Corona slutter. Det gør kampen for retfærdige dagpengesatser ikke

07. december 2020

Nytårshilsen: MA-formand Per Clausen gør status på året, der gik – og kigger ind i 2021.

Royalistisk er nok det sidste, nogen vil beskylde mig for at være. Men når jeg skal sætte ord på det vanvittige 2020, kommer jeg faktisk i tanke om dronning Elizabeth, som beskrev 1992 som et … annus horribilis. De ægteskabelige problemer i det engelske kongehus, som fik hende til at benytte dét udtryk, er, med al respekt, for intet at regne i forhold til 2020, som i den grad fortjener den herostratisk berømte benævnelse.

Den 12. marts lukkede vi vores kontorer på grund af corona, og så havde medlemmerne fra den ene dag til anden ikke længere adgang til vores lokaler. Samtidig overgik samtlige medarbejdere til at arbejde hjemmefra. Lad mig sige det lige ud: Vores førsteprioritet var fra dag 1 at holde smitten ude af MA – for kun på den måde har vi kunnet sikre det vigtigste for medlemmerne: Udbetaling af dagpenge til tiden. De personlige samtaler har vi klaret pr. telefon. Hurtigt etablerede vi en fast side på hjemmesiden, hvor vores medlemmer altid kan orientere sig om coronasituationen.

Bemærk ordet ’telefon’… skulle det nu være noget? Ja, faktisk. Flere medlemmer har helt naturligt undret sig over, at vi ikke har tilbudt den kontaktmulighed for længst. Men basale samtaleværktøjer som telefon og Skype er – uden for corona-sæsonen – faktisk ikke tilladt i a-kasserne i forhold til de lovpligtige velkomst- og rådighedssamtaler. De ledige skal møde fysisk frem til hobevis af samtaler. Det har ikke hidtil gjort stort indtryk på politikerne, at telefonen blev opfundet i 1876, og internettet, som vi kender det, i 1991.

Der skulle med andre ord en pandemi til – hvor en hel verden har lært at være digital sammen hver for sig – før politikerne vovede at sætte de fysiske fremmøderegler ud af kraft. Men kun midlertidigt – først frem til 1. oktober 2020, så til 1. januar 2021 og nu måske indtil 1. marts 2021. Ikke overraskende opfordres politikerne nu fra alle sider til at gøre den mulighed permanent. Lad dog de ledige selv bestemme, om de ønsker et fysisk møde eller et digital – jeg kommenterede det på Facebook.

Selvstudie og onlinetilbud
I 2020 droppede vi vores fysiske velkomstmøder med regelgennemgang i plenum. Og erstattede dem med et online-selvstudie, så medlemmerne i ro og mag derhjemme kan gøre sig fortrolige med de vigtigste dagpengeregler. Så kan vi nemlig bruge den første samtale – en individuel velkomstsamtale – til at tale om jobsøgning i stedet for at terpe regler. Mange medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med den løsning.

MA ser det som en af sine vigtigste opgaver at guide ledige medlemmer til et nyt job. Det gør vi blandt andet ved at sætte arbejdsgiver og medlemmer i stævne i det vi kalder brobygningsarrangementer. Fælles for arrangementerne er, at medlemmer bliver klogere på, hvad der rør sig på arbejdsmarkedet og får en unik chance for at tale med dem, der kan blive deres næste chef.

Arrangementerne har hidtil været fysiske – og ingen tvivl om, at den energi det giver at mødes ansigt til ansigt med andre medlemmer og oplægsholdere er noget helt særligt sammenlignet med onlinemøder og webinarer. Med corona fik MA imidlertid for alvor åbnet for de digitale arrangementer. Nærmest fra den ene dag til anden blev alle arrangementerne konverteret til digitale tilbud – og ingen anden akademisk a-kasse tilbyder nu så meget digitalt indhold som MA. I snit et onlinetilbud hver eneste dag. Selv vores egen generalforsamling flyttede til Zoom.

Webinarer er uden deltagerbegrænsning og op mod 525 medlemmer har deltaget i et enkelt arrangement. Og så løser online-tilbuddene et gammelkendt geografisk problem – uanset hvor du befinder dig i landet, så kan du deltage. Hvis fx MA’s kontor i Aalborg afholder et webinar, så kan medlemmer overalt i landet få glæde af det.


Psykologiprofessor Svend Brinkmann fik med sine tanker om at ‘Stå fast’ 525 medlemmer til at deltage i MA’s webinar den 27. november.

MA fortsætter med de fysiske arrangementer efter corona – de kan som sagt noget helt særligt – men ingen tvivl om, at vores digitale tilbud er kommet for at blive.

Jobmarkedet sendt til tælling
Corona sendte jobmarkedet i dybfryseren, og heldigvis reagerede politikerne med to væsentlige beslutninger i forhold til de ledige: 1) De normale to års dagpenge blev forlænget med seks måneder, hvilket vil sige, at dagpengetælleren først gik i gang igen den 1. september. 2) Beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet frem til den 26. maj, det vil sige, at de ledige ikke skulle leve op til de normale rådighedsregler om at være aktivt jobsøgende for at få dagpenge.

Men rigtig mange er blevet kastet ud i arbejdsløshed, særligt dimittenderne er hårdt ramt. MA har givet input til et udspil fra Akademikerne, og her finder man forslag til en række værktøjer, som vi mener kan være med til at give de nyuddannede en bedre start på arbejdslivet under corona. Blandt initiativerne er blandt andet: 1) Virksomheder der ansætter nyuddannede skal have forrang til offentlige udbud, 2) Oprettelse af uddannelsespulje så dimittendledige kan få opkvalificeret sig i forhold til de særlige behov og efterspørgsel der følger af coronakrisen og 3) Genindførsel af 8 ugers virksomhedspraktik for nyuddannede i stedet for de nuværende 4 uger.

Heldigvis ser ledigheden ud til at have toppet, og der meldes lige nu om rekordmange nye job. Samtidig betyder udsigterne til en snarlig vaccine selvfølgelig, at vi tør sige, at corona har en udløbsdato med, hvad deraf følger af forhåbentlig mange nye job.

Fair dagpengesatser nu
MA’s utrættelighed i forhold til at slås for fair dagpengesatser har derimod ingen slutdato. Desværre blev heller ikke Finanslov 2021 et dagpengevendepunkt, da politikerne skulle fordele 800 milliarder kroner til sundhed, uddannelse, kultur, folkepension… og dagpenge.

Siden 2006 er dagpengene blevet systematisk forringet år efter år efter år. Faktisk så meget, at det beløb, de ledige før fik i dagpenge på 10 måneder, i dag skal række til 12 måneder. Det skrev jeg på vegne af bestyrelsen et debatindlæg om.  

Så kære politikere: Lad nu Finanslov 2021 blive den sidste, hvor I udsætter retableringen af rimelige og fornuftige dagpengesatser. Vi fortsætter med at råbe op, men vi vil så meget hellere bruge vores ressourcer på noget andet. Læs mere her.

Hvad skete der ellers i det forgangne år?
Tag et kig i årsberetningen for 2019-20 – den kommer rundt om det meste.

Tilbage er bare at ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår. Fra mig skal også lyde en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen – det glæder jeg mig til at fortsætte i 2021 i den just genvalgte bestyrelse.

Per Clausen, formand i MA

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00