Årsberetning 2017-18

VILKÅR OG POLITIK

Kortere svartider og bedre service
Dagpengereformen, som trådte i kraft i 2017, gav store it-problemer for alle landets a-kasser, inklusive MA. Og det kunne vores medlemmer desværre fortsat mærke hen over vinteren og ind i 2018. For at sikre, at medlemmerne fik deres penge, besluttede vi tidligt at tilbyde acontobetalinger til dem, der var ramt af systemfejl. Og nu er vi så endelig ved at have løst de mange it-udfordringer og har samtidig omstruktureret internt, så vi kan komme i mål med at levere den service, medlemmerne forventer og fortjener.

Nemmere at være selvstændig
1. oktober 2018 fik selvstændige langt om længe de samme dagpengerettigheder som almindelige lønmodtagere. Nu er selvstændige sidestillet med lønmodtagere i forhold til optjening og beregning af dagpenge, og indtægt og timer vil uanset typen af beskæftigelse kunne lægges sammen i dagpengesystemet. En mærkesag, som MA har kæmpet hårdt for, fordi mange medlemmer er ’atypisk beskæftigede’ som freelancere og selvstændige, og måske derudover også ind imellem er almindelige lønmodtagere. Vi har samlet op på de nye regler på hjemmesiden.

Det ærgrer dog MA, at politikerne har valgt at reducere antallet af uger, man må være selvstændig bibeskæftiget, fra de hidtil gældende 78 uger til nu 30 uger. Vi synes generelt, at det er helt unødvendigt med de stærke begrænsninger i forhold til supplerende dagpenge. Og vi vil fortsat kæmpe for, at politikerne indfører en decideret iværksætterplan som alternativ til jobplanen.

Aftale om forenkling
Den 23. august fremlagde regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den længe ventede aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen træder i kraft den 1. juli 2019. Aftalen indeholder flere gode elementer. For eksempel forsvinder den absurde regel om, at man skal søge job, selv om man har et job på hånden.

Mest omtale fik det element, som handler om et fireårigt forsøg, hvor de ledige i udvalgte a-kasser i de første tre måneder kun behøver komme i a-kassen fremfor at pendulere mellem jobcentre og a-kasser. Vi havde både ønsket os flere måneder og mere frihed til sammen med den ledige at tilrettelægge indsatsen – det fik vi ikke. Vi har samlet op på hele aftalen på hjemmesiden.

Frie a-kasser er vejen frem
Uafhængigt af den politiske beskæftigelsesaftale omtalt ovenfor fremsatte Alternativet i foråret et forslag om at indføre et ’frie a-kasser’ forsøg, hvor medlemmer i Min A-kasse og Magistrenes A-kasse i to år skulle prøve at søge job under friere tøjler med langt færre lovpligtige møder og krav. Udgangspunktet var et fælles debatindlæg i Jyllands-Posten fra MA, Min A-kasse og Alternativet. Målet var at finde ud af, om det ville gøre medlemmerne mere motiverede i deres jobsøgning – og om den massive kontrol på dagpengeområdet overhovedet har en gavnlig effekt?

Desværre fik Alternativet ikke medvind i Folketingssalen, og forslaget blev nedstemt. Partiet giver dog ikke op, siger beskæftigelsesordfører Torsten Gejl, og MA bakker selvfølgelig op.

Det nytter at råbe op
Det lykkedes til gengæld at gøre vores stemme gældende, da regeringen skulle finansiere sin erhvervspakke i november 2017. Regeringen havde planer om at finansiere denne med (bl.a.) dagpengeforringelser, men vi skabte sammen med andre aktører så meget blæst om sagen, at det i sidste øjeblik lykkedes at få politikerne til at frede dagpengeområdet. Det viser med al tydelighed, at det ikke er nyttesløst at råbe op.

Opholdskravet: Årets politiske brøler
Regeringen og Dansk Folkeparti vil gennemføre en meget uhensigtsmæssig stramning i dagpengesystemet, som vil ramme mange af MA’s medlemmer. Det såkaldte opholdskrav betyder i praksis, at man kun kan få dagpenge, hvis man fra 2021 har opholdt sig i enten Danmark eller et EU/EØS- land de seneste 7 ud af 8 år.

Så alle de medlemmer (inkl. medrejsende ægtefæller og børn), der har opholdt sig i for eksempel USA eller Asien i mere end et år (uden at være udstationeret for en dansk virksomhed eller i dansk offentlig interesse), kan reelt risikere at have betalt til en a-kasse i årevis uden at kunne bruge deres forsikring i det tilfælde, at de får brug for dagpenge.

