Dagpenge

Dagpengesatser 2019

I skemaet ses de maksimale dagpengesatser fordelt på medlemstyper. Hvordan DIN sats beregnes fremgår her.

Fuldtidsforsikrede kan højst få 18.866 kr. om måneden i 2019. Alle beløb er brutto (før skat) – nettobeløbet vil afhænge af din individuelle skatteprocent og dine fradrag.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

 Maks.satser for …
(før skat)

Pr. måned Pr. år
 Fuldtidsforsikrede  18.866 kr.  226.392 kr.
 Fuldtidsforsikrede  dimittender (ikke-forsørgere)  13.489 kr.  161.868 kr.
Fuldtidsforsikrede  dimittender (forsørgere)  15.470 kr.  185.640 kr.
 Deltidsforsikrede  12.577 kr.

150.924 kr.

Deltidsforsikrede  dimittender (ikke-forsørgere) 8.993 kr. 107.916 kr.
Deltidsforsikrede   dimittender (forsørgere)  10.313 kr. 123.756 kr.

(Dagpengesatserne i 2017 her, i 2018 her og i 2020 her).

Forudsætning for højeste dagpengesats

For at være berettiget til den højeste dagpengesats -som fuldtidsforsikret – skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 22.786 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (273.432 kr. om året). Som deltidsforsikret skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.190 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (182.280 kr. om året).

Omregningssatsen 2019

Omregningssatsen er 241,73 kr. Den skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer, fx ved ukontrollabel beskæftigelse og modregning af pension. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00