Nye dagpengeregler fra 1. maj 2023: Hvad betyder de for dig?

29. januar 2023

Siden er opdateret den 8. februar 2023 kl. 09:42. Siden bliver løbende opdateret. Hvis der sker en større opdatering, påføres ‘NYT’ i den pågældende røde bjælke nedenfor – dette fjernes igen efter et par dage. English version.

0. Kort fortalt

Hovedændringerne

Fra den 1. maj 2023 træder en stribe nye dagpengeregler i kraft. Vigtigst at bemærke er,

 1. at dagpengesatsen til dimittender (ikke-forsørgere) nedsættes til hhv. 9.700 kr. (hvis du er under 30 år) og 12.253 kr. (hvis du er 30 år eller over) efter tre måneders ledighed – læs mere!
 2. at dagpengesatsen til dimittender (forsørgere) er uforandret – læs mere!
 3. at dagpengeperioden for dimittender halveres fra to til et år, hvis du indplaceres den 1. maj 2023 eller senere læs mere!
 4. et nyt sprogkrav, som omfatter alle dimittender – læs mere!
 5. at dagpengesatserne for lønmodtagere og selvstændige stiger op til 23.449 kr. under de tre første måneders ledighed, hvis du blandt andet har været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighedlæs mere!
 6. baggrunden for de nye regler læs mere!
 7. English version

1. Dagpenge til dimittender (ikke-forsørgere), under og over 30 år

Du er under 30 år og ikke-forsørger

Fra den 1. maj nedsættes dine dagpenge (dimittendsatsen) fra 14.106 kr. om måneden til 9.700 kr. efter tre måneders ledighed (efter præcis 481 timers ledighed uanset hvornår det sker på måneden). Hvis du er deltidsforsikret, er den nedsatte dimittendsats 6.467 kr. 

Satsen nedsættes den 1. maj, hvis du den dag har været ledig i tre måneder eller mere. Har du fx den 1. maj modtaget dimittenddagpenge i to måneder (for marts og april), så får du en måned mere (maj) på den aktuelt højere sats. Først fra juni sættes du ned til den lavere sats, for så har du været ledig i tre måneder.

Hvis du fylder 30 år, imens du er på dimittendsats – hvad så?
Så sættes du op i dimittendsats (over 30 år) den 1. i måneden efter.

Hvis du bliver forsørger, imens du er på dimittendsats – hvad så?
Så sættes du op i dimittendsats den 1. i måneden efter (se ‘Du er forsørger’ nedenfor).

Du er 30 år eller over og ikke-forsørger

Fra den 1. maj nedsættes dine dagpenge (dimittendsatsen) fra 14.106 kr. om måneden til 12.253 kr. efter tre måneders ledighed (efter præcis 481 timers ledighed uanset hvornår det sker på måneden). Hvis du er deltidsforsikret, er den nedsatte dimittendsats 8.169 kr. 

Satsen nedsættes den 1. maj, hvis du den dag har været ledig i tre måneder eller mere. Har du fx den 1. maj modtaget dimittenddagpenge i to måneder (for marts og april), så får du en måned mere (maj) på den aktuelt højere sats. Først fra juni sættes du ned til den lavere sats, for så har du været ledig i tre måneder.

Hvis du fylder 30 år, imens du er på dimittendsats – hvad så?
Så sættes du op i dimittendsats (over 30 år) den 1. i måneden efter.

Hvis du bliver forsørger, imens du er på dimittendsats – hvad så?
Så sættes du op i dimittendsats den 1. i måneden efter (se ‘Du er forsørger’ nedenfor).

2. Dagpenge til dimittender (forsørgere) 

Du er forsørger: Ingen ændringer

Din dagpengesats ændres ikke, uanset din alder. Den er fortsat 16.177 kr. om måneden for dimittender. Hvis du er deltidsforsikret, er satsen ligeledes – fortsat – 9.404 kr. 

3. Dagpengeperiode for dimittender 

Din dagpengeperiode, hvis du allerede er indplaceret den 1. maj

I den situation har du, præcis som nu, ret til dagpenge i to år.

Forklaring på ‘indplacering’: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned. Hvis din indplaceringsdato ligger før 1. maj, får du ret til dagpenge i to år (3.848 timer), der er gyldige i 36 måneder (referenceperioden). Referenceperioden kan i nogle tilfælde blive forlænget.

Din dagpengeperiode, hvis du indplaceres den 1. maj eller senere

I den situation har du ret til dagpenge i et år.

Forklaring på ‘indplacering’: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned. Hvis din indplaceringsdato ligger den 1. maj eller senere, får du ret til dagpenge i et år (1.924 timer), der er gyldige i 24 måneder (referenceperioden). Referenceperioden kan i nogle tilfælde blive forlænget.

