt en bus med medlemmer og er kørt til henholdsvis Folkemødet på Bornholm, Kulturmødet på Mors og Klimafolkemødet på Fyn. Med hundredvis af oplæg og events var det oplagte steder for MA’s medlemmer at søge ny inspiration, blive opdateret på nye trends og møde de personer, som kan vise sig at være nøglen til det næste job.

Inden afgang havde medlemmerne, selvfølgelig, været på bootcamp, hvor de blev trænet i at få mest mulig ud af folkemøderne i forhold til deres karriere. 

Til rådighed når medlemmerne har brug for det

Medlemmer af MA har altid mulighed for at få feedback på ansøgningsmateriale og jobsøgningsstrategi både telefonisk, fysisk og online. Vi ved, at alle medlemmer har forskellige behov. Derfor tilbyder vi både åben feedback, hvor medlemmer kan komme forbi uden aftale på forhånd og få hjælp til cv og ansøgning. Det samme gør vi online hver torsdag. Men vi tilbyder også karrieresamtaler, hvor medlemmet har tid alene med én af vores karrierevejleder. Her er der også plads til eksempelvis kompetenceafklaring.

Godt samarbejde med fagforeninger

Også i år har MA haft gode parløb med fagforeningerne DM og GL.  

I et særligt karriererådgivningsforløb, som GL finansierer, tilbyder vi GL-medlemmerne at få afsøgt, hvordan de kan bruge deres kompetencer andre steder på arbejdsmarkedet end i gymnasiet. Ligesom for vores øvrige medlemmer vil vi gerne hjælpe gymnasielærerne til at tænke større og bredere om egne evner og jobmuligheder.

Sammen med DM har MA afholdt en række relevante arrangementer. Det er blandt andet er værktøjskurser, der giver medlemmerne mulighed for at opkvalificere sig i brugen af forskellige computerprogrammer. 

 

Den MAgiske a-kasse

Hils på Maggie. Maggie er en del af MA’s satsning, et magisk univers, til de studerende medlemmer, og dem der netop står og skal ud på arbejdsmarkedet. Også i den sammenhæng vil MA vise, at vi kender vores medlemmer og deres hverdag – og mere end blot deres jobmarked.

Det magiske univers har sin egen hjemmeside, Instagram-konto, nyhedsbreve og arrangementer. Vi vil inspirere og rådgive vores ca. 15.000 studiemedlemmer, så de får et bedre, sjovere og rigere studieliv. Gode råd om at få mere ud af SU’en, gode tilbud på telefoni, bøger, cykler og meget andet. Og så sætter vi særligt fokus på de studerendes trivsel under studierne, for ingen tvivl om mange unge overalt i samfundet slås med netop det i disse år. Kort sagt: MA er meget mere end en forsikring.

Vores interne undersøgelser viser, at målgruppen tager positivt imod det magiske univers, og det kan også aflæses på Instagram, der på lige godt et år har opnået flere end 2.700 følgere.

NØGLETAL

Flot fremgang er der også i antallet af medlemmer. Ved indgangen til oktober 2023 var der 86.977 medlemmer eller cirka 1.439 flere end året før. 

På trods af flere medlemmer at betjene så holder MA stadig et højt serviceniveau. Vi har entreret med firmaet Ennova, som har specialiseret sig i at undersøge medlemstilfredshed – og sammenholde den med medlemstilfredsheden i andre a-kasser (også kaldet en benchmark-undersøgelse). Undersøgelsen gennemføres hvert år. Medlemmerne gav igen MA en meget høj score. Det er både meget tilfredsstillende og meget opløftende, at vi med vores kendskab til medlemmernes behov og ønsker synes at ramme plet med hensyn til tilbud og prioritering af indsatser. Det ønsker vi fortsat at gøre.

Det samme billede tegner sig på Trustpilot, hvor MA ligger helt i top, når medlemmerne anmelder deres oplevelse med a-kassen. 

 

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00