Dagpenge

Aktivering

Som udgangspunkt har du ret og pligt til ét aktiveringstilbud, som skal vare sammenlagt mindst to uger. Du har dog altid pligt til at tage imod aktiveringstilbud, hvis dit jobcenter beslutter det. Desuden har du mulighed for selv at tage initiativ til at komme i aktivering, også flere gange.

Du kan bruge din aktivering offensivt i din jobsøgningsstrategi, fx til at få styrket dine kvalifikationer, afprøve nye arbejdsmarkeder og få værdifuld erhvervserfaring.

Sammen med jobcentret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som beskrives i ”Min Plan”. Du har pligt til at overholde ”Min Plan” for at bevare din ret til dagpenge.

Der er tre former for aktivering

Hvornår skal du aktiveres?

Du kan i princippet komme i aktivering fra din første ledighedsdag og igennem hele dit ledighedsforløb, hvis jobcentret eller anden aktør beslutter det. Du skal senest aktiveres, når du har fået udbetalt dagpenge i seks måneder.

Har du selv et ønske om at blive aktiveret tidligere, så kontakt dit jobcenter eller anden aktør.

Deltidsarbejde og aktivering

Har du mindst 20 timers fast arbejde om ugen, har du ikke længere pligt (men stadig ret) til aktivering. Har du arbejde af varierende omfang, bortfalder din pligt til aktivering, hvis dit arbejde gennemsnitligt svarer til mindst 20 timer om ugen beregnet over en måned.

Har du arbejde i mindre end 20 timer om ugen, skal du aktiveres i den resterende tid op til fuld tid.

Får du deltidsarbejde, imens du er i gang med et aktiveringstilbud, skal du sammen med dit jobcenter/din anden aktør revidere Min plan, så den tager hensyn til dit deltidsarbejde. Husk, at arbejde altid går forud for aktivering. Kontakt os, hvis du får problemer i den forbindelse.

Søg job, mens du er i aktivering

Du skal stå til rådighed for og søge arbejde på op til fuld tid samtidig med, at du er i aktivering.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00