Årsberetning 2018-19

02. oktober 2019

VILKÅR OG POLITIK

Udlandsophold skal ikke straffes – farvel til opholdskravet
Opholdskravet bliver afskaffet, garanterer den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (Soc.) i et interview efter kun få måneder på posten. MA har kæmpet hårdt for at få opholdskravet droppet, lige siden det første gang kom på tale i februar 2018. Og det lykkedes da også at få det lempet en hel del inden vedtagelsen, så mange MA-medlemmer gik fri, men loven er stadig ‘det rene makværk’, som MA’s formand Per Clausen udtrykte det i december 2018.

Opholdskravet blev indført fra årsskiftet og kan ramme de af MA’s medlemmer, der har opholdt sig en bestemt periode i udlandet. Flere MA-medlemmer har stillet sig frem og åbenhjertigt fortalt om, hvordan kravet vil fjerne deres ret til dagpenge. De har betalt til dagpengesystemet i årevis, men fordi de har opholdt sig uden for EU i en årrække, så kan de alligevel ikke gøre brug af forsikringen, hvis det bliver nødvendigt.

Det var den forrige regering, der sammen med Dansk Folkeparti vedtog opholdskravet. De vil begrænse udlændinges adgang til danske ydelser. Kravet virker dog formålsløst, da folk, der kom til Danmark fra andet end EU- og EØS-landene, i forvejen skulle arbejde et år her i landet og betale til a-kassen, inden de kunne få ret til dagpenge. MA er og har hele tiden været stærkt kritisk over for stramningen, som vi, sammen med flere andre aktører, har råbt højt om særligt vil ramme danskere, der henter vigtig erfaring til Danmark fra et globalt marked. Det er netop de personer, der særligt er blevet ramt af kravet, medgiver beskæftigelsesministeren i interviewet. 


Men vi er ikke i mål endnu. Selvom Peter Hummelgaards garanti er en sejr for MA, så er der endnu ikke sat dato på, hvornår kravet endegyldigt bliver lagt i graven. Indtil det sker, vil MA fortsat lægge pres på regeringen.

Én indgang til en ny begyndelse på arbejdsmarkedet
MA’s medlemmer skal have mest mulig tid til at fokusere på det, de ønsker sig allermest: Et job. Fra nytår 2020 behøver størstedelen af MA’s medlemmer ikke at pendulere mellem møder i a-kassen og jobcentret.

Som den eneste akademiske a-kasse har MA fået plads i et nyt a-kasse-forsøg. I dag kræver reglerne, at ledige medlemmer skal til møder hos både a-kassen og jobcentret, men i forsøget skal medlemmerne – i de tre første måneder af deres ledighed – kun mødes med MA. Det giver rigtig god mening. MA har altid kæmpet for at forenkle systemet, så MA tøvede ikke med at ansøge om at komme med i forsøget. Medlemmerne vil opleve et mere enkelt og overskueligt forløb og få flere kræfter til jobsøgning.

Forsøget løber over fire år og omfatter MA’s medlemmer i København, Frederiksberg, Aarhus og Odense – eller cirka to tredjedele af medlemmerne. MA kender sine medlemmer og deres jobmarked bedst, og vi er i den grad parate til at løfte opgaven.

Flere forenklinger på vej
Vi skal helt tilbage til den 23. august 2018 for at finde den politiske aftale – ‘en forenkling af beskæftigelsesindsatsen’ – som omfattede det firårige a-kasse-forsøg. Forsøget skulle oprindeligt være sat i gang den 1. juli 2019, men blev altså udskudt til den 1. januar 2020. Det samme er yderligere en stribe forenklinger og ensretninger:

 • De ledige skal ikke længere søge job, når de allerede har et job på hånden. Næppe nogen anden regel har været så uforståelig som denne.
 • De ledige skal ikke længere mindst hver syvende dag tjekke job på jobnet.dk, for den aktivitet fremgår alligevel af de lediges Joblog.
 • A-kasserne vil kunne deltage i fællessamtaler på jobcentre overalt i landet via video.
 • Virksomhedspraktik ensrettes, så de højst må vare fire uger for alle.
 • Krav om aktivering efter seks måneders ledighed gælder for alle.