4. Nyt sprogkrav omfatter alle, som søger dagpenge på baggrund af uddannelse

Hovedregel: Sprogkrav

For at blive indplaceret i en dagpengeperiode skal du have bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Sprogkravet anses også for opfyldt ved en tilsvarende danskprøve eller højere niveau – eller når man har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole. Der er ikke et krav om, at du skal dokumentere, at du opfylder sprogkravet, men blot give oplysning på ledighedserklæringen.

Forklaring på ‘indplacering’: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

Undtagelser (tilknytningskrav i stedet for sprogkrav mm.)

Hvis man ikke kan opfylde sprogkravet, kan man i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav på baggrund af løntimer forud for indplacering i en dagpengeperiode. Der skal være indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKATs eIndkomst i 12 måneder indenfor 24 måneder. 

Arbejdet skal ikke være udført i 12 sammenhængende måneder og der er ikke krav om medlemskab af en a-kasse i optjeningsperioden. 

Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår ikke i beregningen. 

Udland
Det er muligt at sammenlægge arbejdstimer, som du har optjent i andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, med arbejdstimer optjent i Danmark til tilknytningskravet. Der er dog et krav om, at de sidste 150 arbejdstimer inden for de 24 måneder, er optjent i Danmark.  

Forlængelse af opgørelsesperioden
Optjeningsperioden på de seneste 24 måneder forlænges med op til 2 år, hvis der er sygdom, barsel, udbetaling af dagpenge i den forlængede dagpengeperiode eller pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem efter lov om social service §119 i opgørelsesperioden. 

Godkendelser til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service §118 kan forlænges udover 2 år. 

5. Dagpenge til lønmodtagere og selvstændige

Du har ret til dagpenge på lønmodtagersats eller er selvstændig

Den 1. maj forhøjes den maksimale dagpengesats fra 19.728 kr. til 23.449 kr. (15.632 kr. hvis deltid) – gældende de tre første måneder af din ledighed (helt præcist de første 481 timers udbetaling) – hvis du:

 1. har været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed
 2. kan opfylde beskæftigelseskravet x 2 inden for 3 år, det vil sige, at du skal have arbejdet 3.848 timer eller tjent 508.656 kr. inden for de seneste 3 år (Der kan dog højst medregne 21.194 kr. pr. måned).
 3. kan få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100 pct.satsen (den aktuelt maksimale sats)

Efter præcis 481 timers ledighed – uanset hvornår det sker på måneden – falder satsen tilbage på de maksimale 19.728 kr. (13.152 kr. hvis deltid).

Men kun hvis din indplaceringsdato ligger den 1. maj eller senere
Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

 • Kun hvis din indplaceringsdato ligger den 1. maj 2023 eller senere, får du ret til den højere sats på 23.449 kr. i tre måneder (under ovenstående forudsætninger).
 • Hvis din indplaceringsdato ligger før den 1. maj 2023, får du ikke ret til den højere sats på 23.449 kr., men kun den aktuelle sats (19.728 kr.).

NB: Når du har ret til dagpenge på lønmodtagersats eller er selvstændig, så er din dagpengeperiode uændret to år som i dag.

Feriedagpenge, sygedagpenge, EØS-dagpenge

For udbetaling af feriedagpenge, sygedagpenge (udbetalt af kommunen) og dagpenge, udbetalt af et andet EØS-land, kan der ikke udbetales en højere sats en den maksimale dagpengesats. Til gengæld forbruger timer udbetalt med disse ydelser ikke af beskæftigelsestillægget, det vil sige de tre måneder med den højere sats.

6. Baggrund for de nye regler

Lov 173 – og reaktionerne

Et flertal i Folketinget vedtog den 9. juni 2022 en lov (L173), der blandt andet gør det muligt for visse grupper at få et tillæg til dagpengene de første tre måneder. Men samme lov lader de ledige dimittender betale for løftet ved at skære markant i deres dagpenge. Indtil det sidste håbede vi, at politikerne ville komme på bedre tanker og ændre den usympatiske lov. Men nej: Den 29. januar 2023 blev det officielt, at loven får effekt fra 1. maj 2023.

Læs mere

7. In English

Most important aspects
 1. The benefit rate for graduates who are not a sole provider will (after three months unemployment) be reduced to 9.700 DKK for recipients under the age of 30 and 12.253 DKK for those over 30, respectively.
 2. The benefit rate for graduates who are a sole provider remains unchanged.
 3. The maximum period of benefits for graduates is halved from two to one year, provided you become eligible for benefits after the 1st of May 2023.
 4. All graduates must possess a level of Danish equal to the level of Dansk 2.
 5. The maximum benefit rate for non-graduates will be raised to 23.449 DKK during the first three months of unemployment, provided – for instance – you have been a member continuously of the a-kasse for four years prior to your unemployment.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00