MA er stærkt kritiske over for stramningen og har sammen med flere andre aktører råbt højt om de uomtvisteligt negative konsekvenser, det får.  Vi synes simpelthen ikke, det er en retsstat værdigt at hive gulvtæppet væk under tusindvis af danskere på den her måde – og så endda med tilbagevirkende kraft. Stramningen er baseret på en ubegrundet frygt for, at vores dagpengesystem skulle blive udnyttet af folk udefra.

Opholdskravet bryder alvorligt med hensigten om at forenkle administrationen i dagpengesystemet. Som en del af opholdskravet skal medlemmerne nemlig kunne dokumentere, at de har opholdt sig i udlandet, og vi skal som a-kasse kontakte de pågældende lande for at få bekræftet oplysningerne. Før kan medlemmet ikke få sine dagpenge. Med andre ord: Opholdskravet udgør en kæmpe administrativ byrde, der kan skabe forsinkede udbetalinger, fordi der skal indhentes en masse dokumentation manuelt.

Vi presser fortsat på for, at politikerne bløder op, inden vi skriver den 1. januar 2019, og loven efter planen skal træde i kraft. (Opsamling og hvordan det endte her).  

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
Folketingets partier besluttede i december, at danskere tilmeldt efterlønsordningen skulle kunne framelde sig ordningen og få udbetalt tidligere indbetalte bidrag skattefrit. Tilbuddet gjaldt fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018.

1.617 MA-medlemmer valgte at tage imod pengene (samlet 11 mio.kr.) og sige farvel til efterlønsordningen. Det svarer til, at 11 procent af de potentielle efterlønsmedlemmer tog imod tilbuddet.

Klage til Udbetaling Danmark har virket
MA har klaget til kommuner og Udbetaling Danmark over deres fortolkning af reglerne for beregning af medlemmers indtægtsgrundlag i måneder, hvor der sker reguleringer, som indebærer, at flere måneders ydelser udbetales på én gang. I disse tilfælde har hverken kommuner eller Udbetaling Danmark taget højde for, at ydelsen dækkede mere end én måned og derefter fejlagtigt frataget støtte til bolig eller børns daginstitution, fordi de mente, indtægtsgrænsen for en måned blev overskredet. 

Ankestyrelsen har truffet nedenstående afgørelse i klagen:

Fejlen er, at Udbetaling Danmark ikke har taget stilling til, om betingelserne i §4 i bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte for flytning af indkomst til andre måneder, er opfyldt.

Udbetaling Danmark skal derfor træffe en ny afgørelse, og i den forbindelse vurdere, om der er grundlag for at fordele din husstandsindkomst registreret i indkomstregisteret i maj 2017 over flere måneder ved beregningen af din boligstøtte.

Udbetaling Danmark har efterfølgende efterlevet afgørelsen, hvilket MA er tilfreds med. Selvom der foranlediget af MA også foreligger en tilsvarende afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende Aarhus Kommune, er det desværre stadig et problem at få alle kommuner til at efterleve afgørelsen.

MA’s ‘Vejen til jobbet’ undersøgelse viste, at flere humanister får job i det private erhvervsliv. MA-medlem Tanja Storgaard Christensen stillede i den forbindelse op til interview på TV2 News. Tanja er cand.mag. i litteraturvidenskab og ansat som dokumentationskonsulent i it-virksomheden cBrain.

MA’s kommunikationsindsats
MA er en a-kasse med holdninger, der forfølges politisk, og som er synlige for MA’s medlemmer og den øvrige offentlighed.

Pressen er en af de vigtigste kanaler til at nå de for os mest relevante slutbrugere; potentielle og eksisterende MA-medlemmer og politikere og beslutningstagere, der kan forbedre rammebetingelserne for vores medlemmer.

Igennem året har vi særligt iværksat proaktiv presseindsats omkring opholdskravet (og det fortsætter vi med!), det frie a-kasse forsøg og vores årlige ’Vejen til jobbet’ undersøgelse. Målet er gennem casehistorier, debatindlæg og interviews at gøre opmærksom på, hvordan politikernes beslutninger påvirker vores medlemmers rammevilkår – og derigennem prøve at presse politikerne til at lempe eller ændre kommende eller eksisterende lovgivning.

