Dagpenge

Hvad er en forsørger?

Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke ’bonus-børn’). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet.  Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal opholde sig i Danmark. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barnet opholder sig i et andet EU/EØS-land. (Børn af borgere fra lande uden for EU/EØS skal opholde sig i Danmark, hvis man skal betragtes som forsørger). De dagpengerettigheder, der følger af at være forsørger, er uafhængige af en evt. partners indkomst.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00