Kontingent og ydelsessatser 2022

15. december 2021

Vi kan nu offentliggøre dit kontingent og ydelsessatserne, som de ser ud fra den 1. januar 2022.

Kontingentet 2022

Kontingentet er uændret for langt de fleste medlemmer i 2022. Det såkaldte administrationsbidrag – som vi driver a-kassen for – er uændret. Kun for fuldtidsmedlemmer med efterlønsbidrag stiger det samlede kontingent med én krone pr. måned; beløbet er reguleret af Finansministeriet og omfatter alle a-kasser.

 Kontingentet i 2022

 Uden efterlønsbidrag

Med efterlønsbidrag

På efterløn

 

 fuldtid

 deltid

fuldtid

deltid

fuldtid

deltid

Statsbidrag

 1.071  714  1.071  714  1.071  714

Efterlønsbidrag

 1.563  1.041

ATP

 33  21  33  21

Administrationsbidrag

 402

402

402

402

402

402

Kontingent
i alt pr. kvartal (kr.)

 1.506  1.137  3.069  2.178  1.473  1.116

Dagpengesatser 2022

Satserne reguleres en gang om året, og det betyder for et fuldtidsforsikret medlem, som er berettiget til den maksimale dagpengesats, at vedkommende får 29 kr. mere om måneden (brutto) fra årsskiftet.

 Maks.satser for …
(før skat)

Pr. måned Pr. år
Fuldtidsforsikrede 19.351 kr. 232.212 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) 13.836 kr. 166.032 kr.
Fuldtidsforsikrede  dimittender (forsørgere) 15.868 kr. 190.416 kr.
Fuldtidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 23.324 kr. 279.888 kr.
 Deltidsforsikrede 12.901 kr. 154.812 kr.
Deltidsforsikrede  dimittender (ikke-forsørgere) 9.224 kr. 110.688 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere) 10.579 kr. 126.948 kr.
Deltidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 15.550 kr. 186.600 kr.

(Dagpengesatserne i 2017 og 2018 og 2019 og 2020 og 2021).

Efterlønssatser 2022

Satserne reguleres en gang om året, og det betyder for et fuldtidsforsikret medlem ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen, at vedkommende får 29 kr. mere om måneden (brutto) fra årsskiftet. Satserne offentliggøres snarest.

Maks. 2022-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

19.351 kr.

232.212 kr.

Deltidsforsikrede

12.901 kr.

154.812 kr.

 Maks. 2022-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

17.609 kr.

211.308 kr.

Deltidsforsikrede

11.740 kr.

140.880 kr.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00