Se alle årets medieomtaler, pressemeddelelser og debatindlæg 

TILBUD

Vi ser det som en af vores fornemste opgaver at understøtte mødet mellem ledige medlemmer og virksomheder – at de skal få øje på hinanden og tænke større.

For at bygge den bedste bro til arbejdsmarkedet afholder vi jævnligt virksomhedsarrangementer, hvor medlemmer kan få indsigt i bestemte brancher, trends og jobmuligheder og samtidig få en værdifuld kontakt til organisationer og virksomheder.

I 2017 afholdt vi næsten 150 virksomhedsarrangementer, hvor mere end 3.000 medlemmer deltog. Og medlemmerne vil kunne forvente en masse lignende gode tilbud det kommende år.

Samtidig tilbyder vi individuel rådgivning og sparring på ansøgning, cv, dagpengeforsikring mv. og inspirerer vores medlemmer til at tænke større og bredere om egne evner og jobmuligheder. Det ser vi for eksempel i forbindelse med nedskæringerne på gymnasierne, hvor ansatte løbende bliver opsagt. GL finansierer et særligt karriererådgivningsforløb, som MA tilbyder til GL’s medlemmer, hvor de kan afsøge, hvordan de kan sætte deres kompetencer i spil på nye måder på arbejdsmarkedet. Mange tager imod tilbuddet – og med godt udbytte.

70 medlemmer var med MA på folkemødet, hvor de fik lejlighed til at netværke og få ny inspiration til den videre jobsøgning.

Endagstur til Folkemødet
Det er ikke altid, det er lige inspirerende at tænke stort og bredt foran en computer dag ud og dag ind. Så for fjerde år i træk inviterede vi 70 ledige medlemmer med på endagstur til Folkemødet på Bornholm. Inden afgang var de alle til bootcamp i Aarhus eller København, hvor de planlagde dagen ud fra interesser og ønsker, og hvor de bl.a. fik redskaber til at tage uopfordret kontakt til potentielle arbejdsgivere.

Meldingen i evalueringerne er klar: Det at komme ud og søge job ’live’ giver vores medlemmer et ordentlig skud energi og gåpåmod i deres jobsøgning. Flere medier valgte også at fortælle historien om medlemmernes tur til Folkemødet, heriblandt DR, Magisterbladet og Avisen.dk.

På Folkemødet deltog vores formand Per Clausen i en debat om Alternativets forslag om ’frie a-kasser’ (se tidligere afsnit). MA arrangerede også sin egen debat i et stopfyldt telt under overskriften ”Hvad skal vi med humanister på et digitalt arbejdsmarked?” Panelet bestod af GoMore-stifter Søren Riis, fagchef for It og Digitalisering i Dansk Erhverv, Janus Sandsgaard, ITU-rektor Mads Tofte, antropolog og forfatter Dennis Nørmark og Managing Partner i Innovation Lab, Anna Lykke Lundholm-Andersen. Ane Cortzen var moderator.

Vejen til jobbet
Hvor kommer vores medlemmer i job, og hvordan gør de? Det bliver vi hvert år klogere på, når vi gennemfører undersøgelsen ’Vejen til jobbet’ blandt medlemmer, der har været ledige og er kommet i job inden for det seneste år. I år viste undersøgelsen bl.a., at 20 procent flere humanister bliver ansat i det private. At et fagrelevant studiejob giver pote. At undervisning fortsat er det største jobområde blandt vores medlemmer. Og at opslåede stillinger stadig er vejen frem for de fleste. Mange medier valgte at fortælle om undersøgelsen, heriblandt Jydske Vestkysten, TV2 NEWS, Gymnasieskolen og Magisterbladet. Flere medlemmer stillede op som cases – tusind tak for det! 

NØGLETAL

2018 er valgår i Magistrenes A-kasse

MA har direkte demokrati. Medlemmerne stemmer hvert andet år og vælger syv medlemmer til bestyrelsen, som skal sætte kursen for Danmarks foretrukne a-kasse for humanister og scient.er. I de forløbne to år har tre lister repræsenteret MA’s medlemmer: En DM-liste, en MA-liste for alle GL- og DM-medlemmer og en Medlemmerne i centrum-Samarbejdsliste. Mere information om bestyrelsen her.

Den 5. november åbnes valget, og alle medlemmer får direkte besked om, hvordan de kan stemme.

Valget slutter den 26. november, og resultatet præsenteres kort efter. Vi lægger løbende information om valget på hjemmesiden, herunder retningslinjer for, hvordan man selv stiller op til valget.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00