MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Regler og restriktioner ændrer sig løbende under corona – læs mere her.

Dagpenge

Brexit – hvad betyder det for dig/what it means for you

Den 31. december 2020 udløber den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.

Det betyder, at reglerne om fri bevægelighed mellem EU og Storbritannien ikke længere gælder fra den 1. januar 2021.

Hvis du senest den 31. december 2020 er flyttet til Storbritannien for at arbejde, vil du fortsat være stillet som EU-borger. Det betyder, at du vil have ret til sociale ydelser i Storbritannien, hvis du fx bliver syg eller arbejdsløs. Det betyder også, at du ved hjemkomst til Danmark som udgangspunkt kan få medregnet den periode, du har været medlem af en britisk a-kasse.

Hvis du ønsker at tage til Storbritannien fra og med den 1. januar 2021, vil du ikke længere være at betragte som EU-borger. Du kan derfor bevare dit medlemskab af MA, hvis du har lyst – og det er forbundet med klare fordele, da du ved efterfølgende hjemkomst til Danmark, så ikke behøver at starte forfra med et års medlemskab, inden du kan opnå en ret til dagpenge.

Reglerne kan ændre sig

Ovenstående beskriver, hvad der er p.t. er gældende for danskere, der tager arbejde i Storbritannien.

Men EU og Storbritannien forhandler stadig om, hvordan forholdet på arbejdsløshedsforsikringsområdet skal være efter den 1. januar 2021. Hvis der indgås en aftale, vil den måske indeholde andre bestemmelser om vilkår for EU-borgere, der får arbejde i Storbritannien, end dem, der er nævnt her.

Vi vil løbende orientere her på siden om eventuelle aftaler, der bliver indgået.

In English:

The transition period for the United Kingdom’s leaving the EU will end on December 30th 2020.

This means that the rules governing free movement of people between the EU and the UK no longer applies from the 1st of January 2021.

If you travelled to work in the UK before or on the 31st of December 2020, you will keep your rights as a EU-citizen. This means that you would retain the right for unemployment benefits or healthcare in the UK, in case of unemployment or illness. You will also be able – on return to Denmark – to include the period of membership of the British unemployment scheme that it may count towards eligibility in Denmark.

Should you wish to travel to the UK for work after the 1st of January, you will no longer be recognised as a EU-citizen. We would therefore encourage you to continue your membership with Magistrenes A-kasse – it would be the preferable option for you, as you would then not be required upon return to Denmark to reacquire eligibility for unemployment benefits.

Rules may change

Everything above describes what is currently the case for Danes seeking work in the UK.

However, the EU and the UK are still engaged in negotiations and finalising the details governing the respective labour markets post-Brexit. Should a deal be reached, it may well contain elements not mentioned here – something which may prove important for all EU-citizens.

We will continue to update you on the relevant rules as they emerge.