Dagpenge

Dagpengesatser 2020

I skemaet ses de maksimale dagpengesatser fordelt på medlemstyper. Hvordan DIN sats beregnes fremgår her.

Fuldtidsforsikrede kan højst få 19.083 kr. om måneden i 2020. Alle beløb er brutto (før skat) – nettobeløbet vil afhænge af din individuelle skatteprocent og dine fradrag.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

 Maks.satser for …
(før skat)

Pr. måned Pr. år
 Fuldtidsforsikrede  19.083 kr.  228.996 kr.
 Fuldtidsforsikrede  dimittender (ikke-forsørgere)  13.644 kr.  163.728 kr.
Fuldtidsforsikrede  dimittender (forsørgere)  15.648 kr.  187.776 kr.
 Deltidsforsikrede  12.722 kr.

152.664 kr.

Deltidsforsikrede  dimittender (ikke-forsørgere) 9.096 kr. 109.152 kr.
Deltidsforsikrede   dimittender (forsørgere)  10.432 kr. 125.184 kr.

(Dagpengesatserne i 2017 og 2018 og 2019).

Forudsætning for højeste dagpengesats

For at være berettiget til den højeste dagpengesats -som fuldtidsforsikret – skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 23.048 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (276.576 kr. om året). Som deltidsforsikret skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.365 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (184.380 kr. om året).

Omregningssatsen 2020

Omregningssatsen er 247,53 kr. Den skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer, fx ved ukontrollabel beskæftigelse og modregning af pension. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00