Derudover er hovedloven for beskæftigelsesindsatsen blevet gennemskrevet, så den fremstår mere sammenhængende og er lettere at forstå.

Stop for uddannelsesbesparelser?
Der er håb om, at uddannelsesområdet slipper for år efter år at skulle skære et i forvejen presset budget. Siden 2016 har det såkaldte omprioriteringsbidrag dikteret, at alle landets uddannelsesinstitutioner hvert år skal spare to procent. Det har ramt vores medlemmer hårdt. Regeringen foreslår i sit finanslovsudspil at droppe omprioriteringsbidraget fra 2020 og frem. MA opfordrer naturligvis til, at det bliver vedtaget.

Men det ændrer ikke ved, at der fra 2016 til begyndelsen af 2019 er blevet cirka 1.200 færre lærere på de almene gymnasier, hf-kurser og VUC. De lærere har vi fokus på i vores samarbejde med GL. I et særligt karriererådgivningsforløb, som GL finansierer, tilbyder vi GL-medlemmerne at få afsøgt, hvordan de kan bruge deres kompetencer andre steder på arbejdsmarkedet. Ligesom for vores øvrige medlemmer vil vi gerne hjælpe gymnasielærerne til at tænke større og bredere om egne evner og jobmuligheder.

Velkommen til en ny bestyrelse
MA’s ca. 80.000 medlemmer fik i begyndelsen af 2019 ny bestyrelse.  Per Clausen blev genvalgt som formand i en ny toårig periode. Han har været medlem af bestyrelsen siden år 2000 og formand siden 2014.  Færre regler og mindre kontrol på dagpengeområdet er blandt hans hjertesager.


Den nye bestyrelse er sammensat således – og sidder indtil udgangen af 2020 (fra venstre mod højre):

 • Per Clausen, formand  (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
 • Mark Bjerregaard Bengtson (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
 • Bayar Tarik Fattah (DM-listen)
 • Bjarke Friborg (DM-listen)
 • Sigrid Jørgensen, næstformand  (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
 • Søren B. Andersen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
 • Finn Hartvig Nielsen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)

Whistleblowere beskyttes i MA
Bestyrelsen besluttede i juni at garantere beskyttelse af eventuelle whistleblowere i MA. En enig bestyrelse underskrev et dokument, hvor de garanterer at ville beskytte eventuelle whistleblowere i MA – se dokumentet her

Per Clausen, MA’s formand, udtalte i den forbindelse: “Det handler ikke om, at vi mistænker noget som helst, det handler om fremadrettet at sikre gode betingelser for, at uregelmæssigheder bliver opdaget. Mange sager har jo vist, at whistleblowere skal beskyttes.”

TILBUD

MA ser det som en af sine vigtigste opgaver at guide medlemmerne tættere på et nyt job. Det gør vi blandt andet ved at sætte arbejdsgiver og medlemmer i stævne med vores såkaldte brobygningsarrangementer. Dem bliver det til cirka 100 af om året, hvor 200 forskellige virksomheder deltager. Det omfatter alt lige fra oplæg om kommunikationsarbejdet hos Rigshospitalet til fortælling om digitalisering i kommunerne.

Syddansk Jobfair er et af de større arrangementer i 2019, hvor MA har været medarrangør. Her fik over 300 kandidater mulighed for at mødes ansigt til ansigt med 23 arbejdsgivere, der har hjemme i Region Syddanmark. Arrangementet blev taget godt imod af både arbejdstagere og -givere.

Vi inviterer også medlemmerne til eksterne arrangementer som Techfestival, hvor de kan møde mange potentielle arbejdsgivere på én gang – det oplevede vores medlem Sophie i september:

Fælles for arrangementerne er, at medlemmer bliver klogere på, hvad der rør sig på arbejdsmarkedet og får en unik chance for at tale med dem, der kan blive deres næste chef.

