Beskæftigelsesindsatsen genstarter nu; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Dagpenge

Ferie

Nederst ser du en række emner, som rummer svar på typiske spørgsmål om ferie. Men først får du et kort overblik

OBS: Vær opmærksom på, at der er nye regler for ferieår og feriedagpenge. Læs mere her

Hvad skal du gøre

 • Du melder din ferie på jobnet.dk senest 14 dage før feriens start, hvis du er ledig.
 • Du søger om feriedagpenge i MA Selvbetjening. De udbetales ikke automatisk.
 • MA Selvbetjening kan du se, hvor mange feriedagpengedage du har afholdt i indeværende ferieår, og hvor mange dage du har tilbage.
 • Vi udbetaler dine feriedagpenge på din NemKonto, og du kan se specifikationen på MA Selvbetjening.

Værd at vide

 • Du skal have ret til dagpenge for at få feriedagpenge.
 • Du får feriedagpengene en uge før din ferie – hvis du søger fire uger før ferien.
 • Du skal oplyse alle dine ferieperioder, når du søger om feriedagpenge på MA Selvbetjening.
 • Er du ledig, skal vi have besked om din ferie senest på dagen for feriens start.
 • Vi skal modtage din ansøgning senest en måned efter ferieårets afslutning, det vil sige ved udgangen af maj måned. Ellers mister du retten til feriedagpengene.
 • Vi opgør antallet af dage, du har optjent med ret til feriedagpenge, og lægger opgørelsen inden ferieårets start på MA Selvbetjening.
 • Du skal afholde egen optjent ferie, før du kan modtage feriedagpenge.
 • Har du været medlem af en anden a-kasse før, indhenter vi oplysninger om dine feriedagpenge fra dem.
Optjene feriedagpenge

Du har som lønmodtager ret til et antal dage med feriedagpenge, hvis du har fået udbetalt ydelser i optjeningsåret fra enten din a-kasse (dagpenge) eller fra Udbetaling Danmark (barselsdagpenge).

Feriepenge fra arbejdsgiver

Du skal altid først holde ferie med feriepenge, inden du kan holde ferie med feriedagpenge. Det er vigtigt, at du oplyser alle dine ferieperioder, når du søger om feriedagpenge på MA Selvbetjening [...]

Feriehindring

Du kan få udbetalt feriepenge fra en arbejdsgiver uden at afholde ferien, hvis du har været forhindret i at holde den. Kontakt din arbejdsgiver eller feriekonto.dk, hvis du er omfattet af en hindrin [...]

Uhævede feriepenge

I særlige tilfælde kan du få udbetalt ikke hævede feriepenge, efter at ferieåret er slut den 30. april. Dette gælder kun feriepenge fra en arbejdsgiver og ikke feriedagpenge. Læs betingelserne. [...]

Feriedagpenge for årsvikarer på GL-overenskomst

Ifølge GL-overenskomsten skal du holde ferie fire uger i juli og første uge af august, med mindre skolen har fastlagt ferien på andre tidspunkter. Har du ikke optjent ret til ferie med løn, vil du [...]

Kollektiv ferielukning på dagpenge

Holder din arbejdsplads kollektiv ferielukning? Så har du under særlige betingelser mulighed for at få dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver (hvis der [...]

FAQ om ferie

Kan jeg holde flere feriedage, end jeg har feriepenge eller feriedagpenge til? Hvor ser jeg antallet af optjente feriedage? Læs svarene på disse og andre spørgsmål...