Dagpenge

Brexit – hvad betyder det for dig

Der er efter Brexit indgået en Udtrædelsesaftale (Aftale om Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab) samt en Protokol til Handels- og Samarbejdsaftalen (”Protokol om koordinering af sociale sikringsordninger” til Handels og Samarbejdsaftale mellem den Europæiske Union og Det europæiske atomenergifællesskab og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland) – i det efterfølgende kaldet Protokollen.

Det fremgår af Protokollen, at alle EU-statsborgere og britiske statsborgere kan sammenlægge forsikrings- og arbejdsperioder fra Storbritannien.

Det skal bemærkes, at der alene er tale om sammenlægning mellem Danmark og Storbritannien og ikke mellem øvrige medlemsstater. Eksempel: En brite har arbejdet i en periode i Tyskland og rejser herefter til Danmark for at søge om dagpenge. Briten kan medregne evt. arbejds- og forsikringsperioder fra UK – men ikke fra Tyskland.

Opholdskort sikrer din dagpengeret
Hvis du bor og arbejder i Danmark på baggrund af udtrædelsesordningen mellem EU’s og Storbritannien har du brug for et opholdskort.

Har du benyttet dig af EU’s ret til fri bevægelighed frem til den 31. december 2020, bevarer du retten til ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land, hvis du får et Opholdskort, som udstedes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) efter ansøgning på nyidanmark.dk.

Med et Opholdskort har du stadig ret til de samme ydelser i Danmark, som andre EU-borgere har, hvis du har haft bopæl og arbejdede i Danmark inden den 31. december 2020.

Er du brite, der ønsker at tage til Danmark og arbejde fra den 1. januar 2021?
Er du britisk statsborger, der ønsker at tage til Danmark og arbejde fra den 1. januar 2021, kan du fortsat sammenlægge forsikrings- og arbejdsperioder fra Storbritannien. Det gælder også selvom Storbritannien ikke er et EU-land.

Hvis du arbejder i Danmark, skal du være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen her og kan med fordel melde dig ind i MA. Dette gælder også hvis du arbejder i Danmark for en britisk arbejdsgiver.

Er du dansker, der tager til Storbritannien for at arbejde fra den 1. januar 2021?

  • Hvis du tager til Storbritannien for at arbejde fra den 1. januar 2021, kan du fortsat medregne dine forsikrings- og arbejdsperioder fra Storbritannien, når du vender tilbage til Danmark. Det gælder også selvom Storbritannien ikke er et EU-land.
  • Når du begynder arbejde i Storbritannien, vil du typisk blive omfattet af det obligatoriske arbejdsløshedsforsikringssystem National Insurance (kaldet NI) og skal meldes ud af MA, da der er forbud mod dobbeltforsikring i henhold til Protokollen.
  • Det vil typisk fremgå af din lønseddel, om du er omfattet eller ej. Der vil stå ”NI” efterfulgt af bidrag på din lønseddel, hvis du er omfattet.
  • Er du i tvivl, bedes du kontakte os, inden du søger om udmeldelse af MA.

Anciennitet
Du kan fortsat sammenlægge forsikrings- og arbejdsperioder mellem Danmark og Storbritannien. Det vil sige, at du kan få medregnet din forsikrings- og arbejdsperiode fra henholdsvis Danmark til Storbritannien og fra Storbritannien til Danmark. Dette sker på et dokument PD U1, som udstedes efter ansøgning af henholdsvis din dansk a-kasse og den britiske myndighed.

For at få din anciennitet overført fra Storbritannien skal du søge de britiske myndigheder om en PD U1, da den har betydning for din dagpengeret. Du kan godt blive optaget i en dansk a-kasse, selv om du ikke har modtaget PD U1 endnu.

Skal du udstationeres til Storbritannien?
Hvis du skal udstationeres eller har forretningsrejser til Storbritannien der er påbegyndt efter den 1. januar 2021, kan du efter Protokollen fortsætte med at være omfattet af lovgivningen i Danmark.

Du skal have en A1-attest, som Udbetaling Danmark, International Social Sikring udsteder til Storbritannien, dog har de har oplyst, at de dog ikke forlænger udstationeringen efter 24 mdr.

Du kan læse mere på www.borger.dk.

Er du grænsearbejder mellem Danmark og Storbritannien?
En grænsearbejder er en person der arbejder i ét EU-land og har bopæl i et andet EU-land.

  • Det gælder EU-borgere (inkl. danskere) og britiske statsborgere, der bor i Storbritannien og arbejder i Danmark.
  • Det gælder også for EU-borgere (inkl. danskere) og britiske statsborgere, der bor i Danmark og arbejder i Storbritannien.

NB! Selv om du ikke er omfattet af Udtrædelsesaftalen og Protokollen, vil du dog efter udtrædelsesaftalen/protokollen kunne medregne arbejds- og forsikringsperioder, hvis du efterfølgende søger om ydelser i dit bopælsland.

For at få overført dine forsikringsperioder fra Storbritannien til Danmark skal du søge om optagelse i en dansk a-kasse inden otte uger fra forsikringsdækningens ophør i Storbritannien. For at få din anciennitet overført fra Storbritannien skal du søge de britiske myndigheder om en PD U1, da den har betydning for din dagpengeret. Du kan godt blive optaget i en dansk a-kasse, selv om du ikke har modtaget PD U1 endnu.

Ansøgning om danske dagpenge under arbejdssøgning i Storbritannien
Hvis du er omfattet af udtrædelsesaftalen, kan du under visse betingelser bevare retten til at medtage danske dagpenge til Storbritannien (se afsnittet under Dagpenge/Udlandsophold/Jobsøgning om samtaler i udlandet på ma-kasse.dk).

Det betyder:

  • Hvis du er britisk statsborger med bopæl i Danmark, har du ret til at medtage danske dagpenge til Storbritannien i op til tre måneder, hvis du ønsker at søge arbejde i Storbritannien. Det er dog et uomtvisteligt krav, at du har haft bopæl i Danmark inden 1. januar 2021 og du skal have udstedt et opholdskort, som du skal have søgt om ved nyidanmark.dk senest den 31. december 2021. Regeringen har fra den 1. maj 2023 forlænget fristen til den 31. december 2023.
  • Hvis du allerede har fået behandlet din ansøgning og i den forbindelse har fået afslag, kan du ikke få din ansøgning behandlet på ny.

Hvis du som britisk statsborger først har fået bopæl i Danmark den 1. januar 2021 eller senere – er du ikke omfattet af udtrædelsesaftalen og kan derfor ikke medtage danske dagpenge til brug under jobsøgning i Storbritannien.

  • Hvis du er dansk eller anden øvrig EU-borger med bopæl i Danmark, har du også ret til at medtage danske dagpenge til Storbritannien, hvis du tidligere har opholdt sig i Storbritannien. Årsagen er, at du i disse tilfælde har ret til ophold i Storbritannien efter udtrædelsesaftalen, dog skal du søge om et særligt bevis herfor i Storbritannien.
  • Hvis du ikke er omfattet af udtrædelsesaftalen, har du ikke ret til danske dagpenge under jobsøgning i Storbritannien.
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00