Som noget nyt har MA oprettet flere faglige jobsøgningsnetværk, hvor medlemmer med den samme interesse for eksempelvis science og sundhed møder hinanden og møder branchen.

 

 

 

Vi holder årligt cirka 4.500 frivillige karrieresamtaler og giver feedback på cv og ansøgninger, hvor vi har en-til-en-dialog med medlemmet. Dertil kommer cirka 200 workshops, hvor medlemmerne bliver opdateret på alle faser af jobsøgningen – blandt andet beskrevet i denne nyhed om jobsamtalen. For vores medlemmer engagerer sig i jobsøgningen. 6.000 medlemmer bruger hvert år de frivillige tilbud.

Der er brug for alle – uanset alder
Alder må ikke være en hindring for at komme i job. MA søsatte i 2019 projektet “Hurtigere i job – brobygning mellem ledige akademikere 50+ og arbejdsmarkedet” i samarbejde med konsulentvirksomheden Naboskab og finansieret af STAR. Målet er at skabe bedre forbindelse mellem ledige akademikere, der er over 50 år, og arbejdsmarkedet.

For at få det bedst mulige udgangspunkt har analysefirmaet Naboskab undersøgt aldersgruppens muligheder på arbejdsmarkedet, herunder interviewet virksomheder, eksperter og konsulenter inden for beskæftigelsesområdet og ledige 50+-akademikere. Det fremgår fx, at virksomhederne oplever, at 50+ har en erfaring og ro, der gør dem i stand til at gå mere systematisk til værks end yngre kolleger.

Med afsæt i analysen har MA i København sammensat et tre-måneders forløb skræddersyet til 50+. I løbet af de tre måneder får medlemmet udvidede rådgivningssamtaler, målrettede workshops og virksomhedsarrangementer. 72 medlemmer vil til foråret 2020 have været gennem de særlige forløb. Derefter bliver erfaring og viden fra projektet samlet og fremlagt på en konference i maj 2020. Allerede nu er der flere medlemmer, der har udtrykt begejstring for 50+ forløbene – eller som én skrev:

”Jeg har fået præcis, hvad jeg har brug for og i en dosis og form, som passer virkelig godt til mig, dér hvor jeg er nu. Jeg skriver allerede bedre ansøgninger og cv’er.”

Fokus på iværksætteri
En vigtig opgave for MA er som sagt at inspirere de ledige i forhold til at komme tættere på et job – også hvis de skaber det selv. Så det var helt i MA’s ånd at etablere et iværksætteprojekt, da en gruppe medlemmer ønskede hjælp til at starte eget firma.

Iværksætterpiloten, som projektet hedder, er blevet til i samarbejde med Dansk Magisterforening. MA og DM arbejder i forvejen sammen om en række workshops og arrangementer for iværksættere. I Iværksætterpiloten er samarbejdet udvidet. Efter et grundigt startforløb fik 10 medlemmer en plads hos kontorfællesskabet KPH Projects stillet til rådighed. KPH Projects er nøje udvalgt, fordi fællesskabet har et innovativt miljø med workshops, hvor de 10 iværksættere kan suge til sig af andres erfaring. Da opstartsperioden på tre måneder var ovre, fortsatte iværksætterne uden støtte fra MA og DM. Fra da af kunne iværksætterne løbende få inspiration fra kontorfællesskabet og de fællesarrangementer, det afholder.

Iværksætterpiloten har resulteret i 10 vidt forskellige projekter. Lya bruger eksempelvis overskudsæbler fra private haver i sin virksomhed. 

MA og DM bruger erfaringerne fra første hold iværksætterpiloter til at fintune konceptet. Det nye og forbedrede forløb bliver taget i brug i løbet af 2020. Indtil da vil MA stadig have en række andre tilbud til de medlemmer, der ønsker at starte egen virksomhed. Ligeledes har MA fortsat mulighed for at tilbyde individuelle pladser hos KPH Projects til medlemmer, vi vurderer vil få gavn af det.

NØGLETAL

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00