Jeg ønsker mig tre ting til jul

12. december 2022

Jule- og nytårshilsen: MA-formand Per Clausen gør status på året, der gik – og kigger ind i 2023.

Imens partiernes forhandlingsdelegationer valfarter til Marienborg og diskuterer dette og hint med kongelig undersøger Mette Frederiksen, har jeg tre konkrete ønsker til et kommende forståelsespapir. Eller hvad en regering og dens støttepartier måtte kalde den aftale, det hele ender ud i.

Mit første ønske handler om den politiske aftale (juni 2022), hvor særligt to ændringer, glæder MA. Fra 1. januar 2024 skal a-kassernes medlemmer – de tre første måneder af deres ledighed – ikke længere pendulere mellem a-kasser og jobcentre – de skal kun komme i a-kassen. Og allerede fra den 1. januar 2023 vil det kun være den allerførste samtale i a-kassen (velkomstsamtalen/cv-samtalen), som skal afholdes fysisk. (Sidstnævnte når vi i hvert fald ikke på grund af den parlamentariske situation).

Som jeg allerede sagde dengang, så er det faktisk bedre nyheder, end vi havde turdet håbe på. Begge dele – eneansvaret for kontakten de tre første måneder OG mere valgfrihed for medlemmerne i forhold til fysisk eller digital kontakt – har vi kæmpet for i årevis. Men, men: Bringer en ny regeringskonstellation fx valgfriheden i forhold digitale samtaler i fare? De borgerlige har hidtil kæmpet imod, at de ledige skal kunne klare kontakten med a-kassen digitalt. De digitale modstandere kunne lige tage et kig på denne lille kampagne.

Red nu (for pokker) dimittenderne

Dernæst er der loven (også juni 2022), som et spinkelt flertal vedtog, og som betyder, at visse grupper får hævet deres dagpengesats de tre første måneder af deres ledighed. Mod at dimittenderne får reduceret deres dagpenge med en tredjedel (hvis de er uden forsørgerpligt) OG kun skal kunne få dagpenge i et år mod to år i dag. Dén finansieringsmodel er deprimerende usympatisk. Og hør bare argumentet: Ved at piske dimittenderne opnår man, at de rubber neglene og skynder sig i job. Det er kynisk og selvfølgelig forkert. I 2017 fik de reduceret deres sats fra 82 pct. af normalsatsen til 71,5 pct… nok er i den grad nok.

Men, men – loven skal først træde i kraft efter valg – altså nu – så mit andet ønske til en ny regering er krystalklart: Annuller dimittendforringelserne. Find dog nogle større drenge i skolegården at slå på.  Lad ikke 2023 blive året, hvor dette uanstændige forslag bliver til virkelighed.

Og nu gentager jeg lige mig selv: Den ledige ønsker sig et job mere end noget andet. Og som MA har dokumenteret: Vores medlemmer søger bredt, også ufaglærte job. Langt de fleste kommer i job inden for kort tid, og den lille gruppe, som er lidt længere om det, er hverken dovne eller ‘for fine’. Og det er vel for pokker derfor, vi har et dagpengesystem … fordi nogen leder efter et job og skal have noget at leve af imens? Det er en forsikringsordning, vi alle betaler til over medlemskontingentet og skatten … så den ledige nasser på sig selv eller hvad?

At straffe dimittenderne, så de skal leve af en tredjedel mindre, vil i øvrigt øge statens overskud på dagpengesystemet yderligere. Ledigheden er nu så rekordlav, at staten tjener penge på dagpengesystemet… helt ærligt?!

Inflationstillæg til de ledige

Mit tredje ønske har jeg heller ikke lagt skjul på. Priserne tordner derudad, og alle med små indtægter, de ledige dimittender fx, er under hårdt pres. Jeg har derfor foreslået en inflationscheck på 5.000 kr. til de ledige. Vores brancheorganisation Danske A-kasser fremlagde også et forslag, som skulle kompensere de ledige lidt for de voldsomme prisstigninger.

Der kan tænkes alle mulige modeller, men kære politikere… vælg nu én.

Hvad skete der ellers i det forgangne år?

Tag et kig i årsberetningen for 2021-22 – den kommer rundt om det meste. Fx er det voldsomt glædeligt, at vi i denne tid oplever den laveste ledighed i tæt ved 15 år. Man skal helt tilbage til tiden op til finanskrisen i 2008 for at finde lavere ledighed. 

Tilbage er bare at ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår. Fra mig skal også lyde en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen i det forgangne år.

Og så bare lige én allersidste bemærkning: Dette er min sidste nytårshilsen til MA’s medlemmer. Efter 22 år i MA’s bestyrelse, heraf de seneste godt 8,5 år som formand, har jeg besluttet at trække mig. Det har været en stor ære at være valgt til at kæmpe MA’s sag… at være valgt til at kæmpe for MA’s medlemmer. Så selvfølgelig er det lidt vemodigt at sige stop.

Heldigvis har medlemmerne netop valgt en ny stærk bestyrelse, som fortsætter arbejdet i 2023. Go’ vind til dem også. (Den nye bestyrelse træder sammen i januar 2023 og konstituerer sig med formand og næstformand).

Per Clausen, formand i MA

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00