Læren af 2018? Det betaler sig at sige fra

20. december 2018

Nytårshilsen: MA-formand Per Clausen gør status på året der gik – og tager forskud på 2019.

Af Per Clausen, formand for MA


Den 6. februar blev et af årets helt store politiske selvmål kendt i offentligheden: Opholdskravet. Regeringen og DF kunne oplyse, at en ny skatteaftale blandt andet indebar, at danskere, som havde arbejdet uden for EU/EØS i mere end et år, skulle fratages deres ret til dagpenge i … syv år.

Fra første færd har MA ført an i sin kritik af det urimelige forslag og med masser af cases og statistik dokumenteret forslagets mange uheldige bivirkninger. 

En massiv mediedækning og vedvarende kritik fra bl.a. a-kasser, fagforeninger og dansk erhvervsliv fik to meget vigtige udslag her i december:

  • Den 5. december offentliggjorde Socialdemokratiet, at de vil stemme nej til opholdskravet. Vigtigheden heraf kan ikke overdrives, for dermed kan de ændre loven, hvis de får regeringsmagten efter et valg i 2019.  Og MA har ikke tænkt sig at lade Socialdemokratiet glemme, hvad de har lovet.
  • Den 13. december meldte regeringen så ud, at ‘den har lyttet til kritikken’ og lemper kravet – 18 dage før, loven skulle træde i kraft. Ændringen betyder, at man skal have været i Danmark eller EU/EØS i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge, når forslaget er fuldt indfaset i 2021. I det oprindelige forslag var det syv ud af de seneste otte år.

På den ene side er jeg både glad og lettet over, at en masse medlemmer ser ud til at blive reddet på målstregen. På den anden side holder jeg fast i, at opholdskravet er det rene makværk – det skrev jeg en kommentar om den 14. december. Der er stadig medlemmer, som vil blive ramt – uden nogen som helst rationel grund. Så MA’s holdning er stadig klar: Opholdskravet hører ingen steder hjemme. Reglerne, som de endte efter vedtagelsen i Folketinget den 20. december, fremgår her på hjemmesiden.

Opholdskravet hører ingen steder hjemme.

Lad mig samtidig benytte lejligheden til at sende en stor tak til de medlemmer, der åbenhjertigt har ladet sig interviewe om, hvordan de bliver ramt af opholdskravet. I har været med til at oversætte Finansministeriets upersonlige regnestykker til benhård virkelighed, og det har uden tvivl spillet en rolle i politikernes lempelse af opholdskravet. 

Bedre regler for selvstændige

Den 1. oktober blev reglerne for selvstændige endelig ændret – og hurra for det! De selvstændige fik langt om længe samme dagpengerettigheder som almindelige lønmodtagere. Det har længe været en mærkesag for MA, og selvom politikerne i samme ombæring valgte at reducere antallet af uger, man må være selvstændigt bibeskæftiget, vil jeg i julefredens ånd fokusere på det positive i, at vi også her fik råbt højt – og blev lyttet til.

Mindre bøvlet at være ledig

Næste år ser vi frem til, at regeringens nye beskæftigelsesaftale træder i kraft 1. juli. Aftalen indeholder flere gode elementer. For eksempel forsvinder den absurde regel om, at man skal søge job, selv om man har et job på hånden.

Som en del af aftalen indleder man også et fireårigt forsøg i udvalgte a-kasser, hvor ledige kun behøver at komme i a-kassen de første tre måneder frem for at pendulere mellem jobcenter og a-kasse. Forhåbentlig vil forsøget gøre livet nemmere for mange jobsøgende danskere og én gang for alle bevise, at der ikke kommer noget godt ud af at overdynge ledige med møder og aftaler.

Forhåbentlig forsøget beviser, at antallet af møder og aftaler skal ned

Der er ikke tale om at sætte de ledige fri, som MA længe har efterlyst, men det er dog et lille skridt på vejen i retning af mindre kontrol og mere frihed til at søge job. 

Bestyrelsesvalget afgjort

Den 10. december kl. 10 var det slut med at stemme. Fra den 1. januar 2019 og to år frem er disse personer medlem af bestyrelsen: Finn Hartvig Nielsen, Sigrid Jørgensen og Mark Bjerregaard Bengtson fra MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer, Bjarke Friborg og Bayar Tarik Fattah fra DM-listen og Søren B. Andersen og jeg fra Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten – mere valginformation her.

Hvordan vi konstituerer os med formand og næstformand, beslutter vi, når vi mødes straks i det nye år.

Mere?

Der skete en hel del mere i 2018, og jeg kan kun anbefale dig at læse årsberetningen, som kommer hele vejen rundt.

Tilbage er bare at ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår.

Per Clausen
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00